Bolagsinformation

BolagsnamnConpharm AB
Affärsidé

Bolagets verksamhet innefattar två delar, fastighetsförvaltning och förvaltning av immateriella rättigheter inom Life Science-området. Verksamheten inom fastighetsförvaltningen har påbörjats under 2013 medan Bolagets verksamhet inom Life Science ursprungligen går tillbaka till 1980-talet.

VD  Jakob Österberg
SO  Peter Hamnebo
Styrelse  Carl-Magnus Adolfsson
Peter Hamnebo
David Rönnegard
Tony Bert-Ola Tonicton
Jakob Österberg
Antal ägare *  1,102
Bolagsordning  Bolagsordning 20130412.pdf
Organisationsnummer  556229-2820
Utdelningsadress  Dag Hammarskjölds väg 10A, Uppsala Science Park
Postnummer  751 83
Stad  UPPSALA
Hemsida  
e-postadress  
Telefon  018-19 49 50

*exkl innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; uppdateras halvårsvis. Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet.

Aktieinformation

Aktienamn  Conpharm B
Kortnamn  CONP B
ISIN-kod  SE0000102857
OrderBookID  5169
Antal aktier  17,495,342
Kvotvärde  0.1 kr
Handelsstart  6/26/2000
Värdepapperstyp  aktieStörsta ägarna i aktieboken (från Euroclear) - per 3/31/2015 **

NamnKapital %Röster %
Lackarebäck Holding AB11.2721.75 
Adolfsson Carl-Magnus10.1613.26 
Tonicton Tony8.865.57 
Daniel Stensiö AB6.692.34 
Avanza Pension Försäkring AB6.202.15 

** uppdateras kvartalsvis

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se