Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner 2007-07-21 — 2016-07-01

NamnFrånTill
Christer Lundberg5/10/2012   
Tom Sibirzeff3/29/2007   
Joakim Skantze5/14/2008   
Johannes Vock5/12/2009   
Peter Wetterstrand3/29/2007   
Håkan Berntsson3/29/2007   5/15/2008
Anders Ekborg9/25/2007   5/12/2009
Elisabeth Falk3/29/2007   10/7/2008
Klas Gustafsson3/29/2007   5/15/2008
Kjell Jakobsson2/1/2010   8/20/2014
Leif Lindberg3/29/2007   10/7/2008
Daniel Olsson6/18/2008   9/27/2010

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
3/7/2016CAMPTom Sibirzeff  Ökade innehav13,513     13,513
12/7/2015CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Närståendeförhållande upphör-37,500     0
7/9/2015CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-572     249,549
7/8/2015CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-1,428     250,121
6/11/2015CAMPNärstående: Johannes Vock  Nyemission700     13,000
5/15/2015CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-2,100     251,549
5/12/2015CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-7,900     253,649
4/1/2015CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-6,341     18,659
3/23/2015CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-6,000     261,549
3/23/2015CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Ökade innehav3,000     37,500
3/23/2015CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Ökade innehav3,000     37,500
12/18/2014CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav5,500     398,376
12/4/2014CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav3,620     392,876
9/5/2014CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-4,000     267,549
9/5/2014CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav4,678     389,256
9/1/2014CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-1,000     271,549
7/25/2014CAMPNärstående: Johannes Vock  Ökade innehav1,000     12,300
7/9/2014CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Minskade innehav-4,704     34,500
7/7/2014CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Minskade innehav-1,231     39,204
6/30/2014CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Minskade innehav-1,065     40,435
6/24/2014CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Minskade innehav-2,000     41,500
6/16/2014CAMPNärstående: Johannes Vock  Ökade innehav1,000     11,300
5/13/2014CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-2,000     25,000
5/13/2014CAMPNärstående: Johannes Vock  Ökade innehav2,000     10,300
4/7/2014CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-3,000     27,000
4/7/2014CAMPNärstående: Johannes Vock  Ökade innehav3,000     8,300
3/27/2014CAMPNärstående: Johannes Vock  Ökade innehav300     5,300
3/24/2014CAMPNärstående: Johannes Vock  Ökade innehav2,000     5,000
3/20/2014CAMPNärstående: Johannes Vock  Ökade innehav3,000     3,000
1/17/2014CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-7,000     272,549
1/17/2014CAMPNärstående: Kjell Jakobsson  Ökade innehav53,665     384,642
12/12/2013CAMPChrister Lundberg  Minskade innehav-48,800     13,315
12/11/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-60,000     279,549
12/9/2013CAMPPeter Wetterstrand  Ökade innehav60,000     339,549
12/9/2013CAMPJoakim Skantze  Ökade innehav60,000     135,000
12/9/2013CAMPJohannes Vock  Ökade innehav30,000     30,000
12/9/2013CAMPNärstående: Kjell Jakobsson  Ökade innehav18,800     330,977
12/9/2013CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav90,000     384,578
12/9/2013CAMPChrister Lundberg  Ökade innehav60,000     62,115
12/9/2013CAMP TOTom Sibirzeff  Minskade innehav-90,000     0
12/9/2013CAMP TOTom Sibirzeff  Gåva mottagen30,000     90,000
12/9/2013CAMP TOPeter Wetterstrand  Minskade innehav-60,000     0
12/9/2013CAMP TOJoakim Skantze  Minskade innehav-60,000     0
12/9/2013CAMP TOJohannes Vock  Minskade innehav-30,000     0
12/9/2013CAMP TOJohannes Vock  Gåva mottagen-30,000     30,000
12/9/2013CAMP TOChrister Lundberg  Minskade innehav-60,000     0
12/4/2013CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-27,580     0
12/4/2013CAMPKapitalförsäkring: Johannes Vock  Minskade innehav-1,230     270
9/27/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-5,000     279,549
9/24/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-3,700     284,549
