Bolagsinformation

BolagsnamnSwitchCore AB
Affärsidé

"Efter emissionen, som genomfördes 2010, eftersträvar bolaget att förvärva ett lönsamt bolag. SwitchCore får agera långsiktig men också opportunistisk så att de möjligheter som marknaden erbjuder utnyttjas. SwitchCore kan också tänka sig arbeta tillsammans med andra för gemensamma investeringar i lönsamma affärer. SwitchCore har skattemässiga underskott på cirka en miljard kronor och därmed är den latenta skattefordran värd ca 220 miljoner kronor, vilken inte är redovisad i bolagets balansräkning. Bolaget har som långsiktigt finansiellt mål att utnyttja denna skattefordran och därigenom berika aktieägarna."

VD  Susanna Bervå
SO  Stein Grimsvik
Styrelse  Andreas Bergsten
Susanna Bervå
Håkan Blomdahl
Stein Grimsvik
Antal anställda  0
Antal ägare *  12,952
Bolagsordning  Bolagsordning 20120425.pdf
Organisationsnummer  556541-8869
Besöksadress  Birger Jarlsgatan 2, 4 tr
Utdelningsadress  Box 3160
Postnummer  103 63
Stad  STOCKHOLM
Hemsida  
e-postadress  
Telefon  073-8795170
Bolagspresentation (video)  Erwin Leichtle berättar om emission i Switchcore

*exkl innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; uppdateras halvårsvis. Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet.

Aktieinformation

Aktienamn  SwitchCore B
Kortnamn  SCOR B
ISIN-kod  SE0003172089
OrderBookID  74284
Antal aktier  30,970,010
Kvotvärde  1.0 kr
Handelsstart  3/9/2010
Värdepapperstyp  aktieStörsta ägarna i aktieboken (från Euroclear) - per 3/31/2015 **

NamnKapital %Röster %
AB Traction29.6323.75 
Nortal Investments AB11.334.54 
Capital Cube AB10.1410.01 
Grevelius Fredrik5.052.02 
Nilsson Kenny4.397.64 

** uppdateras kvartalsvis

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se