Årsredovisningar, prospekt och memorandum från: Transferator

DatumKategoriDokument
5/10/2017ÅrsredovisningÅrsredovisning 2016
5/26/2016ÅrsredovisningÅrsredovisning 2015
5/28/2015ÅrsredovisningÅrsredovisning 2014
1/20/2015EmissionsmemorandumMemorandum 2015
8/8/2014ÅrsredovisningÅrsredovisning 2013
12/2/2013EmissionsmemorandumMemorandum 2013
4/12/2013ÅrsredovisningÅrsredovisning 2012
8/13/2012ÅrsredovisningÅrsredovisning 2011
6/7/2011ÅrsredovisningÅrsredovisning 2010
4/23/2010ÅrsredovisningÅrsredovisning 2009
6/15/2009ÅrsredovisningÅrsredovisning 2008
6/15/2009ÅrsredovisningRevisionsberättelse 2008
8/1/2008ProspektNyemissionsprospekt Sammanfattning
8/1/2008ErbjudandedokumentAnmälningssedel
5/29/2007ProspektNyemissionsprospekt Sammanfatting del 1 av 3
5/29/2007ProspektNyemissionsprospekt Registreringsdokument del 2 av 3
5/29/2007ProspektNyemissionsprospekt Värdepappernot del 3 av 3
3/15/2007ProspektNoteringsprospekt

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se