Ahola Transport: Kommer att ansöka om notering vid marknadsplatsen Nasdaq First North Finland

se pressmeddelandet

Styrelsen i Transport- och logistikföretaget Oyj Ahola Transport Abp (“Ahola Transport” eller “Bolaget”), har beslutat ansöka om notering av Bolagets aktie vid marknadsplatsen Nasdaq First North Finland. Handeln i Bolagets aktie förväntas inledas runt den 30 mars 2016.  Ahola Transport avser även ansöka om avnotering från marknadsplatsen Aktietorget i Sverige.

Bolagets aktie har sedan september 2015 varit noterad vid Aktietorget i Sverige. På grund av skillnader mellan de legala strukturer som omgärdar aktiehandeln i Finland och Sverige har finska aktieägare upplevt svårigheter vid handel med Aholas aktier på en svensk marknadsplats.

Efter noggranna överväganden mellan för- och nackdelar med en fortsatt listning vid Aktietorget har slutsatsen blivit att aktieägarnas intressen bäst tillgodoses om handeln bedrivs vid First North Finland.

Förändringen kommer att förenkla handeln för de finska aktieägarna, samtidigt som listbytet endast bedöms medföra smärre förändringar för de svenska aktieägarna. Efter omlistningen kommer aktien att handlas i Euro.

Handeln i Bolagets aktie vid First North Finland bedöms inledas runt den 30 mars 2016. Privanet Securities Oy är Bolagets Certified Adviser, och rådgivare i samband med noteringen. Eminova Fondkommission AB hanterar avnoteringen från Aktietorget.

VD Hans Ahola kommenterar beslutet:

”Sedan vi noterade Bolaget har vi märkt ett tilltagande intresse för vårt företag från såväl svenska som finska investerare. Vi tror att förändringen kommer att stimulera till ytterligare intresse, när våra finska aktieägare erbjuds bättre möjligheter att handla med vår aktie. Vi är stolta över det faktum att så många svenska investerare har valt att förvärva aktier i Ahola Transport, och ser nu framför oss att aktieägarna i båda länder kommer att gynnas av förbättrad likviditet och större handelsvolymer.”

Mer information om hur den förestående avlistningen från Aktietorget kommer att påverka aktieägarna, liksom instruktioner kring åtgärder som aktieägare skall vidta med anledning av listbytet och den fortsatta handeln, kommer att meddelas så snart slutlig tidplan och eventuella övriga villkor har erhållits från Aktietorget.

Pressinformations tillfälle

Ahola Transport ordnar ett pressinformationstillfälle onsdagen den 9 mars kl 10:00 på Börshuset, Fabiangatan 14, Helsingfors. Vid tillställningen berättar VD Hans Ahola om bolaget och bakgrunden till listningen.

För med information, vänligen kontakta:

Hans Ahola, Vd, Ahola Transport

Tel: +358 44 4494 000

E-mail: hans.ahola@aholatransport.com

Rickard Snellman, Business Controller, Ahola Transport

Tel: +358 44 4494 228

E-mail: rickard.snellman@aholatransport.com


se pressmeddelandet

Publicerat: 3/9/2016 8:19:24 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se