Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner 2007-07-21 — 2016-07-01

NamnFrånTill
Arne Björhn3/27/2007   
Lars Linzander3/29/2007   
Susanne Lundström9/23/2011   
Per-Ove Melinder3/29/2007   
Jouni Tukiainen1/24/2008   
Johan von Kantzow3/29/2007   
Harald Abelin5/21/2008   6/23/2009
Sven Erixon1/23/2008   2/22/2010
Lars Hansen10/1/2012   8/23/2013
Göran Källebo3/27/2007   6/23/2009
Elizabeth Lindén3/29/2007   1/23/2008
Christer Lindqvist3/29/2007   5/23/2007
Olev Mäehans3/29/2007   6/27/2011
Marjalena Röise Kiljander1/23/2008   1/20/2012
Stefan Sandberg4/8/2009   8/23/2013
Gunnar Ström3/29/2007   6/27/2011
Siimon Vaske3/29/2007   8/22/2008
Siimon Vaske4/1/2009   10/29/2014
Jarl von Kantzow3/29/2007   5/21/2012

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
6/22/2016LUCEArne Björhn  Nyemission15,374     22,874
6/22/2016LUCENärstående: Arne BjörhnLars Linzander  Optionslösen88,905     311,766
6/22/2016LUCEPer-Ove Melinder  Optionslösen2,515     44,029
6/22/2016LUCELars Linzander  Ökade innehav2,500     16,250
6/22/2016LUCEKapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Optionslösen49,821     200,794
6/22/2016LUCENärstående: Lars Linzander  Optionslösen24,475     157,900
6/22/2016LUCE TO 1Arne Björhn  Outnyttjad-15     0
6/22/2016LUCE TO 1Arne Björhn  Optionslösen-307,480     15
6/22/2016LUCE TO 1Närstående: Arne BjörhnLars Linzander  Optionslösen-1,778,108     0
6/22/2016LUCE TO 1Lars Linzander  Minskade innehav-50,000     0
6/22/2016LUCE TO 1Per-Ove Melinder  Optionslösen-50,300     0
6/22/2016LUCE TO 1Kapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Outnyttjad-8     0
6/22/2016LUCE TO 1Kapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Optionslösen-996,420     8
6/22/2016LUCE TO 1Närstående: Lars Linzander  Optionslösen-489,500     0
4/28/2016LUCEArne Björhn Sen rapportering
7 dagar
Handlat: 4/28/2016
Rapporterat: 5/17/2016  
Ökade innehav7,500     7,500
4/28/2016LUCEPer-Ove Melinder Sen rapportering
7 dagar
Handlat: 4/28/2016
Rapporterat: 5/17/2016  
Ökade innehav20,000     41,514
4/28/2016LUCELars Linzander Sen rapportering
7 dagar
Handlat: 4/28/2016
Rapporterat: 5/17/2016  
Ökade innehav7,500     13,750
4/28/2016LUCEJouni Tukiainen Sen rapportering
7 dagar
Handlat: 4/28/2016
Rapporterat: 5/17/2016  
Ökade innehav40,000     140,000
4/28/2016LUCE TO2Per-Ove Melinder Sen rapportering
7 dagar
Handlat: 4/28/2016
Rapporterat: 5/17/2016  
Optionslösen-400,000     0
4/28/2016LUCE TO2Jouni Tukiainen Sen rapportering
7 dagar
Handlat: 4/28/2016
Rapporterat: 5/17/2016  
Optionslösen-800,000     0
4/28/2016LUCE TO2Arne Björhn Sen rapportering
7 dagar
Handlat: 4/28/2016
Rapporterat: 5/17/2016  
Optionslösen-150,000     0
4/28/2016LUCE TO2Lars Linzander Sen rapportering
7 dagar
Handlat: 4/28/2016
Rapporterat: 5/17/2016  
Optionslösen-150,000     0
4/21/2016LUCE TO 1Arne Björhn Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 4/21/2016
Rapporterat: 4/29/2016  
Minskade innehav-107,000     307,495
1/29/2016LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-2,420     178,000
1/29/2016LUCE TO 1Arne Björhn  Minskade innehav-50,000     414,495
1/28/2016LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-250     180,420
1/28/2016LUCE TO 1Arne Björhn  Minskade innehav-29,005     464,495
1/27/2016LUCE TO 1Arne Björhn  Minskade innehav-1,000     493,500
1/26/2016LUCE TO 1Arne Björhn  Minskade innehav-105,495     494,500
1/22/2016LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-4,650     180,670
1/22/2016LUCE TO 1Arne Björhn  Minskade innehav-43,000     599,995
1/21/2016LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 1/21/2016
Rapporterat: 1/29/2016  
Minskade innehav-4,000     185,320
1/19/2016LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-5,180     189,320
1/18/2016LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-5,500     194,500
1/5/2016LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-2,380     200,000
1/4/2016LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-3,609     202,380
12/29/2015LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-4,011     205,989
12/28/2015LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-24,958     210,000
12/23/2015LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-2,042     234,958
12/11/2015LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-2,272     237,000
12/11/2015LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-1,628     239,272
12/11/2015LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-1,646     240,900
11/30/2015LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-2,344     242,546
11/27/2015LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-2,010     244,890
