WntResearch: Ett avtal har ingåtts med GEM om finansiering av utvecklingen av Foxy-5 programmet

Se nyheten från WntResearch

WntResearch AB (WNT.ST) meddelar att ett avtal kring finansiering har träffats med Global Emerging Markets (GEM). Totalt kan bolaget tillföras nytt kapital om 19,5 MSEK fördelat på en equity line på 10 MSEK och 1 miljoner optioner med ett strike price på 9,5 SEK. Villkoren för finansieringen har förhandlats fram i ljuset av andra finansieringsformer som företrädesemissionen under december 2011 och beskedet om substantiell finansiering ifrån Eurostars programmet.

Stämmans beslut angav vid emissionen i december 2011 att styrelsen fick ingå avtalet med GEM huvudsakligen på de villkor som framgick av beslutsunderslaget. Att den primära emissionsvolymens belopp sänks från 30 till 10 MSEK motiverar styrelsen med att företaget kommer att erhålla ett väsentligt finansiellt stöd ifrån Eurostars. I nuläget ser styrelsen att GEMs finansieringsutfästelse väl kompletterar den kommande finansieringen ifrån Eurostarsprogrammet. Dessutom sänks bolagets likvidkostnader för GEM avtalen till en tredjedel vilket bedömts som väsentligt i rådande finansieringsklimat.
Teckningskursen för optionerna är reducerad från 12 SEK till 9,50 SEK och det motiveras av utfallet av den senaste emissionen.

VD Nils Brünner kommenterar:
Jag är mycket glad över att detta avtal med GEM, som är en professionell, internationell investerare nu är på plats. Denna finansiering tillsammans med Eurostars finansieringen gör att vi kan gå vidare med vårt anti-metastaseringsprogram Foxy-5. Vi kommer att fortsätta med fler prekliniska studier, storskalig tillverkning av läkemedlet och därefter gå in i en klinisk fas 1-studie. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med vårt starka team bygga vidare värde genom utvecklingen av Foxy-5 programmet.

Om GEM:
Global Emerging Markets (GEM), www.gemny.com, grundades 1991. GEM är en riskkapitalfond som förvaltar totalt 3,4 miljarder USD. Företaget är en global aktör och har genomfört 305 transaktioner i 65 länder. Den investering som görs i WntResearch är en ny typ av mindre investeringar som man fått möjlighet att göra efter ändrade stadgar. För mer information: www.gemgroup.ch.


Kontakt The Global Emerging Markets Group:
Warren P. Baker,
wbaker@gemny.com


Kontakt WntResearch:
Nils Brünner, VD
E-post: nbr@wntresearch.com
Telefon: +45 2614 4708


Se nyheten från WntResearch  Further information about WntResearch

Publicerat: 4/3/2012 11:24:59 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se