Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 träder Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphör därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Tidigare rapporterade transaktioner kommer att visas på AktieTorgets hemsida under en övergångsperiod.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner i Nordic Camping

NamnFrånTill
Christer Lundberg5/10/2012   
Tom Sibirzeff3/29/2007   
Joakim Skantze5/14/2008   
Johannes Vock5/12/2009   
Peter Wetterstrand3/29/2007   
Håkan Berntsson3/29/2007   5/15/2008
Anders Ekborg9/25/2007   5/12/2009
Elisabeth Falk3/29/2007   10/7/2008
Klas Gustafsson3/29/2007   5/15/2008
Kjell Jakobsson2/1/2010   8/20/2014
Leif Lindberg3/29/2007   10/7/2008
Daniel Olsson6/18/2008   9/27/2010

Transaktioner i Nordic Camping

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
3/7/2016CAMPTom Sibirzeff  Ökade innehav13,513     13,513
12/7/2015CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Närståendeförhållande upphör-37,500     0
7/9/2015CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-572     249,549
7/8/2015CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-1,428     250,121
6/11/2015CAMPNärstående: Johannes Vock  Nyemission700     13,000
5/15/2015CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-2,100     251,549
5/12/2015CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-7,900     253,649
4/1/2015CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-6,341     18,659
3/23/2015CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-6,000     261,549
3/23/2015CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Ökade innehav3,000     37,500
3/23/2015CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Ökade innehav3,000     37,500
12/18/2014CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav5,500     398,376
12/4/2014CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav3,620     392,876
9/5/2014CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-4,000     267,549
9/5/2014CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav4,678     389,256
9/1/2014CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-1,000     271,549
7/25/2014CAMPNärstående: Johannes Vock  Ökade innehav1,000     12,300
7/9/2014CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Minskade innehav-4,704     34,500
7/7/2014CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Minskade innehav-1,231     39,204
6/30/2014CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Minskade innehav-1,065     40,435
6/24/2014CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Minskade innehav-2,000     41,500
6/16/2014CAMPNärstående: Johannes Vock  Ökade innehav1,000     11,300
5/13/2014CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-2,000     25,000
5/13/2014CAMPNärstående: Johannes Vock  Ökade innehav2,000     10,300
4/7/2014CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-3,000     27,000
4/7/2014CAMPNärstående: Johannes Vock  Ökade innehav3,000     8,300
3/27/2014CAMPNärstående: Johannes Vock  Ökade innehav300     5,300
3/24/2014CAMPNärstående: Johannes Vock  Ökade innehav2,000     5,000
3/20/2014CAMPNärstående: Johannes Vock  Ökade innehav3,000     3,000
1/17/2014CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-7,000     272,549
1/17/2014CAMPNärstående: Kjell Jakobsson  Ökade innehav53,665     384,642
12/12/2013CAMPChrister Lundberg  Minskade innehav-48,800     13,315
12/11/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-60,000     279,549
12/9/2013CAMPPeter Wetterstrand  Ökade innehav60,000     339,549
12/9/2013CAMPJoakim Skantze  Ökade innehav60,000     135,000
12/9/2013CAMPJohannes Vock  Ökade innehav30,000     30,000
12/9/2013CAMPNärstående: Kjell Jakobsson  Ökade innehav18,800     330,977
12/9/2013CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav90,000     384,578
12/9/2013CAMPChrister Lundberg  Ökade innehav60,000     62,115
12/9/2013CAMP TOTom Sibirzeff  Minskade innehav-90,000     0
12/9/2013CAMP TOTom Sibirzeff  Gåva mottagen30,000     90,000
12/9/2013CAMP TOPeter Wetterstrand  Minskade innehav-60,000     0
12/9/2013CAMP TOJoakim Skantze  Minskade innehav-60,000     0
12/9/2013CAMP TOJohannes Vock  Minskade innehav-30,000     0
12/9/2013CAMP TOJohannes Vock  Gåva mottagen-30,000     30,000
12/9/2013CAMP TOChrister Lundberg  Minskade innehav-60,000     0
12/4/2013CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-27,580     0
12/4/2013CAMPKapitalförsäkring: Johannes Vock  Minskade innehav-1,230     270
9/27/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-5,000     279,549
9/24/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-3,700     284,549
9/10/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-100     288,249
9/2/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-2,000     288,349
9/2/2013CAMPChrister Lundberg  Förstagångsanmälan2,115     2,115
7/23/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-2,000     290,349
7/22/2013CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-13,348     27,580
7/8/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-3,000     292,349
7/8/2013CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Ökade innehav3,000     43,500
7/3/2013CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-1,868     40,928
6/24/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-1,000     295,349
6/24/2013CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-140     42,796
6/20/2013CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-1,000     42,936
6/11/2013CAMPNärstående: Kjell Jakobsson  Korrigering-430,900     312,177
6/11/2013CAMPKjell Jakobsson  Korrigering430,900     430,900
6/9/2013CAMPNärstående: Kjell Jakobsson  Ökade innehav312,177     743,077
6/5/2013CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav177,866     1,430,762
6/3/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-636     296,349
5/30/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-117     296,985
