Latvian Forest: Sista dag för handel med BTA B är 2017-08-02

Se pressmeddelande.

Sista dag
för handel i BTA B är onsdag den 2 augusti 2017. BTA B kommer därefter att omvandlas
till B-aktier (LATF B).

Sista dag för handel i BTA B är onsdag den 2 augusti 2017. BTA B kommer därefter att omvandlas till B-aktier (LATF B). Nyemissionen av aktier, som Latvian Forest Company AB genomförde under slutet av juni, har blivit registrerad hos Bolagsverket. Emissionen blev övertecknad och tillförde Latvian Forest ca. 23,3 Mkr före emissionskostnader. Med anledning registreringen kommer handel i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med nya aktier.

Sista dag för handel med BTA är 2017-08-02. Handel i nya aktier kommer att kunna ske från det att de finns tillgängliga.


Se pressmeddelande.  Further information about Latvian Forest

Publicerat: 7/31/2017 12:11:45 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se