CombiGene: Förtydligande av licensavtal mellan CombiGene AB och Panion Animal Health AB

Se nyhetsbrev

Licensavtalet mellan CombiGene AB och Panion Animal Health AB har, efter synpunkter från AktieTorget och efterföljande diskussioner mellan de två bolagen, förtydligats avseende skrivningar kring rätten för återtagande av licensen från CombiGenes sida samt ersättningsnivåer till Panion vid ett eventuellt återtagande. När det nya avtalet nu är klart är det Panions ambition att skyndsamt slutföra noteringsprocessen och meddela datum för handelsstart på AktieTorget så snart som möjligt.

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.
CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.


Se nyhetsbrev  Further information about CombiGene

Publicerat: 7/3/2017 8:45:11 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se