AktieTorget: Marknadsmeddelande 42/12 - Avonova Sverige AB handlas exkl. utdelning den 28 mars 2012

Se marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget

For an english version of this market notice, please see the attached english document

På årsstämman i Avonova idag den 27 mars 2012 skall beslut fattas om en utdelning på 0,08 SEK per aktie.

Sista dag för handel med aktien (AVON) inklusive rätt till utdelning är idag den 27 mars 2012.

Avstämningsdag är den 30 mars 2012.

Kortnamn:  AVON
ISIN-kod:  SE0000963712
Orderboks ID:  32123
Utdelning:  0,08 SEK per aktie
Handel ex utdelning:  28 mars 2012
Avstämningsdag:  30 mars 2012


Stockholm den 27 mars 2012

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via
e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.seSe marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget

Publicerat: 3/27/2012 12:04:42 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se