CombiGene: Arrowhead och Analysguidens bolagsanalyser av CombiGene är nu publicerade

Se nyhetsbrev

CombiGene har gett den New York-baserade finansrådgivningsfirman Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC (ABID) och svenska Analysguiden i uppdrag att analysera och värdera bolaget.

”Bolagsanalyserna ska ses som en service till våra aktieägare  och  andra  intressenter.  Analyserna ger en ordentlig genomlysning av bolaget av professionella analytiker som är vana att titta på bolag av vår karaktär inom området bioteknik, säger vd Jan Nilsson.

Vi valde ett amerikanskt bolag för att få USA- perspektiv eftersom man på den amerikanska marknaden värderar bioteknik på ett annat sätt än i Europa och för att intresset för genterapi är mycket stort i USA. Analysguiden valdes för att få ett europeiskt perspektiv i samma frågor.”

Länkar till rapporterna finns i högerspalten samt på CombiGenes webbplats.

Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC is a provider of equity research and investor relations services. Arrowhead covers several industries and sectors from metals and mining to energy, healthcare and technology. Arrowhead also operates the financial information platform.

www.abid.co

http://abid.co/pdf/n/5259

Analysguiden drivs av Aktiespararnas tidning Aktie­ spararen. Webbplatsens huvudsakliga mål är att ge heltäckande information för investeringsbeslut i aktier.

www.aktiespararna.se/analysguiden

http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta- Bolag/Halsovard/CombiGene/Analyser/2016/Genterapi-pa-frammarsch/

Om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en

behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot

andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget.   www.combigene.com.

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ) Jan Nilsson, VD

Tel: +46 (0)704 66 31 63

E-post: jan.nilsson@combigene.com

MER FRÅN BOLAGET är ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och

information som inte bedöms som kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN

finns på www.combigene.com


Se nyhetsbrev  Further information about CombiGene

Publicerat: 12/20/2016 1:07:37 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se