Bolagsinformation

BolagsnamnMedfield Diagnostics AB
Affärsidé

Medfield Diagnostics utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Behovet av ett snabbt diagnosförfarande vid stroke är idag stort eftersom väldigt få patienter hinner få nödvändig behandling i tid. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Medfields patenterade teknologi har även andra lovande tillämpningsområden, inte minst för diagnos av traumatiska skallskador.

VD  Stefan Blomsterberg
SO  Mikael Persson
Styrelse  Anna Ahlberg
Stefan Jacobsson
Mikael Persson
Bengt Arne Sjöqvist
Bolagsordning  Bolagsordning 2016-06-07.pdf
Organisationsnummer  556677-9871
LEI  549300FXU5L1GCSPEP31
Utdelningsadress  Medicinaregatan 8B
Postnummer  413 90
Stad  GÖTEBORG
Hemsida  
e-postadress  
Telefon  031-16 06 68
Bolagspresentation (video)  Film från AktieTorgsdagen i Göteborg den 21 mars 2012

Aktieinformation

Aktienamn  Medfield
Kortnamn  MEDF
AktieTorget ID  XSAT01001031
ISIN-kod  SE0004479046
OrderBookID  87700
Antal aktier  21,277,979
CFI (ISO 10962)  ESXXXX
FISN (ISO 18774)  MEDF/AKT
Kvotvärde  0.075 kr
Handelsstart  5/2/2012
Värdepapperstyp  aktieStörsta ägarna i aktieboken (från Euroclear) - per 6/30/2017 **

NamnKapital %Röster %
Electromagnetic Consult. Sweden AB17.2617.26 
K-Svets Venture AB11.4111.41 
Avanza Pension8.518.51 
Andreas Fhager7.087.08 
Nordnet Pensionsförsäkring3.713.71 

** uppdateras kvartalsvis

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se