5/29/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-6,000     297,102
5/29/2013CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Ökade innehav6,000     40,500
3/12/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-2,000     303,102
1/24/2013CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-12,500     43,936
1/23/2013CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-2,000     56,436
1/22/2013CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-2,000     58,436
1/10/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-5,000     305,102
1/9/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-2,000     310,102
11/27/2012CAMPJohannes Vock  Ökade innehav770     60,436
11/27/2012CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav3,300     294,578
11/26/2012CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav549     291,278
11/16/2012CAMPTom Sibirzeff  Minskade innehav-75,000     0
11/16/2012CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav75,000     290,729
11/13/2012CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav15,129     215,729
7/24/2012CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Aktielån ut-lånat-20,000     200,600
6/15/2012CAMP TOTom Sibirzeff Sen rapportering
371 dagar
Handlat: 6/15/2012
Rapporterat: 12/11/2013  
Riktad emission60,000     60,000
6/15/2012CAMP TOPeter Wetterstrand Sen rapportering
371 dagar
Handlat: 6/15/2012
Rapporterat: 12/11/2013  
Riktad emission60,000     60,000
6/15/2012CAMP TOJoakim Skantze Sen rapportering
371 dagar
Handlat: 6/15/2012
Rapporterat: 12/11/2013  
Riktad emission60,000     60,000
6/15/2012CAMP TOJohannes Vock Sen rapportering
371 dagar
Handlat: 6/15/2012
Rapporterat: 12/11/2013  
Riktad emission60,000     60,000
6/15/2012CAMP TOChrister Lundberg Sen rapportering
371 dagar
Handlat: 6/15/2012
Rapporterat: 12/11/2013  
Riktad emission60,000     60,000
3/6/2012CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav10,000     220,600
12/23/2011CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-8,000     59,666
10/20/2011CAMPKapitalförsäkring: Joakim Skantze  Ökade innehav50,000     215,832
10/18/2011CAMPNärstående: Kjell Jakobsson  Ökade innehav200,000     430,900
10/18/2011CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Förstagångsanmälan210,600     210,600
9/15/2011CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-2,000     312,102
9/8/2011CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-10,000     314,102
9/7/2011CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-10,000     324,102
8/29/2011CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-6,000     334,102
8/29/2011CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Ökade innehav6,000     34,500
7/14/2011CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-100     340,102
7/14/2011CAMPPeter Wetterstrand  Ökade innehav100     340,202
6/8/2011CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-29,000     67,666
5/25/2011CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-20,000     340,102
5/9/2011CAMPTom Sibirzeff  Nyemission75,000     75,000
5/9/2011CAMPPeter Wetterstrand  Nyemission75,000     360,102
5/9/2011CAMPJoakim Skantze  Nyemission75,000     75,000
5/9/2011CAMPJohannes Vock  Nyemission75,000     96,666
5/9/2011CAMP TOTom Sibirzeff  Nyemission-75,000     0
5/9/2011CAMP TOPeter Wetterstrand  Nyemission-75,000     0
5/9/2011CAMP TOJoakim Skantze  Nyemission-75,000     0
5/9/2011CAMP TOJohannes Vock  Nyemission-75,000     0
1/17/2011CAMPNärstående: Kjell Jakobsson  Ökade innehav38,402     230,900
5/26/2010CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-15,000     285,102
5/26/2010CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Ökade innehav7,500     28,500
5/26/2010CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Ökade innehav7,500     34,500
5/19/2010CAMPKapitalförsäkring: Joakim Skantze  Ökade innehav17,500     165,832
3/4/2010CAMPNärstående: Kjell Jakobsson  Ökade innehav109,166     192,498
3/1/2010CAMPNärstående: Kjell Jakobsson  Förstagångsanmälan83,332     83,332
2/19/2010CAMPKapitalförsäkring: Johannes Vock  Ökade innehav1,500     1,500
10/8/2009CAMPJoakim Skantze  Minskade innehav-148,333     0
10/8/2009CAMPKapitalförsäkring: Joakim Skantze  Förstagångsanmälan148,332     148,332
9/10/2009CAMPJoakim Skantze  Ökade innehav65,000     148,333
9/1/2009CAMPJohannes Vock  Ökade innehav5,000     21,666
6/30/2009CAMP TOTom Sibirzeff  Ökade innehav75,000     75,000
6/30/2009CAMP TOPeter Wetterstrand  Ökade innehav75,000     75,000
6/30/2009CAMP TOJoakim Skantze  Ökade innehav75,000     75,000
6/30/2009CAMP TOJohannes Vock  Ökade innehav75,000     75,000
6/26/2009CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav131,294     1,252,896
6/22/2009CAMPJohannes Vock  Företrädesemission6,666     16,666
6/18/2009CAMPJoakim Skantze  Företrädesemission33,333     83,333
6/17/2009CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Företrädesemission448,640     1,121,602
6/16/2009CAMPPeter Wetterstrand  Företrädesemission59,000     300,102
6/16/2009CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Företrädesemission10,000     21,000
6/16/2009CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Företrädesemission12,000     27,000
6/12/2009CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-5,000     241,102
6/11/2009CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-13,000     246,102
6/11/2009CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Minskade innehav-3,000     11,000
6/11/2009CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Minskade innehav-3,000     15,000
6/10/2009CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-41,000     259,102
5/12/2009CAMPJohannes Vock  Förstagångsanmälan10,000     10,000
4/21/2009CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-20,000     300,102
4/21/2009CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Ökade innehav8,000     14,000
