Guld Invest (under namnändring till VJ 1890): Kvartalsrapport 2012-01-01 - 2012-03-31

Se rapporten från Guld Invest (under namnändring till VJ 1890)

Styrelsen och verkställande direktören för VJ1890 AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01 - 2012-03-31.

* Periodens intäkter under första kvartalet ökade med 66 procent mot jämförande kvartal föregående år och uppgick därmed till 79,5 MSEK (47,8)
* Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 1,6 MSEK från (0,2)
* Resultat för första kvartalet efter skatt uppgick till 1,5 MSEK (0,1)
* Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till 0,01 kronor (0,00)

VD har ordet

Som ny VD i Guld Invest vill jag hälsa vår nya huvudägare Stureguld välkommen. Som tidigare meddelats marknaden blev Guld Invest under första kvartalet 2012 till stora delar uppköpta av Stureguld AB. 2012 har inletts i högt tempo och med stark utveckling. Under kvartalet har nyanställningar av försäljare bidragit till ökade försäljningssiffror. Ett av mina första grepp som ny VD för koncernen var att påbörja en försändringsprocess där Guld Invest ska förvandlas till ett rent smyckesbolag. Första steget var att kalla till bolagsstämma och byta namn till VJ 1890 vilket idag är under registrering hos Bolagsverket.

VJ 1890 kommer som ett renodlat smyckesbolag enklare inneha möjligheten att skapa samarbeten i framtiden. Redan idag förhandlar jag med flertalet personer om att bli vår "spokesperson". Under min korta tid som VD har jag redan fått svar på att våra produkter är av högsta klass gällande kvalitet och design och nu ska vi göra vårt varumärke högprofilerat för att öka försäljningen. Ett steg för detta är som sagt att en "spokesperson" kommer att presenteras inom kort och en lansering av vår webbshop kommer att ske på nya marknader.

Sist men inte minst viktigt har jag tillsammans med styrelsen beslutat att VJ 1890 kommer att förbli listat, detta stöds även av vår huvudägare Stureguld AB.

Avslutningsvis ser jag positivt på bolaget och dess framtida potential, med lång erfarenhet blandat med nytänkande står vi väl rustade för att skapa en stark framtid.

Joacim Nord
VD, VJ 1890


Se rapporten från Guld Invest (under namnändring till VJ 1890)

Publicerat: 4/18/2012 8:03:46 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se