Insynspersoner i Conpharm

NamnFrånTill
Carl-Magnus Adolfsson4/8/2011   
Peter Hamnebo1/8/2013   
Jakob Österberg1/2/2013   
David Rönnegard3/27/2015   
Jonas Brambeck4/8/2010   1/8/2013
Sten Dahlgren3/29/2007   1/8/2013
Bo Forsner4/11/2014   3/27/2015
Claes Handin3/29/2007   1/8/2013
Kjell Holmqvist3/29/2007   10/21/2008
Lars Jernberg3/29/2007   10/21/2008
Jörgen Lönngren3/29/2007   4/8/2010
Tomas Matsson3/29/2007   1/8/2013
Björn Ohlsson3/29/2007   10/21/2008
Kent Olsson4/11/2014   3/27/2015
Tony Bert-Ola Tonicton3/27/2015   4/11/2014
Evert Wallström4/8/2010   1/8/2013

Transaktioner i Conpharm

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
1/9/2015CONP BPeter Hamnebo  Minskade innehav-235,559     0
1/7/2015CONP BPeter Hamnebo  Minskade innehav-398,941     235,559
1/7/2015CONP BNärstående: Peter Hamnebo  Ökade innehav398,941     534,076
12/21/2014CONP BNärstående: Jakob Österberg  Minskade innehav-135,135     1,177,102
12/21/2014CONP BNärstående: Peter Hamnebo  Förstagångsanmälan135,135     135,135
7/4/2014CONP BNärstående: Jakob Österberg  Minskade innehav-140,000     1,312,237
7/4/2014CONP BNärstående: Jakob Österberg  Ökade innehav140,000     140,000
4/17/2014CONP ABo Forsner  Korrigering-50,000     0
4/17/2014CONP BBo Forsner  Korrigering-51,787     0
4/14/2014CONP ABo Forsner  Förstagångsanmälan50,000     50,000
4/14/2014CONP ANärstående: Bo Forsner  Förstagångsanmälan50,000     50,000
4/14/2014CONP BBo Forsner  Förstagångsanmälan51,787     51,787
4/14/2014CONP BNärstående: Bo Forsner  Förstagångsanmälan51,787     51,787
1/21/2014CONP ANärstående: Jakob Österberg  Ökade innehav27,614     1,366,704
1/21/2014CONP BNärstående: Jakob Österberg  Minskade innehav-59,297     1,452,237
1/9/2014CONP BPeter Hamnebo  Ökade innehav13,556     634,500
1/9/2014CONP BPeter Hamnebo  Minskade innehav-12,800     620,944
12/20/2013CONP BPeter Hamnebo  Företrädesemission178,744     633,744
12/17/2013CONP BPeter Hamnebo  Ökade innehav17,000     455,000
12/17/2013CONP BPeter Hamnebo  Minskade innehav-15,750     438,000
12/13/2013CONP BPeter Hamnebo  Ökade innehav20,000     453,750
12/13/2013CONP BPeter Hamnebo  Minskade innehav-6,800     433,750
12/4/2013CONP BPeter Hamnebo  Ökade innehav12,350     440,550
12/3/2013CONP BPeter Hamnebo  Minskade innehav-5,900     428,200
12/3/2013CONP BPeter Hamnebo  Ökade innehav5,900     434,100
12/3/2013CONP BPeter Hamnebo  Minskade innehav-10,200     428,200
12/3/2013CONP BPeter Hamnebo  Ökade innehav10,200     438,400
11/29/2013CONP BCarl-Magnus Adolfsson  Företrädesemission1,147,036     1,543,602
11/29/2013CONP BNärstående: Jakob Österberg  Företrädesemission1,452,237     1,511,534
11/29/2013CONP BPeter Hamnebo  Företrädesemission264,100     428,200
11/29/2013CONP BJakob Österberg  Företrädesemission19,347     19,347
11/29/2013CONP TR BNärstående: Jakob Österberg Sen rapportering
65 dagar
Handlat: 11/29/2013
Rapporterat: 3/17/2014  
Företrädesemission-45,000     0
11/19/2013CONP ANärstående: Jakob Österberg  Ökade innehav1,000     1,339,090
11/19/2013CONP BNärstående: Jakob Österberg  Minskade innehav-9,850     59,297
11/19/2013CONP TR BNärstående: Jakob Österberg  Ökade innehav45,000     45,000
9/16/2013CONP BPeter Hamnebo  Aktielån ut-lånat-100,000     164,100
1/8/2013CONP BPeter Hamnebo  Förstagångsanmälan264,100     264,100
1/3/2013CONP AEvert Wallström  Ökade innehav5,502     5,502
1/2/2013CONP AJakob Österberg  Förstagångsanmälan19,347     19,347
1/2/2013CONP ANärstående: Jakob Österberg  Förstagångsanmälan1,338,090     1,338,090
1/2/2013CONP BNärstående: Jakob Österberg  Förstagångsanmälan69,147     69,147
11/30/2012CONP AEvert Wallström  Minskade innehav-312,201     0
11/30/2012CONP BEvert Wallström  Minskade innehav-1,471     0
11/22/2012CONP AEvert Wallström  Ökade innehav133,100     312,201
11/22/2012CONP AEvert Wallström  Ökade innehav133,100     179,101
11/22/2012CONP AEvert Wallström  Ökade innehav45,000     46,001
11/22/2012CONP ANärstående: Evert Wallström  Minskade innehav-133,100     0
11/22/2012CONP ANärstående: Evert Wallström  Minskade innehav-133,100     0
11/22/2012CONP ANärstående: Evert Wallström  Minskade innehav-45,000     0
11/22/2012CONP BNärstående: Evert Wallström  Minskade innehav-1,251     0
11/22/2012CONP BNärstående: Evert Wallström  Minskade innehav-220     0
11/22/2012CONP BEvert Wallström  Ökade innehav220     1,471
11/22/2012CONP BEvert Wallström  Ökade innehav1,251     1,251
4/8/2011CONP ACarl-Magnus Adolfsson  Förstagångsanmälan750,470     750,470
4/8/2011CONP BCarl-Magnus Adolfsson  Förstagångsanmälan396,566     396,566
4/9/2010CONP AEvert Wallström  Förstagångsanmälan1,001     1,001
4/9/2010CONP ANärstående: Evert Wallström  Förstagångsanmälan133,100     133,100
4/9/2010CONP ANärstående: Evert Wallström  Förstagångsanmälan133,100     133,100
4/9/2010CONP ANärstående: Evert Wallström  Förstagångsanmälan45,000     45,000
4/9/2010CONP BNärstående: Evert Wallström  Förstagångsanmälan1,251     1,251
4/9/2010CONP BNärstående: Evert Wallström  Förstagångsanmälan220     220
3/29/2007CONP BNärstående: Tomas Matsson  Förstagångsanmälan10,000     10,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se