4/21/2009CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Ökade innehav12,000     18,000
3/18/2009CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-10,000     320,102
3/18/2009CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Ökade innehav5,000     6,000
3/18/2009CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Ökade innehav5,000     6,000
12/22/2008CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Minskade innehav-17,764     672,962
12/22/2008CAMPPeter Wetterstrand  Ökade innehav17,764     330,102
12/15/2008CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-50,000     312,338
11/22/2008CAMPTom Sibirzeff  Minskade innehav-7,500     0
11/22/2008CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Minskade innehav-4,500     0
11/22/2008CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Minskade innehav-39,000     690,726
11/21/2008CAMPPeter Wetterstrand  Ökade innehav60,000     362,338
6/23/2008CAMPNärstående: Daniel Olsson  Förstagångsanmälan440,000     1,100,600
6/17/2008CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-123,412     302,338
5/22/2008CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Minskade innehav-278,400     729,726
5/22/2008CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-162,000     425,750
5/14/2008CAMPJoakim Skantze  Förstagångsanmälan50,000     50,000
4/18/2008CAMPKlas Gustafsson  Minskade innehav-34,000     2,833
4/18/2008CAMPNärstående: Klas Gustafsson  Minskade innehav-166,000     6,667
4/3/2008CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-28,000     587,750
4/1/2008CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Minskade innehav-42,000     1,008,126
3/18/2008CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-2,000     615,750
3/14/2008CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Minskade innehav-30,000     1,050,126
3/5/2008CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Minskade innehav-75,000     1,080,126
2/1/2008CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav153,876     1,155,126
1/17/2008CAMPHåkan Berntsson  Ökade innehav32,263     32,263
1/11/2008CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-1,000     617,750
12/19/2007CAMPKlas Gustafsson  Ökade innehav12,000     36,833
12/19/2007CAMPNärstående: Klas Gustafsson  Ökade innehav1,000     3,000
12/19/2007CAMPNärstående: Klas Gustafsson  Ökade innehav1,000     3,000
12/19/2007CAMPNärstående: Klas Gustafsson  Ökade innehav47,000     172,667
12/17/2007CAMPTom Sibirzeff  Ökade innehav2,500     7,500
12/17/2007CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav1,500     4,500
12/17/2007CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav1,500     4,500
12/17/2007CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav1,500     4,500
12/17/2007CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav20,000     1,001,250
12/17/2007CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav313,750     981,250
12/17/2007CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav40,000     667,500
12/17/2007CAMPPeter Wetterstrand  Företrädesemission100,000     618,750
12/10/2007CAMPAnders Ekborg  Ökade innehav3,000     3,000
12/4/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-3,000     0
11/27/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-80,000     3,000
11/26/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-7,000     83,000
11/23/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-3,000     90,000
11/22/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-2,000     93,000
11/22/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-2,000     95,000
11/21/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-3,000     0
11/21/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-1,000     0
11/21/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg Sen rapportering
3 dagar
Handlat: 11/21/2007
Rapporterat: 12/3/2007  
Minskade innehav-3,000     97,000
10/25/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-10,000     100,000
10/10/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-6,000     110,000
9/12/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-15,000     116,000
8/31/2007CAMPKlas Gustafsson  Minskade innehav-23,000     24,833
6/1/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-14,000     131,000
5/30/2007CAMPHåkan Berntsson  Minskade innehav-4,000     0
5/22/2007CAMPKlas Gustafsson  Minskade innehav-15,000     47,833
5/22/2007CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Minskade innehav-25,000     627,500
5/22/2007CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-25,000     518,750
3/29/2007CAMPNärstående: Klas Gustafsson  Förstagångsanmälan2,000     2,000
3/29/2007CAMPNärstående: Klas Gustafsson  Förstagångsanmälan2,000     2,000
3/29/2007CAMPNärstående: Klas Gustafsson  Förstagångsanmälan2,000     2,000
3/29/2007CAMPNärstående: Klas Gustafsson  Förstagångsanmälan125,667     125,667
3/29/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Förstagångsanmälan3,000     3,000
3/29/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Förstagångsanmälan1,000     1,000
3/29/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Förstagångsanmälan145,000     145,000
3/29/2007CAMPTom Sibirzeff  Förstagångsanmälan5,000     5,000
3/29/2007CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Förstagångsanmälan3,000     3,000
3/29/2007CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Förstagångsanmälan3,000     3,000
3/29/2007CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Förstagångsanmälan3,000     3,000
3/29/2007CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Förstagångsanmälan652,500     652,500
3/29/2007CAMPPeter Wetterstrand  Förstagångsanmälan543,750     543,750
3/29/2007CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Förstagångsanmälan1,000     1,000
3/29/2007CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Förstagångsanmälan1,000     1,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se