Bolagsinformation

BolagsnamnMedfield Diagnostics AB
Affärsidé

Medfield Diagnostics utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Behovet av ett snabbt diagnosförfarande vid stroke är idag stort eftersom väldigt få patienter hinner få nödvändig behandling i tid. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Medfields patenterade teknologi har även andra lovande tillämpningsområden, inte minst för diagnos av traumatiska skallskador.

VD  Carl Ekvall
SO  Mikael Persson
Styrelse  Stefan Blomsterberg
Stefan Jacobsson
Mikael Persson
Bengt Arne Sjöqvist
Anna Söderlund
Bolagsordning  Bolagsordning 2016-06-07.pdf
Organisationsnummer  556677-9871
Utdelningsadress  Medicinaregatan 8B
Postnummer  413 90
Stad  GÖTEBORG
Hemsida  
e-postadress  
Telefon  031-16 06 68
Bolagspresentation (video)  Film från AktieTorgsdagen i Göteborg den 21 mars 2012

Aktieinformation

Aktienamn  Medfield
Kortnamn  MEDF
ISIN-kod  SE0004479046
OrderBookID  87700
Antal aktier  17,233,704
Kvotvärde  0.075 kr
Handelsstart  5/2/2012
Värdepapperstyp  aktieStörsta ägarna i aktieboken (från Euroclear) - per 12/31/2016 **

NamnKapital %Röster %
Electromagnetic Consult. Sweden AB20.5820.58 
K-Svets Venture AB14.0814.08 
Andreas Fhager8.758.75 
Avanza Pension6.396.39 
Nordnet Pensionsförsäkring2.932.93 

** uppdateras kvartalsvis

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se