Insynspersoner i Eurocine Vaccines

NamnFrånTill
Hans Arwidsson3/29/2007   
Anna-Karin Maltais10/25/2012   
Pierre A Morgon12/17/2013   
Jan Sandström12/18/2012   
Pär Thuresson3/29/2007   
Michael Wolff Jensen12/15/2011   
Emma Berglund Eng1/1/2011   12/1/2015
Karl-Olof Borg3/29/2007   12/14/2010
Carl Borrebaeck3/29/2007   9/14/2007
Jonatan Folkegård3/29/2007   12/18/2013
Jorma Hinkula1/1/2011   3/31/2015
Mats Lidgard12/12/2007   12/15/2011
Alf Lindberg3/29/2007   12/18/2015
Ulf Schröder3/29/2007   1/1/2012
Björn Sjöstrand12/14/2010   12/18/2013
Lena Wikingsson12/15/2011   12/18/2015

Transaktioner i Eurocine Vaccines

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
3/10/2016EUCIPär Thuresson  Företrädesemission127,500     297,500
3/10/2016EUCIJan Sandström  Företrädesemission75,000     75,000
3/10/2016EUCI TO1Pär Thuresson  Företrädesemission127,500     127,500
3/10/2016EUCI TO1Jan Sandström  Företrädesemission75,000     75,000
3/10/2016EUCI URJan Sandström  Företrädesemission-75,000     0
3/8/2016EUCI URJan Sandström  Ökade innehav75,000     75,000
2/29/2016EUCIHans Arwidsson  Företrädesemission217,500     507,500
2/29/2016EUCIAnna-Karin Maltais  Företrädesemission3,825     8,925
2/29/2016EUCI TOHans Arwidsson  Företrädesemission217,500     217,500
2/29/2016EUCI TOAnna-Karin Maltais  Företrädesemission3,825     3,825
1/21/2016EUCIAnna-Karin Maltais  Ökade innehav5,100     5,100
8/21/2015EUCIHans Arwidsson  Ökade innehav10,000     290,000
5/26/2015EUCIPär Thuresson  Minskade innehav-367,233     170,000
4/22/2015EUCIPär Thuresson  Företrädesemission17,000     537,233
4/17/2015EUCIAlf Lindberg  Företrädesemission10,000     110,000
4/16/2015EUCIHans Arwidsson  Företrädesemission39,000     280,000
1/10/2013EUCIPär Thuresson  Ökade innehav8,446     520,233
12/20/2012EUCIPär Thuresson  Ökade innehav2,000     511,787
6/21/2012EUCI TRJorma Hinkula  Outnyttjad-9,150     0
6/15/2012EUCIHans Arwidsson  Företrädesemission700     241,000
6/15/2012EUCIAlf Lindberg  Företrädesemission2,671     100,000
6/15/2012EUCI TRHans Arwidsson  Minskade innehav-4,200     0
6/15/2012EUCI TRAlf Lindberg  Minskade innehav-16,026     0
6/12/2012EUCI TRHans Arwidsson  Minskade innehav-118,577     4,200
6/12/2012EUCI TRJorma Hinkula  Nyemission-2,000     9,150
6/11/2012EUCIPär Thuresson  Företrädesemission29,412     509,787
6/11/2012EUCI BTAPär Thuresson  Minskade innehav-29,412     0
6/11/2012EUCI BTAPär Thuresson  Ökade innehav29,412     29,412
6/11/2012EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-176,472     0
6/11/2012EUCI TRHans Arwidsson  Minskade innehav-112,393     122,777
6/8/2012EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-303,903     176,472
6/8/2012EUCI TRHans Arwidsson  Minskade innehav-5,130     235,170
6/8/2012EUCI TRAlf Lindberg  Minskade innehav-81,303     16,026
6/4/2012EUCI TRPär Thuresson  Ökade innehav480,375     480,375
6/1/2012EUCI TRHans Arwidsson  Ökade innehav240,300     240,300
6/1/2012EUCI TRAlf Lindberg  Ökade innehav97,329     97,329
6/1/2012EUCI TRJorma Hinkula  Ökade innehav11,150     11,150
6/13/2011EUCI TOBjörn Sjöstrand  Ökade innehav10,500     21,000
6/13/2011EUCI TOMats Lidgard  Ökade innehav10,500     21,000
6/3/2011EUCIJorma Hinkula  Minskade innehav-7,000     11,150
5/20/2011EUCIPär Thuresson  Aktielån återlämnat189,931     480,375
5/20/2011EUCIHans Arwidsson  Aktielån återlämnat-165,050     240,300
5/20/2011EUCIAlf Lindberg  Aktielån återlämnat-24,881     97,329
4/30/2011EUCIHans Arwidsson  Nyemission405,350     405,350
4/30/2011EUCIAlf Lindberg  Nyemission122,210     122,210
4/30/2011EUCIJorma Hinkula  Nyemission18,150     18,150
4/30/2011EUCI TOHans Arwidsson  Nyemission-405,350     0
