Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner 2007-07-21 — 2016-07-01

NamnFrånTill
Hans Arwidsson3/29/2007   
Anna-Karin Maltais10/25/2012   
Pierre A Morgon12/17/2013   
Jan Sandström12/18/2012   
Pär Thuresson3/29/2007   
Michael Wolff Jensen12/15/2011   
Emma Berglund Eng1/1/2011   12/1/2015
Karl-Olof Borg3/29/2007   12/14/2010
Carl Borrebaeck3/29/2007   9/14/2007
Jonatan Folkegård3/29/2007   12/18/2013
Jorma Hinkula1/1/2011   3/31/2015
Mats Lidgard12/12/2007   12/15/2011
Alf Lindberg3/29/2007   12/18/2015
Ulf Schröder3/29/2007   1/1/2012
Björn Sjöstrand12/14/2010   12/18/2013
Lena Wikingsson12/15/2011   12/18/2015

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
3/10/2016EUCIPär Thuresson  Företrädesemission127,500     297,500
3/10/2016EUCIJan Sandström  Företrädesemission75,000     75,000
3/10/2016EUCI TO1Pär Thuresson  Företrädesemission127,500     127,500
3/10/2016EUCI TO1Jan Sandström  Företrädesemission75,000     75,000
3/10/2016EUCI URJan Sandström  Företrädesemission-75,000     0
3/8/2016EUCI URJan Sandström  Ökade innehav75,000     75,000
2/29/2016EUCIHans Arwidsson  Företrädesemission217,500     507,500
2/29/2016EUCIAnna-Karin Maltais  Företrädesemission3,825     8,925
2/29/2016EUCI TOHans Arwidsson  Företrädesemission217,500     217,500
2/29/2016EUCI TOAnna-Karin Maltais  Företrädesemission3,825     3,825
1/21/2016EUCIAnna-Karin Maltais  Ökade innehav5,100     5,100
8/21/2015EUCIHans Arwidsson  Ökade innehav10,000     290,000
5/26/2015EUCIPär Thuresson  Minskade innehav-367,233     170,000
4/22/2015EUCIPär Thuresson  Företrädesemission17,000     537,233
4/17/2015EUCIAlf Lindberg  Företrädesemission10,000     110,000
4/16/2015EUCIHans Arwidsson  Företrädesemission39,000     280,000
1/10/2013EUCIPär Thuresson  Ökade innehav8,446     520,233
12/20/2012EUCIPär Thuresson  Ökade innehav2,000     511,787
6/21/2012EUCI TRJorma Hinkula  Outnyttjad-9,150     0
6/15/2012EUCIHans Arwidsson  Företrädesemission700     241,000
6/15/2012EUCIAlf Lindberg  Företrädesemission2,671     100,000
6/15/2012EUCI TRHans Arwidsson  Minskade innehav-4,200     0
6/15/2012EUCI TRAlf Lindberg  Minskade innehav-16,026     0
6/12/2012EUCI TRHans Arwidsson  Minskade innehav-118,577     4,200
6/12/2012EUCI TRJorma Hinkula  Nyemission-2,000     9,150
6/11/2012EUCIPär Thuresson  Företrädesemission29,412     509,787
6/11/2012EUCI BTAPär Thuresson  Minskade innehav-29,412     0
6/11/2012EUCI BTAPär Thuresson  Ökade innehav29,412     29,412
6/11/2012EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-176,472     0
6/11/2012EUCI TRHans Arwidsson  Minskade innehav-112,393     122,777
6/8/2012EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-303,903     176,472
6/8/2012EUCI TRHans Arwidsson  Minskade innehav-5,130     235,170
6/8/2012EUCI TRAlf Lindberg  Minskade innehav-81,303     16,026
6/4/2012EUCI TRPär Thuresson  Ökade innehav480,375     480,375
6/1/2012EUCI TRHans Arwidsson  Ökade innehav240,300     240,300
6/1/2012EUCI TRAlf Lindberg  Ökade innehav97,329     97,329
6/1/2012EUCI TRJorma Hinkula  Ökade innehav11,150     11,150
6/13/2011EUCI TOBjörn Sjöstrand  Ökade innehav10,500     21,000
6/13/2011EUCI TOMats Lidgard  Ökade innehav10,500     21,000
6/3/2011EUCIJorma Hinkula  Minskade innehav-7,000     11,150
5/20/2011EUCIPär Thuresson  Aktielån återlämnat189,931     480,375
5/20/2011EUCIHans Arwidsson  Aktielån återlämnat-165,050     240,300
5/20/2011EUCIAlf Lindberg  Aktielån återlämnat-24,881     97,329
4/30/2011EUCIHans Arwidsson  Nyemission405,350     405,350
4/30/2011EUCIAlf Lindberg  Nyemission122,210     122,210
4/30/2011EUCIJorma Hinkula  Nyemission18,150     18,150
4/30/2011EUCI TOHans Arwidsson  Nyemission-405,350     0
