AktieTorget: Marknadsmeddelande 268/16 - Information om företrädesemission i Miris Holding AB

Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee market notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Sista dag för handel i bolagets aktie (MIR) med rätt till tilldelning av teckningsrätter är den 21 november 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 22 november 2016.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 0,04 sek/st. (1:1 á 0,04 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 25 november 2016 till och med den 7 december 2016.

De betalda tecknade aktierna kommer handlas från och med den 25 november 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 25 november 2016 till och med den 9 december 2016.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: MIR TR
ISIN-kod: SE0009320435
Orderboks-ID: 128820
Första handelsdag: Den 25 november 2016
Sista handelsdag: Den   7 december 2016
Market Segment/ no: MM   Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other   Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: MIR BTA
ISIN-kod: SE0009320443
Orderboks-ID: 128821
Handelsperiod: Den   25 november 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos   Bolagsverket
Market Segment/ no: MM   Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 16 november 2016 

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se 


Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee market notice

Publicerat: 11/16/2016 10:14:16 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se