Bolagsinformation

BolagsnamnMedfield Diagnostics AB
Affärsidé

Medfield Diagnostics utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Behovet av ett snabbt diagnosförfarande vid stroke är idag stort eftersom väldigt få patienter hinner få nödvändig behandling i tid. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Medfields patenterade teknologi har även andra lovande tillämpningsområden, inte minst för diagnos av traumatiska skallskador.

VD  Dag Jungenfelt
SO  Arne Ferstad
Styrelse  Arne Ferstad
Andreas Fhager
Agneta Franksson
Stefan Jacobsson
Mikael Persson
Bengt Arne Sjöqvist
Antal anställda  2
Antal ägare *  1,390
Bolagsordning  Bolagsordning 2012.pdf
Organisationsnummer  556677-9871
Utdelningsadress  Medicinaregatan 8A, Sahlgrenska Science Park
Postnummer  413 46
Stad  GÖTEBORG
Hemsida  
e-postadress  
Telefon  031-741 17 53
Bolagspresentation (video)  Film från AktieTorgsdagen i Göteborg den 21 mars 2012

*exkl innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; uppdateras halvårsvis. Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet.

Aktieinformation

Aktienamn  Medfield
Kortnamn  MEDF
ISIN-kod  SE0004479046
OrderBookID  87700
Antal aktier  17,233,704
Kvotvärde  0.075 kr
Handelsstart  5/2/2012
Värdepapperstyp  aktieStörsta ägarna i aktieboken (från Euroclear) - per 12/31/2014 **

NamnKapital %Röster %
Electromagnetic Consult. Sweden AB23.2923.29 
K-Svets Venture AB14.1114.11 
Andreas Fhager10.0210.02 
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension5.075.70 
Radosava Vujadinovic2.172.17 

** uppdateras kvartalsvis

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se