4/30/2011EUCI TOAlf Lindberg  Nyemission-122,210     0
4/30/2011EUCI TOJorma Hinkula  Nyemission-18,150     0
4/29/2011EUCIPär Thuresson  Aktielån ut-lånat-189,931     290,444
4/29/2011EUCIHans Arwidsson  Minskade innehav-165,050     0
4/29/2011EUCIHans Arwidsson  Aktielån in-lånat165,050     165,050
4/29/2011EUCIAlf Lindberg  Minskade innehav-24,881     0
4/29/2011EUCIAlf Lindberg  Aktielån in-lånat24,881     24,881
3/30/2011EUCIUlf Schröder  Minskade innehav-52,000     590,947
3/25/2011EUCIUlf Schröder  Minskade innehav-10,000     642,947
3/25/2011EUCIUlf Schröder  Minskade innehav-8,000     652,947
3/24/2011EUCIUlf Schröder  Minskade innehav-32,000     660,947
2/3/2011EUCI TOHans Arwidsson  Pris eller faktorkorrigering17,420     405,350
2/3/2011EUCI TOAlf Lindberg  Pris eller faktorkorrigering5,252     122,210
2/3/2011EUCI TOJorma Hinkula  Pris eller faktorkorrigering780     18,150
2/3/2011EUCI TOBjörn Sjöstrand  Pris eller faktorkorrigering500     10,500
2/3/2011EUCI TOMats Lidgard  Pris eller faktorkorrigering500     10,500
2/3/2011EUCI TOEmma Berglund Eng  Pris eller faktorkorrigering250     5,250
2/1/2011EUCIPär Thuresson Sen rapportering
32 dagar
Handlat: 2/1/2011
Rapporterat: 3/24/2011  
Företrädesemission53,375     480,375
2/1/2011EUCI TRPär Thuresson Sen rapportering
32 dagar
Handlat: 2/1/2011
Rapporterat: 3/24/2011  
Företrädesemission-427,000     0
1/17/2011EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-692,947     0
1/17/2011EUCI TRUlf Schröder  Ökade innehav692,947     692,947
1/17/2011EUCI TRNärstående: Ulf Schröder  Minskade innehav-67,118     0
1/17/2011EUCI TRNärstående: Ulf Schröder  Ökade innehav67,118     67,118
1/13/2011EUCI TRPär Thuresson Sen rapportering
45 dagar
Handlat: 1/13/2011
Rapporterat: 3/24/2011  
Företrädesemission427,000     427,000
1/5/2011EUCI TOBjörn Sjöstrand  Nyemission10,000     10,000
1/5/2011EUCI TOMats Lidgard  Nyemission10,000     10,000
1/5/2011EUCI TOEmma Berglund Eng  Nyemission5,000     5,000
1/3/2011EUCI TOJorma Hinkula  Förstagångsanmälan17,370     17,370
7/6/2010EUCIJonatan Folkegård  Minskade innehav-1,000     0
7/6/2010EUCIJonatan Folkegård  Minskade innehav-250     1,000
7/1/2010EUCIUlf Schröder  Minskade innehav-2,000     692,947
7/1/2010EUCIUlf Schröder  Minskade innehav-8,000     694,947
6/30/2010EUCIPär Thuresson  Minskade innehav-122,233     427,000
3/31/2010EUCIPär Thuresson  Företrädesemission1,812     549,233
3/31/2010EUCI BTAPär Thuresson  Företrädesemission-1,812     0
3/19/2010EUCIMats Lidgard  Företrädesemission17     5,267
3/8/2010EUCIKarl-Olof Borg  Ökade innehav638     68,800
3/5/2010EUCIMats Lidgard  Företrädesemission250     5,250
3/5/2010EUCI TOHans Arwidsson  Pris eller faktorkorrigering4,690     387,930
3/5/2010EUCI TOAlf Lindberg  Pris eller faktorkorrigering1,414     116,958
3/5/2010EUCI TRKarl-Olof Borg  Minskade innehav-68,162     0
3/3/2010EUCI BTAPär Thuresson  Konvertering1,812     1,812
3/3/2010EUCI TRPär Thuresson  Konvertering-36,240     0
2/26/2010EUCI TRKarl-Olof Borg  Ökade innehav68,162     68,162
2/26/2010EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-29,452     36,240
2/25/2010EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-222,178     65,692
2/24/2010EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-88,731     287,870
2/23/2010EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-170,820     376,601
2/22/2010EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-46,980     0
2/22/2010EUCI TRNärstående: Ulf Schröder  Minskade innehav-67,118     0
2/19/2010EUCI TRPär Thuresson  Ökade innehav547,421     547,421
2/19/2010EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-655,967     46,980
