Taurus Energy: Taurus Energy AB tecknar avtal med kinesiskt bolag

Se nyheten från Taurus Energy

Taurus Energy AB har tecknat ett avtal med ett kinesiskt bolag för utvecklingsarbete av etanolframställning. Avtalet innebär att Taurus Energy kommer att testa sin teknologi för framställning av etanol med deras sockerlösning (hydrolysat). Målet är att positiva resultat kommer att leda till ett licensavtal eller samarbetsavtal parterna emellan.

Taurus Energy AB tillhandahåller en ny metod för framställning av etanol från skogs- och jordbruksrester, där både hemicellulosa och cellulosa omvandlas till etanol. Metoden innebär stora miljövinster, samtidigt som framställningskostnaden för etanol minskar drastiskt jämfört med befintliga metoder. Metoden kan användas på olika typer av sockerlösningar, varav det kinesiska bolagets hydrolysat kan vara en av dem.

Avtalet innebär i första hand att bolaget får möjlighet att testa sitt hydrolysat med Taurus Energys patenterade jästteknologi.

- Om resultatet från testerna är tillräckligt intressant kommer de med stor sannolikhet vilja göra motsvarande tester i Kina. Förhoppningen är att vi efter detta kan teckna ett licensavtal eller samarbetsavtal, säger Lars Welin, VD på Taurus Energy AB.

Idag görs stora satsningar på FoU inom andra generationens etanolproduktion runt om i världen. Det finns nu pilot- och demoanläggningar i exempelvis både Europa och USA. Asien planerar också demoanläggningar inom en snar framtid. Etanol som bränsle håller snabbt på att växa sig starkt i Kina som idag är världens tredje största marknad när det gäller produktion och användning av etanol. Idag används främst majs som råvara, men på grund av förhöjd efterfrågan finns en risk för höjda priser och mindre tillgång på råvaran. Behovet av en metod för alternativa grödor är därför stort och som dessutom inte tar livsmedel i anspråk.

- Vi ser Kina som en strategiskt viktig marknad för oss, då vi ser stora behov för andra generationens etanolproduktion i Asien. Intressanta resultat i testerna kan bidra till vårt arbete med att kommersialisera vår metod för etanolproduktion, säger Lars Welin.

Testerna kommer att ske med Taurus jäststammar för både jäsning av fem- och sexkolssocker och kommer att genomföras under de närmaste månaderna på Chalmers.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Welin, VD Taurus Energy AB Telefon: 046-286 86 10 E-post: lars.welin@taurusenergy.eu

Om Taurus Energy AB Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Företaget är lokaliserat i forskningsparken Ideon, Lund. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mer på www.taurusenergy.eu


Se nyheten från Taurus Energy  Läs mer om Taurus Energy

Publicerat: 4/2/2012 10:15:41 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se