11/26/2015LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-4,154     246,900
11/25/2015LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-9,616     251,054
7/3/2014LUCESiimon Vaske  Minskade innehav-1,000     4,500
6/16/2014LUCESiimon Vaske Sen rapportering
7 dagar
Handlat: 6/16/2014
Rapporterat: 7/3/2014  
Minskade innehav-70     5,500
6/13/2014LUCESiimon Vaske Sen rapportering
8 dagar
Handlat: 6/13/2014
Rapporterat: 7/3/2014  
Minskade innehav-1,355     5,570
12/23/2013LUCESiimon Vaske  Minskade innehav-5,175     6,925
10/3/2013LUCEPer-Ove Melinder  Ökade innehav1,514     21,514
10/1/2013LUCEKapitalförsäkring: Siimon Vaske  Ökade innehav4,000     11,680
9/30/2013LUCEPer-Ove Melinder  Ökade innehav2,113     20,000
9/27/2013LUCEPer-Ove Melinder  Ökade innehav4,000     17,887
9/12/2013LUCEPer-Ove Melinder  Ökade innehav1,000     13,887
7/16/2013LUCEPer-Ove Melinder  Ökade innehav4,400     12,887
3/26/2013LUCENärstående: Lars Linzander  Minskade innehav-133,425     0
3/26/2013LUCENärstående: Lars Linzander   Korrigering av felaktig anmälan25,000     133,425
3/26/2013LUCENärstående: Lars Linzander  Ökade innehav133,425     133,425
3/26/2013LUCE TO 1Närstående: Lars Linzander  Minskade innehav-489,500     0
3/26/2013LUCE TO 1Närstående: Lars Linzander  Ökade innehav489,500     489,500
8/28/2012LUCE TO 1Per-Ove Melinder  Gåva mottagen300     50,300
8/21/2012LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Korrigering-414,766     260,670
6/1/2012LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav279,880     675,436
5/21/2012LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav20,000     395,556
5/11/2012LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav27,007     375,556
5/10/2012LUCE TO2Siimon Vaske  Minskade innehav-300,000     700,000
5/10/2012LUCE TO2Arne Björhn  Ökade innehav150,000     150,000
5/10/2012LUCE TO2Lars Linzander  Ökade innehav150,000     150,000
5/4/2012LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav2,000     348,549
4/30/2012LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav1,737     346,549
4/30/2012LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav5,000     344,812
4/30/2012LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav4,000     339,812
4/23/2012LUCE TO2Per-Ove Melinder  Ökade innehav200,000     400,000
2/22/2012LUCEPer-Ove Melinder  Ökade innehav500     8,487
12/28/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav484     335,812
12/28/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav100     335,328
12/28/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav11     335,228
12/28/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav100     335,217
12/28/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav100     335,117
12/12/2011LUCESiimon Vaske  Minskade innehav-4,000     12,100
12/12/2011LUCEKapitalförsäkring: Siimon Vaske  Ökade innehav4,000     7,680
12/6/2011LUCESiimon Vaske  Minskade innehav-3,000     16,100
12/6/2011LUCEKapitalförsäkring: Siimon Vaske  Ökade innehav3,680     3,680
11/30/2011LUCESiimon Vaske  Minskade innehav-900     19,100
10/11/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav3,500     335,017
10/10/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav500     331,517
9/30/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav600     331,017
9/28/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav210,163     330,417
9/28/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav1,000     120,254
9/14/2011LUCEStefan Sandberg Sen rapportering
10 dagar
Handlat: 9/14/2011
Rapporterat: 10/5/2011  
Ökade innehav1,593     6,093
9/13/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav10,000     119,254
9/13/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav5,000     109,254
9/13/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav10,000     104,254
9/5/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav140     94,254
8/3/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav4,940     94,114
7/22/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav4,610     89,174
7/14/2011LUCEJohan von Kantzow  Minskade innehav-32     0
7/14/2011LUCEKapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Ökade innehav32     150,973
7/8/2011LUCEJohan von Kantzow  Ökade innehav32     32
7/1/2011LUCEJarl von Kantzow  Minskade innehav-185,875     0
7/1/2011LUCEKapitalförsäkring: Jarl von Kantzow  Ökade innehav185,875     185,875
6/27/2011LUCENärstående: Arne BjörhnLars Linzander  Omvänd Split 1:20-4,234,355     222,861
6/27/2011LUCEPer-Ove Melinder  Ökade innehav2,237     7,987
6/27/2011LUCEPer-Ove Melinder  Omvänd Split 1:20-109,250     5,750
