CombiGene: CombiGene AB (publ): Sista dag för handel med BTACombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) - genomförde nyligen en företrädesemission av 4 720 637 aktier.
Onsdagen den 15 mars 2017 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och stoppdag är fredag den 17 mars 2017.

BTA kommer att omvandlas till aktier tisdagen den 21 mars 2017. Registrering av 4 720 637 aktier har skett hos Bolagsverket och efter registrering uppgår det totala antalet aktier i CombiGene till 16 522 230 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 652 223,00 SEK efter en ökning med 472 063,70 SEK i samband med emissionen.

Finansiell rådgivare
Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till CombiGene i samband med företrädesemissionen.

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.
CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.


  Further information about CombiGene

Publicerat: 3/13/2017 5:05:23 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se