Oden Control: Uppdatering från Oden Control AB

Se nyheten från Oden Control

Oden Controls nya styrelse har efter ett par veckors intensivt arbete börjat bli varm i kläderna och redovisar härmed sin strategi för bolagets framtid på kort och medellång sikt.


Bolaget flyttar från Lidingö

Styrelsen avvecklar den testande och monterande verksamheten i lokalerna på Lidingö och flyttar dessa funktioner till ASAB:s lokaler i Nykvarn där särskilda lokaler ordnas för Odens behov. Lokalerna på Lidingö är uppsagda och kommer att lämnas senast 31 maj 2014. Frågan om bolagets säte kommer att aktualiseras i god tid före årsstämman.


Ny VD anställs

Styrelsen kommer att anställa en ny VD efter Anders Bergknut som slutar sin anställning sista december. Den nya VD:n kommer till en början att arbeta halvtid på ett tidbegränsat kontrakt. Ett särskilt meddelande om VD-anställningen kommer att offentliggöras inom två veckor.


Ekonomi

Med anledning av den ansträngda finansiella situationen har AktieTorget i samråd med bolaget beslutat att bolagets aktie även fortsättningsvis tills vidare ska handlas på observationslistan.

Ekonomin är fortsatt svag men läget har förbättrats genom att försäljning och intäkter ökar genom flera nya order bland annat till Finland.


Marknad och försäljning

Styrelsen räknar med att försäljningen ökar på ett bra sätt redan i början av 2014 genom att den nya produktserien under slutet av 2013 blir marknadsmässigt komplett med sin nya elektronik. Produkternas tekniska fördelar och prissättning har nu uppmärksammats av marknaden och flera större och mindre företag är beredda att gå till affärer med Oden. Ett antal offerter ligger nu ute på produktserien och styrelsen räknar med ett gott utfall i form av order redan första halvåret 2014.


Utveckling av nya produkter

Under 2014 skall nya enheter med speciella funktioner lanseras baserade på det nya produktsortimentet och det är dels ställdon med on-off funktioner och dels linjärdon.
Marknaden för on-off don beräknas var tre till fyra gånger så stor som för de vridande ställdon som är huvudprodukten i dag för Oden. Marknaden för linjärdon beräknas vara lika stor som för dagens vridande don. Båda dessa nya produktgrupper är färdigutvecklade och klara för produktion och försäljning under första halvan av 2014.


Styrelsen i Oden Control AB


För ytterligare information vänligen kontakta:
Alf Claesson, styrelseordförande Tel: 070-3411300

Oden Control AB (publ)
Telefon: 08-767 76 57
E-post: oden@odencontrol.com
Hemsida: www.odencontrol.seSe nyheten från Oden Control  Further information about Oden Control

Publicerat: 12/2/2013 10:20:45 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se