Oden Control: Halvårsrapport 2016-01-01 - 2016-06-30

Se hela rapporten

Denna rapport omfattar perioden 1 januari – 30 juni 2016

Siffrorna inom parentes = samma period föregående år   

Perioden januari – juni i korthet:

- Intäkterna för första halvåret uppgick till 687 TSEK (1 136 TSEK)                

- Bruttomarginalen för första halvåret uppgick till 58 % (43 %)

- Rörelseresultat i % av omsättning för första halvåret uppgick till 3 % (6 %)

- Resultat efter skatt för första halvåret uppgick till 20 TSEK (66 TSEK)

- Resultat per aktie* för första halvåret uppgick till 0 kr (0,01 kr)

Perioden april – juni i korthet:

- Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 233 TSEK (423 TSEK)

- Bruttomarginalen för andra kvartalet uppgick till 82 % (64 %)                                                  

- Rörelseresultat i % av omsättning för andra kvartalet uppgick till 0 % (14 %)                    

- Resultat efter skatt för andra kvartalet uppgick till 0 TSEK (57 TSEK)

- Resultat per aktie* för andra kvartalet uppgick till 0 kr (0,01 kr)

* periodens resultat dividerad med 6 054 494 utestående aktier

Verksamheten                            :                           

Antal levererade ställdon till slutkunderna har ökat under kvartalet 2. 2016 till 56st (26st don under Q2 2015).

Omsättning har sjunkit och beror på att omsättningen numera baseras på kommission av försäljningen av ställdonen. Tidigare tillverkade ASAB ställdonen och sålde de sedan till Oden Control AB (som lagerhöll ställdonen) . Sedan sålde Oden Control AB donen tillbaks till ASAB, när det var dags att leverera till kunden. Den här proceduren var ineffektiv och kostsam för alla parter. Nu får Oden Control AB kommission för varje såld ställdon utan att ha kostnader för lagerhållning, fakturering, extra personal och lokaler. 

Ekonomi:

Ekonomin går åt rätt håll och är under kontroll.

Framtid:

Förfrågningar och offerter har ökat.

Våra ställdon kommer fortsatt visas tillsammans med ASABs konstruktioner för de stora ventiltillverkarna, där det finns möjlighet till större ordervolymer.

Viktiga kommande mässor är:

Scanautomatic och Processteknik mässan i Göteborg i oktober och

Valve World 2016 i Düsseldorf i december

Likviditet och finansiell ställning:                                                                                                            

Bolagets likvida medel, uppgick till 101 TSEK (21 TSEK).

Soliditeten är 60 % (55 %)                                   

Kundfordringarna uppgick till 122 TSEK (55 TSEK)                  

Orderstocken uppgick till 0 TSEK (10 TSEK)


Se hela rapporten  Further information about Oden Control

Publicerat: 8/19/2016 8:15:04 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se