4/30/2011EUCI TOAlf Lindberg  Nyemission-122,210     0
4/30/2011EUCI TOJorma Hinkula  Nyemission-18,150     0
4/29/2011EUCIPär Thuresson  Aktielån ut-lånat-189,931     290,444
4/29/2011EUCIHans Arwidsson  Minskade innehav-165,050     0
4/29/2011EUCIHans Arwidsson  Aktielån in-lånat165,050     165,050
4/29/2011EUCIAlf Lindberg  Minskade innehav-24,881     0
4/29/2011EUCIAlf Lindberg  Aktielån in-lånat24,881     24,881
3/30/2011EUCIUlf Schröder  Minskade innehav-52,000     590,947
3/25/2011EUCIUlf Schröder  Minskade innehav-10,000     642,947
3/25/2011EUCIUlf Schröder  Minskade innehav-8,000     652,947
3/24/2011EUCIUlf Schröder  Minskade innehav-32,000     660,947
2/3/2011EUCI TOHans Arwidsson  Pris eller faktorkorrigering17,420     405,350
2/3/2011EUCI TOAlf Lindberg  Pris eller faktorkorrigering5,252     122,210
2/3/2011EUCI TOJorma Hinkula  Pris eller faktorkorrigering780     18,150
2/3/2011EUCI TOBjörn Sjöstrand  Pris eller faktorkorrigering500     10,500
2/3/2011EUCI TOMats Lidgard  Pris eller faktorkorrigering500     10,500
2/3/2011EUCI TOEmma Berglund Eng  Pris eller faktorkorrigering250     5,250
2/1/2011EUCIPär Thuresson Sen rapportering
32 dagar
Handlat: 2/1/2011
Rapporterat: 3/24/2011  
Företrädesemission53,375     480,375
2/1/2011EUCI TRPär Thuresson Sen rapportering
32 dagar
Handlat: 2/1/2011
Rapporterat: 3/24/2011  
Företrädesemission-427,000     0
1/17/2011EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-692,947     0
1/17/2011EUCI TRUlf Schröder  Ökade innehav692,947     692,947
1/17/2011EUCI TRNärstående: Ulf Schröder  Minskade innehav-67,118     0
1/17/2011EUCI TRNärstående: Ulf Schröder  Ökade innehav67,118     67,118
1/13/2011EUCI TRPär Thuresson Sen rapportering
45 dagar
Handlat: 1/13/2011
Rapporterat: 3/24/2011  
Företrädesemission427,000     427,000
1/5/2011EUCI TOBjörn Sjöstrand  Nyemission10,000     10,000
1/5/2011EUCI TOMats Lidgard  Nyemission10,000     10,000
1/5/2011EUCI TOEmma Berglund Eng  Nyemission5,000     5,000
1/3/2011EUCI TOJorma Hinkula  Förstagångsanmälan17,370     17,370
7/6/2010EUCIJonatan Folkegård  Minskade innehav-1,000     0
7/6/2010EUCIJonatan Folkegård  Minskade innehav-250     1,000
7/1/2010EUCIUlf Schröder  Minskade innehav-2,000     692,947
7/1/2010EUCIUlf Schröder  Minskade innehav-8,000     694,947
6/30/2010EUCIPär Thuresson  Minskade innehav-122,233     427,000
3/31/2010EUCIPär Thuresson  Företrädesemission1,812     549,233
3/31/2010EUCI BTAPär Thuresson  Företrädesemission-1,812     0
3/19/2010EUCIMats Lidgard  Företrädesemission17     5,267
3/8/2010EUCIKarl-Olof Borg  Ökade innehav638     68,800
3/5/2010EUCIMats Lidgard  Företrädesemission250     5,250
3/5/2010EUCI TOHans Arwidsson  Pris eller faktorkorrigering4,690     387,930
3/5/2010EUCI TOAlf Lindberg  Pris eller faktorkorrigering1,414     116,958
3/5/2010EUCI TRKarl-Olof Borg  Minskade innehav-68,162     0
3/3/2010EUCI BTAPär Thuresson  Konvertering1,812     1,812
3/3/2010EUCI TRPär Thuresson  Konvertering-36,240     0
2/26/2010EUCI TRKarl-Olof Borg  Ökade innehav68,162     68,162
2/26/2010EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-29,452     36,240
2/25/2010EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-222,178     65,692
2/24/2010EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-88,731     287,870
2/23/2010EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-170,820     376,601
2/22/2010EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-46,980     0
2/22/2010EUCI TRNärstående: Ulf Schröder  Minskade innehav-67,118     0
2/19/2010EUCI TRPär Thuresson  Ökade innehav547,421     547,421
2/19/2010EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-655,967     46,980
