Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner 2007-07-21 — 2016-07-01

NamnFrånTill
Rick Abrahamsson10/11/2010   
Anna Flink10/11/2010   
Tommy Flink10/11/2010   
Rolf Gehlin5/28/2012   
Mikael Hjorth10/11/2010   
Bert Larsson5/28/2012   
Patrik Liljegren4/29/2014   
Magnus Norén10/11/2010   
Folke Stenvall10/11/2010   
Sven Stenvall10/11/2010   
Nicklas Thorén1/1/2013   

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
10/11/2010GENENärstående: Anna FlinkFolke StenvallTommy FlinkSven Stenvall  Förstagångsanmälan6,808,966     6,808,966
10/11/2010GENESven Stenvall  Förstagångsanmälan825     825
10/11/2010GENEMikael Hjorth  Förstagångsanmälan1,000     1,000
10/11/2010GENEMagnus Norén  Förstagångsanmälan800     800
10/15/2010GENENärstående: Anna FlinkFolke StenvallTommy FlinkSven Stenvall  Aktielån ut-lånat-200,000     6,608,966
1/11/2011GENENärstående: Anna FlinkFolke StenvallTommy FlinkSven Stenvall  Minskade innehav-500,000     6,108,966
5/10/2012GENENärstående: Anna FlinkFolke StenvallTommy FlinkSven Stenvall  Aktielån återlämnat65,000     6,173,966
10/16/2012GENENärstående:   Förstagångsanmälan1,300,000     1,300,000
1/1/2013GENENicklas Thorén  Förstagångsanmälan1,500     1,500
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se