Mineral Invest: Mineral Invest tillbaka på den ordinarie listan

Se nyheten från Mineral Invest

Efter ännu en omfattande och oberoende granskning av Mineral Invest International är bolaget nu tillbaka på AktieTorgets ordinarie lista.
- Nu känns det bra att istället med full kraft fokusera på de spännande utmaningar och möjligheter som vi har framför oss, säger Peter Thysell, CFO och vice VD i Mineral Invest.

AktieTorget har idag beslutat att omedelbart flytta tillbaka Mineral Invest International MII AB till den ordinarie listan. Den 3 april 2012 beslutade AktieTorget att flytta handeln med Mineral Invests aktie till AktieTorgets observationslista med hänvisning till vissa uppgifter i förundersökningen till ett uppmärksammat åtal om narkotikabrott vid Stockholms tingsrätt.

Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström har tidigare förtydligat att det inte finns någon misstanke om brott för Mineral Invest eller någon person som är eller har varit anställd i bolaget eller engagerad i bolagets styrelse.

På begäran av AktieTorget har Hamilton Advokatbyrå därefter gjort en oberoende granskning av Mineral Invest, som inte har funnit något att anmärka på, varken juridiskt eller etiskt. Eftersom det inte finns grund för att misstänka bolaget eller dess befattningshavare för några oegentligheter, föreligger följaktligen inte grund för att kvarhålla bolagets aktie och teckningsoption på observationslistan.

"Det är tillfredsställande att vi nu, efter genomförd granskning, finner att det finns förutsättningar att återföra bolaget till den ordinarie listan. Härutöver bör det särskilt nämnas att bolaget har varit mycket tillmötesgående när det gäller att ställa personal och resurser till utredarens förfogande", säger Jonas Myrdal, Chef för AktieTorgets marknadsövervakning.

"Det känns bra att vi nu kan lägga det här bakom oss och istället med full kraft fokusera på de spännande utmaningar och möjligheter vi står inför med vårt stora licensområde i det guldrika Kilo-Moto-guldbältet i nordöstra DR Kongo", säger Peter Thysell, Mineral Invests CFO och vice VD.För ytterligare information, vänligen kontakta
Fred Boman, styrelseordförande tel: +46 70 595 81 23, e-post: fredboman@telia.com
Peter Thysell, CFO och vVD tel: +46 70 661 05 59, e-post: peter.thysell@mineralinvest.comOm Mineral Invest:
Mineral Invest är ett internationellt guldföretag inriktat på guldprospektering och ytnära guldproduktion i Afrika.
För närvarande innehar bolaget prospekterings- och exploateringslicenser för ett 1 442 km2 stort område i Kilo-Moto-guldbältet i nordöstra DR Kongo, samt prospekteringslicens för ett 90 km2 stort område i Moyale i södra Etiopien.
Moderbolaget har sitt säte i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Aktietorget under kortnamnet MII.
För mer information besök gärna www.mineralinvest.com.


Se nyheten från Mineral Invest

Publicerat: 4/18/2012 8:58:43 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se