Bolagsinformation

BolagsnamnEnzymatica AB
Affärsidé

"Enzymatica är ett publikt bioteknikbolag med fokus på global forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska produkter baserade på en patenterad enzymteknologi."

VD  Michael Edelborg Christensen
SO  Christian Westin Jansson
Styrelse  Anders Jungbeck
Fredrik Lindberg
Jörgen Rexö
Christian Westin Jansson
Antal anställda  5
Antal ägare *  1,420
Bolagsordning  Bolagsordning_2012-01-24.pdf
Organisationsnummer  556719-9244
Besöksadress  Scheelevägen 19A
Utdelningsadress  Forskarbyn Ideon
Postnummer  223 70
Stad  LUND
Hemsida  
e-postadress  
Telefon  046-286 31 00
Bolagspresentation (video)  Enzymatica's VD Michael Christensen samt Actavis marknadschef Norden, Magnus Nylén

*exkl innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; uppdateras halvårsvis. Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet.

Aktieinformation

Aktienamn  Enzymatica
Kortnamn  ENZY
ISIN-kod  SE0003943620
OrderBookID  82655
Antal aktier  18,769,151
Kvotvärde  0.04 kr
Handelsstart  6/14/2011
Värdepapperstyp  aktieStörsta ägarna i aktieboken (från Euroclear) - per 12/31/2013 **

NamnKapital %Röster %
Humea AB10.1210.12 
AB Medzyme9.509.50 
Royal Skandia Life Bank of New York7.687.68 
Cove Neck Invest AB7.487.48 
Åke Larsson7.467.46 

** uppdateras kvartalsvis

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se