CombiGene: CombiGene erhåller "Seal of Excellence" av Horizon 2020 och 500 000 kronor av Vinnova

Se pressmeddelande

EU:s forsknings- och utvecklingsprogram Horizon 2020, som har målsättningen att ta goda idéer från labbet till marknaden, har tilldelat CombiGene ett ”Seal of Excellence”
– en kvalitetsstämpel på förstklassiga innovationer som är värda att investera i.

Tack vare Horizon 2020s ”Seal of Excellence” har CombiGene tilldelats 500 000 kronor av Vinnova. Pengarna kommer att användas för att ta fram en fullödig affärsplan med fokus på bolagets epilepsiprojekt, men kommer också adressera ett bredare utvecklingsprogram. Affärsplanen kommer sedan att ligga till grund för att inom ramen för Horizon 2020 söka ytterligare medel för fortsatt forskning och utveckling av epilepsiprojektet.

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.
CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.


Se pressmeddelande  Further information about CombiGene

Publicerat: 7/24/2017 8:30:10 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se