2/19/2010EUCI TRUlf Schröder  Ökade innehav702,947     702,947
2/19/2010EUCI TRNärstående: Ulf Schröder  Ökade innehav67,118     67,118
12/12/2008EUCIUlf Schröder  Ökade innehav2,400     702,947
12/11/2008EUCIUlf Schröder  Ökade innehav4,172     700,547
12/10/2008EUCIUlf Schröder  Ökade innehav7,075     696,375
12/9/2008EUCIUlf Schröder  Minskade innehav-12,600     689,300
12/8/2008EUCIUlf Schröder  Minskade innehav-1,000     701,900
5/9/2008EUCIPär Thuresson  Minskade innehav-68,698     547,421
3/5/2008EUCIKarl-Olof Borg  Minskade innehav-12,800     68,162
1/16/2008EUCIUlf Schröder  Minskade innehav-65,000     702,900
12/17/2007EUCINärstående: Ulf Schröder  Ökade innehav63,000     67,118
12/17/2007EUCIPär Thuresson  Minskade innehav-180,411     616,119
12/17/2007EUCIUlf Schröder  Minskade innehav-63,000     767,900
12/17/2007EUCIUlf Schröder  Ökade innehav180,411     830,900
12/17/2007EUCIMats Lidgard  Förstagångsanmälan5,000     5,000
11/23/2007EUCINärstående: Ulf Schröder Sen rapportering
16 dagar
Handlat: 11/23/2007
Rapporterat: 12/27/2007  
Ökade innehav823     4,118
10/26/2007EUCIKarl-Olof Borg  Ökade innehav7,552     80,962
10/25/2007EUCIJonatan Folkegård  Ökade innehav250     1,250
10/23/2007EUCI TRKarl-Olof Borg Sen rapportering
327 dagar
Handlat: 10/23/2007
Rapporterat: 2/19/2009  
Korrigering av felaktig anmälan-30,208     0
10/23/2007EUCI TRKarl-Olof Borg  Minskade innehav-2     30,208
10/22/2007EUCIUlf Schröder  Ökade innehav25,000     650,489
10/22/2007EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-100,000     0
10/22/2007EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-16,000     100,000
10/22/2007EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-46,000     116,000
10/22/2007EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-406,896     0
10/19/2007EUCIPär Thuresson  Ökade innehav101,724     796,530
10/19/2007EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-50,000     162,000
10/19/2007EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-10     406,896
10/18/2007EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-29,401     212,000
10/18/2007EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-85,500     406,906
10/17/2007EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-93,800     241,401
10/17/2007EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-142,400     492,406
10/16/2007EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-51,238     335,201
10/16/2007EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-1,400     634,806
10/16/2007EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-6,200     636,206
10/15/2007EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-59,000     386,439
10/15/2007EUCI TRPär Thuresson  Minskade innehav-52,400     642,406
10/15/2007EUCI TRKarl-Olof Borg  Minskade innehav-36,200     30,210
10/12/2007EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-49,020     445,439
10/11/2007EUCI TRUlf Schröder  Minskade innehav-131,030     494,459
10/11/2007EUCI TRUlf Schröder  Företrädesemission625,489     625,489
10/11/2007EUCI TRPär Thuresson  Företrädesemission694,806     694,806
10/11/2007EUCI TRKarl-Olof Borg  Minskade innehav-7,000     66,410
10/9/2007EUCI TRKarl-Olof Borg  Företrädesemission73,410     73,410
10/5/2007EUCI TOHans Arwidsson  Pris eller faktorkorrigering48,240     383,240
10/5/2007EUCI TOAlf Lindberg  Pris eller faktorkorrigering14,544     115,544
3/29/2007EUCINärstående: Ulf Schröder  Förstagångsanmälan3,295     3,295
3/29/2007EUCIPär Thuresson  Förstagångsanmälan694,806     694,806
3/29/2007EUCI TOHans Arwidsson  Förstagångsanmälan335,000     335,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se