Bolagsinformation

BolagsnamnMedfield Diagnostics AB
Affärsidé

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

VD  Dag Jungenfelt
SO  Arne Ferstad
Styrelse  Arne Ferstad
Andreas Fhager
Agneta Franksson
Stefan Jacobsson
Mikael Persson
Bengt Arne Sjöqvist
Antal anställda  2
Antal ägare *  1,390
Bolagsordning  Bolagsordning 2012.pdf
Organisationsnummer  556677-9871
Utdelningsadress  Medicinaregatan 8A, Sahlgrenska Science Park
Postnummer  413 46
Stad  GÖTEBORG
Hemsida  
e-postadress  
Telefon  031-741 17 53
Bolagspresentation (video)  Film från AktieTorgsdagen i Göteborg den 21 mars 2012

*exkl innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; uppdateras halvårsvis. Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet.

Aktieinformation

Aktienamn  Medfield
Kortnamn  MEDF
ISIN-kod  SE0004479046
OrderBookID  87700
Antal aktier  15,047,491
Kvotvärde  0.075 kr
Handelsstart  5/2/2012
Värdepapperstyp  aktieStörsta ägarna i aktieboken (från Euroclear) - per 9/30/2014 **

NamnKapital %Röster %
Electromagnetic Consult. Sweden AB23.2923.29 
K-Svets Venture AB14.1114.11 
Andreas Fhager10.0210.02 
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension5.095.09 
Almi Invest AB3.003.00 

** uppdateras kvartalsvis

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se