Oden Control: Kommuniké från Årsstämman i Oden Control AB

Se pressmeddelande

Aktieägarna i Oden Control AB har den 21 april 2017 hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultat- och balansräkningar samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Omval skedde av styrelseledamöterna Magnus Wik, Ilpo Porttila, Lauri Vakkuri och Beng Ågren.

Inget arvode skall utgå till styrelsen

Till revisor omvaldes Henrik Ahlstedt, auktoriserad revisor vid Revisab.

Harri Porttila

VD


Se pressmeddelande  Further information about Oden Control

Publicerat: 4/24/2017 8:20:19 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se