6/27/2011LUCELars Linzander  Omvänd Split 1:20-118,750     6,250
6/27/2011LUCENärstående: Lars Linzander  Omvänd Split 1:20-2,060,075     108,425
6/27/2011LUCEOlev Mäehans  Omvänd Split 1:20-1,900,000     100,000
6/27/2011LUCEGunnar Ström  Omvänd Split 1:20-3,298,060     173,582
6/27/2011LUCEJarl von Kantzow  Omvänd Split 1:20-3,531,625     185,875
6/27/2011LUCEJouni Tukiainen  Omvänd Split 1:20-1,900,000     100,000
6/27/2011LUCESiimon Vaske  Omvänd Split 1:20-380,000     20,000
6/27/2011LUCEStefan Sandberg  Omvänd Split 1:20-85,500     4,500
6/27/2011LUCEKapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Omvänd Split-2,867,867     150,941
6/27/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Omvänd Split-1,606,733     84,564
6/17/2011LUCEJarl von Kantzow  Ökade innehav93     3,717,500
6/17/2011LUCEKapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Minskade innehav-1,200     3,018,808
4/28/2011LUCEKapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Ökade innehav8     3,020,008
4/21/2011LUCE TO 1Kapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Minskade innehav-8     996,428
3/31/2011LUCEPer-Ove Melinder  Ökade innehav15,000     115,000
3/31/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav10,000     1,264,111
2/28/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav100,000     1,254,111
1/17/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav8,957     1,154,111
1/17/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav15,000     1,145,154
12/30/2010LUCEKapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Minskade innehav-8,872     3,020,000
12/27/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav5,000     1,130,154
12/27/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav10,000     1,125,154
12/22/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav34,100     1,115,154
12/21/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav15,000     1,081,054
12/21/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav1,800     1,066,054
12/20/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav76,700     1,064,254
8/18/2010LUCEStefan Sandberg  Ökade innehav20,000     90,000
7/12/2010LUCEStefan Sandberg  Ökade innehav20,000     70,000
5/14/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav2,500     987,554
5/11/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav5,000     985,054
5/7/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav43     980,054
4/30/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav5,000     980,011
4/29/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav2,000     975,011
4/28/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav100     973,011
4/28/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav200     972,911
4/28/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav3,000     972,711
4/27/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav1,000     969,711
4/26/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav8,000     968,711
4/26/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav25,000     960,711
4/23/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav7,000     935,711
4/20/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav221     928,711
4/13/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav2,500     928,490
4/13/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav15,000     925,990
3/29/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav6,000     910,990
3/25/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav28,250     904,990
3/18/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav20,000     876,740
3/10/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav1,750     856,740
3/9/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav50,000     854,990
3/1/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav10,000     804,990
3/1/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav49,760     794,990
2/16/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav240     745,230
2/2/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav41,000     744,990
2/2/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav19,000     703,990
1/26/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav15,000     684,990
1/26/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav13,100     669,990
1/26/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav900     656,890
1/25/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav9,000     655,990
1/21/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav18,000     646,990
1/20/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav15,000     628,990
1/18/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav1,000     613,990
