Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 träder Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphör därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Tidigare rapporterade transaktioner kommer att visas på AktieTorgets hemsida under en övergångsperiod.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner i True Heading

NamnFrånTill
Connecting Capital AB2/11/2014   
Rickard Berg6/3/2014   
Anders Bergström5/17/2010   
Urban Falk6/3/2014   
Fredrik Gansvik5/31/2011   
Torgny Hellström5/20/2015   
Jens Johansson2/11/2014   
Göran Liljegren6/6/2011   
Martin Rylander1/11/2016   
Joakim Schedin5/17/2010   
Nils Willart5/17/2010   
Erik Asplund5/17/2010   6/3/2014
Björn Berner5/22/2013   6/3/2014
Bengt Holmerin9/1/2010   5/31/2011
Teresia Jakobsson5/17/2010   9/1/2010
Jens Lennen5/30/2011   5/23/2012
Mathias Lindahl5/31/2011   2/20/2013
Katarina Mark2/20/2013   5/20/2015
Hanne Melin5/20/2015   7/3/2015
Lars Nordin1/7/2013   2/20/2013
Magnus Nyberg5/17/2010   6/14/2011
Åsa Trouin9/1/2010   5/31/2011

Transaktioner i True Heading

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
1/11/2016TRUE BMartin Rylander Sen rapportering
21 dagar
Handlat: 1/11/2016
Rapporterat: 2/16/2016  
Förstagångsanmälan195,630     195,630
10/21/2015TRUE BNärstående: Anders Bergström  Ökade innehav6,000,000     9,343,932
9/25/2015TRUE TR BNärstående: Anders Bergström  Ökade innehav1,353,275     6,187,007
9/25/2015TRUE TR BNärstående: Anders Bergström  Företrädesemission4,833,732     4,833,732
8/20/2015TRUE BAnders Bergström  Minskade innehav-884,766     0
8/20/2015TRUE BNärstående: Anders Bergström  Ökade innehav884,766     3,343,932
4/23/2015TRUE BNärstående: Anders Bergström  Ökade innehav53,000     2,459,166
3/10/2015TRUE BNärstående: Anders Bergström  Minskade innehav-18,285     10,000
1/15/2015TRUE BAnders Bergström  Minskade innehav-10     884,766
1/15/2015TRUE BNärstående: Anders Bergström  Minskade innehav-12,714     10,000
12/4/2014TRUE ANärstående: Anders Bergström Sen rapportering
19 dagar
Handlat: 12/4/2014
Rapporterat: 1/15/2015  
Förstagångsanmälan1,489,800     1,489,800
8/14/2014TRUE BNärstående: Anders Bergström Sen rapportering
99 dagar
Handlat: 8/14/2014
Rapporterat: 1/15/2015  
Nyemission20,428     28,285
8/14/2014TRUE BNärstående: Anders Bergström Sen rapportering
99 dagar
Handlat: 8/14/2014
Rapporterat: 1/15/2015  
Förstagångsanmälan2,406,166     2,406,166
8/1/2014TRUE BNärstående: Anders Bergström Sen rapportering
108 dagar
Handlat: 8/1/2014
Rapporterat: 1/15/2015  
Nyemission14,857     22,714
5/23/2014TRUE BErik Asplund Sen rapportering
2 dagar
Handlat: 5/23/2014
Rapporterat: 6/4/2014  
Företrädesemission66,000     550,000
5/26/2013TRUE BBjörn Berner  Förstagångsanmälan20,000     20,000
10/4/2012TRUE BAnders Bergström Sen rapportering
59 dagar
Handlat: 10/4/2012
Rapporterat: 1/9/2013  
Öppen emission670,010     884,776
10/4/2012TRUE BNärstående: Anders Bergström Sen rapportering
59 dagar
Handlat: 10/4/2012
Rapporterat: 1/9/2013  
Öppen emission2,857     7,857
10/4/2012TRUE BNärstående: Anders Bergström Sen rapportering
59 dagar
Handlat: 10/4/2012
Rapporterat: 1/9/2013  
Öppen emission2,857     7,857
6/5/2012TRUE BErik Asplund  Företrädesemission376,000     484,000
9/23/2011TRUE AAnders Bergström  Ökade innehav108,800     1,489,800
9/21/2011TRUE ANils Willart  Ökade innehav345,000     1,381,000
9/21/2011TRUE AAnders Bergström  Ökade innehav345,000     1,381,000
9/1/2011TRUE AErik Asplund  Ökade innehav346,000     550,000
12/10/2010TRUE BNärstående: Anders Bergström  Ökade innehav1,000     5,000
12/10/2010TRUE BNärstående: Anders Bergström  Ökade innehav1,000     5,000
9/21/2010TRUE BAnders Bergström  Ökade innehav1,000     214,766
9/21/2010TRUE BAnders Bergström   Korrigering av felaktig anmälan8,766     213,766
9/17/2010TRUE BAnders Bergström  Ökade innehav1,000     205,000
9/1/2010TRUE BNärstående: Bengt Holmerin  Förstagångsanmälan8,000     8,000
5/17/2010TRUE ANils Willart  Förstagångsanmälan1,036,000     1,036,000
5/17/2010TRUE AAnders Bergström  Förstagångsanmälan1,036,000     1,036,000
5/17/2010TRUE AJoakim Schedin  Förstagångsanmälan156,000     156,000
5/17/2010TRUE BNils Willart  Förstagångsanmälan12,000     12,000
5/17/2010TRUE BAnders Bergström  Förstagångsanmälan204,000     204,000
5/17/2010TRUE BNärstående: Anders Bergström  Förstagångsanmälan4,000     4,000
5/17/2010TRUE BNärstående: Anders Bergström  Förstagångsanmälan4,000     4,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se