Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner 2007-07-21 — 2016-07-01

NamnFrånTill
Connecting Capital AB2/11/2014   
Anna Averud5/18/2016   
Anders Bergström5/17/2010   
Fredrik Gansvik5/31/2011   
Torgny Hellström5/20/2015   
Jens Johansson2/11/2014   
Göran Liljegren6/6/2011   
Martin Rylander1/11/2016   
Joakim Schedin5/17/2010   
Nils Willart5/17/2010   
Erik Asplund5/17/2010   6/3/2014
Rickard Berg6/3/2014   5/18/2016
Björn Berner5/22/2013   6/3/2014
Urban Falk6/3/2014   5/18/2016
Bengt Holmerin9/1/2010   5/31/2011
Teresia Jakobsson5/17/2010   9/1/2010
Jens Lennen5/30/2011   5/23/2012
Mathias Lindahl5/31/2011   2/20/2013
Katarina Mark2/20/2013   5/20/2015
Hanne Melin5/20/2015   7/3/2015
Lars Nordin1/7/2013   2/20/2013
Magnus Nyberg5/17/2010   6/14/2011
Åsa Trouin9/1/2010   5/31/2011

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
1/11/2016TRUE BMartin Rylander Sen rapportering
21 dagar
Handlat: 1/11/2016
Rapporterat: 2/16/2016  
Förstagångsanmälan195,630     195,630
10/21/2015TRUE BNärstående: Anders Bergström  Ökade innehav6,000,000     9,343,932
9/25/2015TRUE TR BNärstående: Anders Bergström  Ökade innehav1,353,275     6,187,007
9/25/2015TRUE TR BNärstående: Anders Bergström  Företrädesemission4,833,732     4,833,732
8/20/2015TRUE BAnders Bergström  Minskade innehav-884,766     0
8/20/2015TRUE BNärstående: Anders Bergström  Ökade innehav884,766     3,343,932
4/23/2015TRUE BNärstående: Anders Bergström  Ökade innehav53,000     2,459,166
3/10/2015TRUE BNärstående: Anders Bergström  Minskade innehav-18,285     10,000
1/15/2015TRUE BAnders Bergström  Minskade innehav-10     884,766
1/15/2015TRUE BNärstående: Anders Bergström  Minskade innehav-12,714     10,000
12/4/2014TRUE ANärstående: Anders Bergström Sen rapportering
19 dagar
Handlat: 12/4/2014
Rapporterat: 1/15/2015  
Förstagångsanmälan1,489,800     1,489,800
8/14/2014TRUE BNärstående: Anders Bergström Sen rapportering
99 dagar
Handlat: 8/14/2014
Rapporterat: 1/15/2015  
Nyemission20,428     28,285
8/14/2014TRUE BNärstående: Anders Bergström Sen rapportering
99 dagar
Handlat: 8/14/2014
Rapporterat: 1/15/2015  
Förstagångsanmälan2,406,166     2,406,166
8/1/2014TRUE BNärstående: Anders Bergström Sen rapportering
108 dagar
Handlat: 8/1/2014
Rapporterat: 1/15/2015  
Nyemission14,857     22,714
5/23/2014TRUE BErik Asplund Sen rapportering
2 dagar
Handlat: 5/23/2014
Rapporterat: 6/4/2014  
Företrädesemission66,000     550,000
5/26/2013TRUE BBjörn Berner  Förstagångsanmälan20,000     20,000
10/4/2012TRUE BAnders Bergström Sen rapportering
59 dagar
Handlat: 10/4/2012
Rapporterat: 1/9/2013  
Öppen emission670,010     884,776
10/4/2012TRUE BNärstående: Anders Bergström Sen rapportering
59 dagar
Handlat: 10/4/2012
Rapporterat: 1/9/2013  
Öppen emission2,857     7,857
10/4/2012TRUE BNärstående: Anders Bergström Sen rapportering
59 dagar
Handlat: 10/4/2012
Rapporterat: 1/9/2013  
Öppen emission2,857     7,857
6/5/2012TRUE BErik Asplund  Företrädesemission376,000     484,000
9/23/2011TRUE AAnders Bergström  Ökade innehav108,800     1,489,800
9/21/2011TRUE ANils Willart  Ökade innehav345,000     1,381,000
9/21/2011TRUE AAnders Bergström  Ökade innehav345,000     1,381,000
9/1/2011TRUE AErik Asplund  Ökade innehav346,000     550,000
12/10/2010TRUE BNärstående: Anders Bergström  Ökade innehav1,000     5,000
12/10/2010TRUE BNärstående: Anders Bergström  Ökade innehav1,000     5,000
9/21/2010TRUE BAnders Bergström  Ökade innehav1,000     214,766
9/21/2010TRUE BAnders Bergström   Korrigering av felaktig anmälan8,766     213,766
9/17/2010TRUE BAnders Bergström  Ökade innehav1,000     205,000
9/1/2010TRUE BNärstående: Bengt Holmerin  Förstagångsanmälan8,000     8,000
5/17/2010TRUE ANils Willart  Förstagångsanmälan1,036,000     1,036,000
5/17/2010TRUE AAnders Bergström  Förstagångsanmälan1,036,000     1,036,000
5/17/2010TRUE AJoakim Schedin  Förstagångsanmälan156,000     156,000
5/17/2010TRUE BNils Willart  Förstagångsanmälan12,000     12,000
5/17/2010TRUE BAnders Bergström  Förstagångsanmälan204,000     204,000
5/17/2010TRUE BNärstående: Anders Bergström  Förstagångsanmälan4,000     4,000
5/17/2010TRUE BNärstående: Anders Bergström  Förstagångsanmälan4,000     4,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se