Transferator: Transferator AB - Delårsrapport Q1 2017

Se hela delårsrapporten

DELÅRSRAPPORT Q1 2017 – 1 JANUARI-31 MARS

 • Koncernens omsättning uppgick till 11,7 (9,6) Mkr. 

 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 0,9 (1,8) Mkr. 

 • Nettoresultatet blev -0,2 (0,1) Mkr. 

 • Substansvärdet uppgick till 52,9 Mkr; 1,02 kronor per aktie. 

 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,65 kr (0,65). 

 • Soliditeten uppgick till 45,7% (44,4%).

 • Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 13,0 Mkr.
 • Koncernen omsättning ökade med 20% till 11,7 Mkr under första kvartalet. Det kan jämföras med omsättningen på 9,6 Mkr för samma period i fjol. Samtliga dotterbolag bidrog till ökningen. Rörelseresultatet minskade till 0,9 Mkr, jämfört med 1,8 Mkr föregående år. Det svagare resultatet förklaras delvis av högre lönekostnader samt kostnader av engångskaraktär i samband med införande av nytt datasystem i ABG-koncernen samt kostnader tagna vid förtida lösen av ett leasing-kontrakt.
 • Substansvärdet uppgick till 1,02 kr/aktie på balansdagen, i princip oförändrat från årsskiftet. Bolaget har inte haft några transaktioner som påverkat värdepappersportföljens omslutning under kvartalet.
 • Bolaget har efter perioden valt att lösa de köpoptioner avseende 90% av utestående aktier i E-Ply Edsbyn Plywood AB.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke, VD

Transferator AB (Publ.)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-post: fredrik.vojbacke@transferator.com


Se hela delårsrapporten  Läs mer om Transferator

Publicerat: 5/31/2017 8:20:03 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se