2/19/2010EUCI TRUlf Schröder  Ökade innehav702,947     702,947
2/19/2010EUCI TRNärstående: Ulf Schröder  Ökade innehav67,118     67,118
12/12/2008EUCIUlf Schröder  Ökade innehav2,400     702,947
12/11/2008EUCIUlf Schröder  Ökade innehav4,172     700,547
12/10/2008EUCIUlf Schröder  Ökade innehav7,075     696,375
12/9/2008EUCIUlf Schröder  Minskade innehav-12,600     689,300
12/8/2008EUCIUlf Schröder  Minskade innehav-1,000     701,900
5/9/2008EUCIPär Thuresson  Minskade innehav-68,698     547,421
3/5/2008EUCIKarl-Olof Borg  Minskade innehav-12,800     68,162
1/16/2008EUCIUlf Schröder  Minskade innehav-65,000     702,900
12/17/2007EUCINärstående: Ulf Schröder  Ökade innehav63,000     67,118
12/17/2007EUCIPär Thuresson  Minskade innehav-180,411     616,119
12/17/2007EUCIUlf Schröder  Minskade innehav-63,000     767,900
12/17/2007EUCIUlf Schröder  Ökade innehav180,411     830,900
12/17/2007EUCIMats Lidgard  Förstagångsanmälan5,000     5,000
11/23/2007EUCINärstående: Ulf Schröder Sen rapportering
16 dagar
Handlat: 11/23/2007
Rapporterat: 12/27/2007  
Ökade innehav823     4,118
10/26/2007EUCIKarl-Olof Borg  Ökade innehav7,552     80,962
10/25/2007EUCIJonatan Folkegård  Ökade innehav250     1,250
10/23/2007EUCI TRKarl-Olof Borg Sen rapportering
327 dagar
Handlat: 10/23/2007
Rapporterat: 2/19/2009  
Korrigering av felaktig anmälan-30,208     0
10/23/2007EUCI TRKarl-Olof Borg  Minskade innehav-2     30,208
10/22/2007EUCIUlf Schröder  Ökade innehav25,000     650,489
10/22/2007EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-100,000     0
10/22/2007EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-16,000     100,000
10/22/2007EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-46,000     116,000
10/22/2007EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-406,896     0
10/19/2007EUCIPär Thuresson  Ökade innehav101,724     796,530
10/19/2007EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-50,000     162,000
10/19/2007EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-10     406,896
10/18/2007EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-29,401     212,000
10/18/2007EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-85,500     406,906
10/17/2007EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-93,800     241,401
10/17/2007EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-142,400     492,406
10/16/2007EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-51,238     335,201
10/16/2007EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-1,400     634,806
10/16/2007EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-6,200     636,206
10/15/2007EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-59,000     386,439
10/15/2007EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-52,400     642,406
10/15/2007EUCI TRKarl-Olof Borg  Minskade innehav-36,200     30,210
10/12/2007EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-49,020     445,439
10/11/2007EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-131,030     494,459
10/11/2007EUCI TRUlf Schröder  Företrädesemission625,489     625,489
10/11/2007EUCI TRPär Thuresson  Företrädesemission694,806     694,806
10/11/2007EUCI TRKarl-Olof Borg  Minskade innehav-7,000     66,410
10/9/2007EUCI TRKarl-Olof Borg  Företrädesemission73,410     73,410
10/5/2007EUCI TOHans Arwidsson  Pris eller faktorkorrigering48,240     383,240
10/5/2007EUCI TOAlf Lindberg  Pris eller faktorkorrigering14,544     115,544
3/29/2007EUCINärstående: Ulf Schröder  Förstagångsanmälan3,295     3,295
3/29/2007EUCIPär Thuresson  Förstagångsanmälan694,806     694,806
3/29/2007EUCI TOHans Arwidsson  Förstagångsanmälan335,000     335,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se