1/18/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav8,000     612,990
1/13/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav30,000     604,990
1/12/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav24,990     574,990
1/12/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav10,000     550,000
1/7/2010LUCEStefan Sandberg  Ökade innehav50,000     50,000
11/25/2009LUCE TO2Jouni Tukiainen  Ökade innehav800,000     800,000
9/18/2009LUCE TO2Marjalena Röise Kiljander  Ökade innehav100,000     100,000
9/18/2009LUCE TO2Siimon Vaske  Ökade innehav1,000,000     1,000,000
9/18/2009LUCE TO2Per-Ove Melinder  Ökade innehav200,000     200,000
7/24/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav40,000     540,000
7/23/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav20,000     500,000
7/23/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav20,000     480,000
7/21/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav20,000     460,000
7/9/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav40,000     440,000
7/1/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav10,000     400,000
7/1/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav10,000     390,000
6/26/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav50,000     380,000
6/26/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav20,000     330,000
6/16/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav70,000     310,000
6/16/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav30,000     240,000
6/8/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav10,000     210,000
4/3/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav100,000     200,000
2/27/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav15,000     100,000
2/27/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav10,000     85,000
2/27/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav35,000     75,000
2/10/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav20,000     40,000
2/10/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav20,000     20,000
12/18/2008LUCEArne Björhn  Minskade innehav-3,104,990     0
2/8/2008LUCE TO 1Per-Ove Melinder  Förstagångsanmälan50,000     50,000
2/8/2008VISY TRPer-Ove Melinder  Avslutade innehav-50,000     -50,000
2/1/2008LUCEJouni Tukiainen  Ökade innehav2,000,000     2,000,000
1/23/2008LUCEArne Björhn  Ökade innehav20,000     3,104,990
1/22/2008LUCELars Linzander  Ökade innehav15,000     125,000
1/22/2008LUCEKapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Ökade innehav15,000     3,028,872
10/30/2007LUCE TO 1Arne Björhn  Minskade innehav-144,500     642,995
10/15/2007LUCEOlev Mäehans  Ökade innehav1,000,000     2,000,000
9/7/2007LUCENärstående: Lars Linzander  Ökade innehav100,000     2,168,500
9/7/2007LUCEKapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Minskade innehav-95,000     3,013,872
9/6/2007LUCEKapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Ökade innehav60,000     3,108,872
9/5/2007LUCENärstående: Lars Linzander  Minskade innehav-400,000     2,068,500
9/5/2007LUCEGunnar Ström  Ökade innehav1,200,000     3,471,642
6/7/2007LUCEArne Björhn  Ökade innehav1,000,000     3,084,990
6/5/2007LUCENärstående: Lars Linzander  Ökade innehav800,000     2,468,500
6/5/2007LUCEJarl von Kantzow  Ökade innehav450,000     3,717,407
6/5/2007LUCEKapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Ökade innehav440,000     3,048,872
6/5/2007LUCE TO 1Jarl von Kantzow  Minskade innehav-1,000,000     122,703
3/29/2007LUCEArne Björhn  Förstagångsanmälan2,084,990     2,084,990
3/29/2007LUCENärstående: Arne BjörhnLars Linzander  Förstagångsanmälan4,457,216     4,457,216
3/29/2007LUCEPer-Ove Melinder  Förstagångsanmälan100,000     100,000
3/29/2007LUCEGöran Källebo  Förstagångsanmälan1,945,407     2,867,407
3/29/2007LUCEGöran Källebo  Förstagångsanmälan922,000     922,000
3/29/2007LUCELars Linzander  Förstagångsanmälan110,000     110,000
3/29/2007LUCENärstående: Lars Linzander  Förstagångsanmälan1,668,500     1,668,500
3/29/2007LUCEKapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Förstagångsanmälan2,608,872     2,608,872
3/29/2007LUCE TO 1Arne Björhn  Förstagångsanmälan787,495     787,495
3/29/2007LUCE TO 1Närstående: Arne BjörhnLars Linzander  Förstagångsanmälan1,778,108     1,778,108
3/29/2007LUCE TO 1Göran Källebo  Förstagångsanmälan972,703     972,703
3/29/2007LUCE TO 1Lars Linzander  Förstagångsanmälan50,000     50,000
3/29/2007LUCE TO 1Närstående: Lars Linzander  Förstagångsanmälan489,500     489,500
3/29/2007LUCE TO 1Kapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Förstagångsanmälan996,436     996,436
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se