Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner 2007-07-21 — 2016-07-01

NamnFrånTill
Peter Hamnebo1/8/2013   
Berit Nilsson4/12/2016   
Fredrik Österberg4/12/2016   
Jakob Österberg1/2/2013   
David Rönnegard3/27/2015   
Carl-Magnus Adolfsson4/8/2011   4/12/2016
Jonas Brambeck4/8/2010   1/8/2013
Sten Dahlgren3/29/2007   1/8/2013
Bo Forsner4/11/2014   3/27/2015
Claes Handin3/29/2007   1/8/2013
Kjell Holmqvist3/29/2007   10/21/2008
Lars Jernberg3/29/2007   10/21/2008
Jörgen Lönngren3/29/2007   4/8/2010
Tomas Matsson3/29/2007   1/8/2013
Björn Ohlsson3/29/2007   10/21/2008
Kent Olsson4/11/2014   3/27/2015
Tony Bert-Ola Tonicton3/27/2015   4/12/2016
Evert Wallström4/8/2010   1/8/2013

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
4/12/2016SLOTT BNärstående: Fredrik Österberg  Förstagångsanmälan45,388     45,388
4/12/2016SLOTT ANärstående: Fredrik Österberg  Förstagångsanmälan536,327     536,327
4/12/2016SLOTT AKapitalförsäkring: Fredrik Österberg  Förstagångsanmälan103,221     103,221
10/5/2015SLOTT BPeter Hamnebo  Ökade innehav2,800     2,800
3/27/2015SLOTT BNärstående: Tony Bert-Ola Tonicton  Förstagångsanmälan100,000     100,000
3/27/2015SLOTT BNärstående: Tony Bert-Ola Tonicton  Förstagångsanmälan50,000     50,000
3/27/2015SLOTT BNärstående: Tony Bert-Ola Tonicton  Förstagångsanmälan50,000     50,000
1/9/2015SLOTT BPeter Hamnebo  Minskade innehav-235,559     0
1/7/2015SLOTT BPeter Hamnebo  Minskade innehav-398,941     235,559
1/7/2015SLOTT BNärstående: Peter Hamnebo  Ökade innehav398,941     534,076
12/21/2014SLOTT BNärstående: Jakob ÖsterbergFredrik Österberg  Minskade innehav-135,135     1,177,102
12/21/2014SLOTT BNärstående: Peter Hamnebo  Förstagångsanmälan135,135     135,135
7/4/2014SLOTT BNärstående: Jakob ÖsterbergFredrik Österberg  Minskade innehav-140,000     1,312,237
7/4/2014SLOTT BNärstående: Jakob Österberg  Ökade innehav140,000     140,000
4/17/2014SLOTT BBo Forsner  Korrigering-51,787     0
4/17/2014SLOTT ABo Forsner  Korrigering-50,000     0
4/14/2014SLOTT BBo Forsner  Förstagångsanmälan51,787     51,787
4/14/2014SLOTT BNärstående: Bo Forsner  Förstagångsanmälan51,787     51,787
4/14/2014SLOTT ABo Forsner  Förstagångsanmälan50,000     50,000
4/14/2014SLOTT ANärstående: Bo Forsner  Förstagångsanmälan50,000     50,000
1/21/2014SLOTT BNärstående: Jakob ÖsterbergFredrik Österberg  Minskade innehav-59,297     1,452,237
1/21/2014SLOTT ANärstående: Jakob ÖsterbergFredrik Österberg  Ökade innehav27,614     1,366,704
1/9/2014SLOTT BPeter Hamnebo  Ökade innehav13,556     634,500
1/9/2014SLOTT BPeter Hamnebo  Minskade innehav-12,800     620,944
12/20/2013SLOTT BPeter Hamnebo  Företrädesemission178,744     633,744
12/17/2013SLOTT BPeter Hamnebo  Ökade innehav17,000     455,000
12/17/2013SLOTT BPeter Hamnebo  Minskade innehav-15,750     438,000
12/13/2013SLOTT BPeter Hamnebo  Ökade innehav20,000     453,750
12/13/2013SLOTT BPeter Hamnebo  Minskade innehav-6,800     433,750
