Miris: Stororder från Indonesien

Se nyheten från Miris

Miris har fått sin första beställning från en kund i Indonesien. Indonesien är en ny marknad för Miris. Beställningen omfattar tio analysinstrument för bröstmjölksanalys för användning inom neonatalvården där de förtidigt födda barnen vårdas.

- Indonesien är ett av de folkrikaste länderna i världen med betydande potential för våra produkter. Det är mycket glädjande att addera ytterligare ett land och redan i detta skede genomföra en så stor leverans och samtidigt säkerställa en lokal organisation för service & support, vilket är en väsentlig del i vårt kunderbjudande, säger Miris VD Tony Malmström.

Miris är den främste leverantören av mätinstrument inom analys av bröstmjölk på neonatalavdelningar (avdelningar med förtidigt födda barn) och mjölkbanker (där mjölk samlas in från mödrar, som har överskott). Med små provvolymer kan Miris analysinstrument ge analysresultat av mjölkens sammansättning inom 30-60 sekunder. Individuell nutrition praktiseras i de flesta länderna i Europa och i ett antal länder i Asien. Enligt vetenskapliga rön är det viktigt att förtidigt födda barn får rätt anpassad näring - s.k. individuell nutrition - för optimal utveckling, vilket också medför att sjukhusvistelsen kan förkortas med reducerade vårdkostnader som följd.


Uppsala den 2 april 2012

För ytterligare information kontakta:

Tony Malmström
VD, Miris Holding AB
Telefon: 018-14 69 07
E-post: tony.malmstrom@miris.se


Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera högkvalitativ mjölk till vuxna och barn.Se nyheten från Miris  Further information about Miris

Publicerat: 4/2/2012 10:52:43 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se