9/10/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-100     288,249
9/2/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-2,000     288,349
9/2/2013CAMPChrister Lundberg  Förstagångsanmälan2,115     2,115
7/23/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-2,000     290,349
7/22/2013CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-13,348     27,580
7/8/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-3,000     292,349
7/8/2013CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Ökade innehav3,000     43,500
7/3/2013CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-1,868     40,928
6/24/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-1,000     295,349
6/24/2013CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-140     42,796
6/20/2013CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-1,000     42,936
6/11/2013CAMPNärstående: Kjell Jakobsson  Korrigering-430,900     312,177
6/11/2013CAMPKjell Jakobsson  Korrigering430,900     430,900
6/9/2013CAMPNärstående: Kjell Jakobsson  Ökade innehav312,177     743,077
6/5/2013CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav177,866     1,430,762
6/3/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-636     296,349
5/30/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-117     296,985
5/29/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-6,000     297,102
5/29/2013CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Ökade innehav6,000     40,500
3/12/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-2,000     303,102
1/24/2013CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-12,500     43,936
1/23/2013CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-2,000     56,436
1/22/2013CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-2,000     58,436
1/10/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-5,000     305,102
1/9/2013CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-2,000     310,102
11/27/2012CAMPJohannes Vock  Ökade innehav770     60,436
11/27/2012CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav3,300     294,578
11/26/2012CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav549     291,278
11/16/2012CAMPTom Sibirzeff  Minskade innehav-75,000     0
11/16/2012CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav75,000     290,729
11/13/2012CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav15,129     215,729
7/24/2012CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Aktielån ut-lånat-20,000     200,600
6/15/2012CAMP TOTom Sibirzeff Sen rapportering
371 dagar
Handlat: 6/15/2012
Rapporterat: 12/11/2013  
Riktad emission60,000     60,000
6/15/2012CAMP TOPeter Wetterstrand Sen rapportering
371 dagar
Handlat: 6/15/2012
Rapporterat: 12/11/2013  
Riktad emission60,000     60,000
6/15/2012CAMP TOJoakim Skantze Sen rapportering
371 dagar
Handlat: 6/15/2012
Rapporterat: 12/11/2013  
Riktad emission60,000     60,000
6/15/2012CAMP TOJohannes Vock Sen rapportering
371 dagar
Handlat: 6/15/2012
Rapporterat: 12/11/2013  
Riktad emission60,000     60,000
6/15/2012CAMP TOChrister Lundberg Sen rapportering
371 dagar
Handlat: 6/15/2012
Rapporterat: 12/11/2013  
Riktad emission60,000     60,000
3/6/2012CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav10,000     220,600
12/23/2011CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-8,000     59,666
10/20/2011CAMPKapitalförsäkring: Joakim Skantze  Ökade innehav50,000     215,832
10/18/2011CAMPNärstående: Kjell Jakobsson  Ökade innehav200,000     430,900
10/18/2011CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Förstagångsanmälan210,600     210,600
9/15/2011CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-2,000     312,102
9/8/2011CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-10,000     314,102
9/7/2011CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-10,000     324,102
8/29/2011CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-6,000     334,102
8/29/2011CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Ökade innehav6,000     34,500
7/14/2011CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-100     340,102
7/14/2011CAMPPeter Wetterstrand  Ökade innehav100     340,202
6/8/2011CAMPJohannes Vock  Minskade innehav-29,000     67,666
5/25/2011CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-20,000     340,102
5/9/2011CAMPTom Sibirzeff  Nyemission75,000     75,000