12/4/2013SLOTT BPeter Hamnebo  Ökade innehav12,350     440,550
12/3/2013SLOTT BPeter Hamnebo  Minskade innehav-5,900     428,200
12/3/2013SLOTT BPeter Hamnebo  Ökade innehav5,900     434,100
12/3/2013SLOTT BPeter Hamnebo  Minskade innehav-10,200     428,200
12/3/2013SLOTT BPeter Hamnebo  Ökade innehav10,200     438,400
11/29/2013CONP TR BNärstående: Jakob ÖsterbergFredrik Österberg Sen rapportering
65 dagar
Handlat: 11/29/2013
Rapporterat: 3/17/2014  
Företrädesemission-45,000     0
11/29/2013SLOTT BCarl-Magnus Adolfsson  Företrädesemission1,147,036     1,543,602
11/29/2013SLOTT BNärstående: Jakob ÖsterbergFredrik Österberg  Företrädesemission1,452,237     1,511,534
11/29/2013SLOTT BPeter Hamnebo  Företrädesemission264,100     428,200
11/29/2013SLOTT BJakob Österberg  Företrädesemission19,347     19,347
11/19/2013CONP TR BNärstående: Jakob ÖsterbergFredrik Österberg  Ökade innehav45,000     45,000
11/19/2013SLOTT BNärstående: Jakob ÖsterbergFredrik Österberg  Minskade innehav-9,850     59,297
11/19/2013SLOTT ANärstående: Jakob ÖsterbergFredrik Österberg  Ökade innehav1,000     1,339,090
9/16/2013SLOTT BPeter Hamnebo  Aktielån ut-lånat-100,000     164,100
1/8/2013SLOTT BPeter Hamnebo  Förstagångsanmälan264,100     264,100
1/3/2013SLOTT AEvert Wallström  Ökade innehav5,502     5,502
1/2/2013SLOTT BNärstående: Jakob ÖsterbergFredrik Österberg  Förstagångsanmälan69,147     69,147
1/2/2013SLOTT AJakob Österberg  Förstagångsanmälan19,347     19,347
1/2/2013SLOTT ANärstående: Jakob ÖsterbergFredrik Österberg  Förstagångsanmälan1,338,090     1,338,090
11/30/2012SLOTT BEvert Wallström  Minskade innehav-1,471     0
11/30/2012SLOTT AEvert Wallström  Minskade innehav-312,201     0
11/22/2012SLOTT BNärstående: Evert Wallström  Minskade innehav-1,251     0
11/22/2012SLOTT BNärstående: Evert Wallström  Minskade innehav-220     0
11/22/2012SLOTT BEvert Wallström  Ökade innehav220     1,471
11/22/2012SLOTT BEvert Wallström  Ökade innehav1,251     1,251
11/22/2012SLOTT AEvert Wallström  Ökade innehav133,100     312,201
11/22/2012SLOTT AEvert Wallström  Ökade innehav133,100     179,101
11/22/2012SLOTT AEvert Wallström  Ökade innehav45,000     46,001
11/22/2012SLOTT ANärstående: Evert Wallström  Minskade innehav-133,100     0
11/22/2012SLOTT ANärstående: Evert Wallström  Minskade innehav-133,100     0
11/22/2012SLOTT ANärstående: Evert Wallström  Minskade innehav-45,000     0
4/9/2010SLOTT BNärstående: Evert Wallström  Förstagångsanmälan1,251     1,251
4/9/2010SLOTT BNärstående: Evert Wallström  Förstagångsanmälan220     220
4/9/2010SLOTT AEvert Wallström  Förstagångsanmälan1,001     1,001
4/9/2010SLOTT ANärstående: Evert Wallström  Förstagångsanmälan133,100     133,100
4/9/2010SLOTT ANärstående: Evert Wallström  Förstagångsanmälan133,100     133,100
4/9/2010SLOTT ANärstående: Evert Wallström  Förstagångsanmälan45,000     45,000
3/29/2007SLOTT BNärstående: Tomas Matsson  Förstagångsanmälan10,000     10,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se