5/9/2011CAMPPeter Wetterstrand  Nyemission75,000     360,102
5/9/2011CAMPJoakim Skantze  Nyemission75,000     75,000
5/9/2011CAMPJohannes Vock  Nyemission75,000     96,666
5/9/2011CAMP TOTom Sibirzeff  Nyemission-75,000     0
5/9/2011CAMP TOPeter Wetterstrand  Nyemission-75,000     0
5/9/2011CAMP TOJoakim Skantze  Nyemission-75,000     0
5/9/2011CAMP TOJohannes Vock  Nyemission-75,000     0
1/17/2011CAMPNärstående: Kjell Jakobsson  Ökade innehav38,402     230,900
5/26/2010CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-15,000     285,102
5/26/2010CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Ökade innehav7,500     28,500
5/26/2010CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Ökade innehav7,500     34,500
5/19/2010CAMPKapitalförsäkring: Joakim Skantze  Ökade innehav17,500     165,832
3/4/2010CAMPNärstående: Kjell Jakobsson  Ökade innehav109,166     192,498
3/1/2010CAMPNärstående: Kjell Jakobsson  Förstagångsanmälan83,332     83,332
2/19/2010CAMPKapitalförsäkring: Johannes Vock  Ökade innehav1,500     1,500
10/8/2009CAMPJoakim Skantze  Minskade innehav-148,333     0
10/8/2009CAMPKapitalförsäkring: Joakim Skantze  Förstagångsanmälan148,332     148,332
9/10/2009CAMPJoakim Skantze  Ökade innehav65,000     148,333
9/1/2009CAMPJohannes Vock  Ökade innehav5,000     21,666
6/30/2009CAMP TOTom Sibirzeff  Ökade innehav75,000     75,000
6/30/2009CAMP TOPeter Wetterstrand  Ökade innehav75,000     75,000
6/30/2009CAMP TOJoakim Skantze  Ökade innehav75,000     75,000
6/30/2009CAMP TOJohannes Vock  Ökade innehav75,000     75,000
6/26/2009CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav131,294     1,252,896
6/22/2009CAMPJohannes Vock  Företrädesemission6,666     16,666
6/18/2009CAMPJoakim Skantze  Företrädesemission33,333     83,333
6/17/2009CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Företrädesemission448,640     1,121,602
6/16/2009CAMPPeter Wetterstrand  Företrädesemission59,000     300,102
6/16/2009CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Företrädesemission10,000     21,000
6/16/2009CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Företrädesemission12,000     27,000
6/12/2009CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-5,000     241,102
6/11/2009CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-13,000     246,102
6/11/2009CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Minskade innehav-3,000     11,000
6/11/2009CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Minskade innehav-3,000     15,000
6/10/2009CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-41,000     259,102
5/12/2009CAMPJohannes Vock  Förstagångsanmälan10,000     10,000
4/21/2009CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-20,000     300,102
4/21/2009CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Ökade innehav8,000     14,000
4/21/2009CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Ökade innehav12,000     18,000
3/18/2009CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-10,000     320,102
3/18/2009CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Ökade innehav5,000     6,000
3/18/2009CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Ökade innehav5,000     6,000
12/22/2008CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Minskade innehav-17,764     672,962
12/22/2008CAMPPeter Wetterstrand  Ökade innehav17,764     330,102
12/15/2008CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-50,000     312,338
11/22/2008CAMPTom Sibirzeff  Minskade innehav-7,500     0
11/22/2008CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Minskade innehav-4,500     0
11/22/2008CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Minskade innehav-39,000     690,726
11/21/2008CAMPPeter Wetterstrand  Ökade innehav60,000     362,338
6/23/2008CAMPNärstående: Daniel Olsson  Förstagångsanmälan440,000     1,100,600
6/17/2008CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-123,412     302,338
5/22/2008CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Minskade innehav-278,400     729,726
5/22/2008CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-162,000     425,750
5/14/2008CAMPJoakim Skantze  Förstagångsanmälan50,000     50,000
4/18/2008CAMPKlas Gustafsson  Minskade innehav-34,000     2,833
4/18/2008CAMPNärstående: Klas Gustafsson  Minskade innehav-166,000     6,667
4/3/2008CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-28,000     587,750
4/1/2008CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Minskade innehav-42,000     1,008,126
3/18/2008CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-2,000     615,750
3/14/2008CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Minskade innehav-30,000     1,050,126
3/5/2008CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Minskade innehav-75,000     1,080,126
2/1/2008CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav153,876     1,155,126
1/17/2008CAMPHåkan Berntsson  Ökade innehav32,263     32,263
1/11/2008CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-1,000     617,750
12/19/2007CAMPKlas Gustafsson  Ökade innehav12,000     36,833
12/19/2007CAMPNärstående: Klas Gustafsson  Ökade innehav1,000     3,000
12/19/2007CAMPNärstående: Klas Gustafsson  Ökade innehav1,000     3,000
12/19/2007CAMPNärstående: Klas Gustafsson  Ökade innehav47,000     172,667
12/17/2007CAMPTom Sibirzeff  Ökade innehav2,500     7,500
12/17/2007CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav1,500     4,500
12/17/2007CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav1,500     4,500
12/17/2007CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav1,500     4,500
12/17/2007CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav20,000     1,001,250
12/17/2007CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav313,750     981,250
12/17/2007CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Ökade innehav40,000     667,500
12/17/2007CAMPPeter Wetterstrand  Företrädesemission100,000     618,750
12/10/2007CAMPAnders Ekborg  Ökade innehav3,000     3,000
12/4/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-3,000     0
11/27/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-80,000     3,000
11/26/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-7,000     83,000
11/23/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-3,000     90,000
11/22/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-2,000     93,000
11/22/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-2,000     95,000
11/21/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-3,000     0
11/21/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-1,000     0
11/21/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg Sen rapportering
3 dagar
Handlat: 11/21/2007
Rapporterat: 12/3/2007  
Minskade innehav-3,000     97,000
10/25/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-10,000     100,000
10/10/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-6,000     110,000
9/12/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-15,000     116,000
8/31/2007CAMPKlas Gustafsson  Minskade innehav-23,000     24,833
6/1/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Minskade innehav-14,000     131,000
5/30/2007CAMPHåkan Berntsson  Minskade innehav-4,000     0
5/22/2007CAMPKlas Gustafsson  Minskade innehav-15,000     47,833
5/22/2007CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Minskade innehav-25,000     627,500
5/22/2007CAMPPeter Wetterstrand  Minskade innehav-25,000     518,750
3/29/2007CAMPNärstående: Klas Gustafsson  Förstagångsanmälan2,000     2,000
3/29/2007CAMPNärstående: Klas Gustafsson  Förstagångsanmälan2,000     2,000
3/29/2007CAMPNärstående: Klas Gustafsson  Förstagångsanmälan2,000     2,000
3/29/2007CAMPNärstående: Klas Gustafsson  Förstagångsanmälan125,667     125,667
3/29/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Förstagångsanmälan3,000     3,000
3/29/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Förstagångsanmälan1,000     1,000
3/29/2007CAMPNärstående: Leif Lindberg  Förstagångsanmälan145,000     145,000
3/29/2007CAMPTom Sibirzeff  Förstagångsanmälan5,000     5,000
3/29/2007CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Förstagångsanmälan3,000     3,000
3/29/2007CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Förstagångsanmälan3,000     3,000
3/29/2007CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Förstagångsanmälan3,000     3,000
3/29/2007CAMPNärstående: Tom Sibirzeff  Förstagångsanmälan652,500     652,500
3/29/2007CAMPPeter Wetterstrand  Förstagångsanmälan543,750     543,750
3/29/2007CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Förstagångsanmälan1,000     1,000
3/29/2007CAMPNärstående: Peter Wetterstrand  Förstagångsanmälan1,000     1,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se