Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner 2007-07-21 — 2016-07-01

NamnFrånTill
Elin Awestedt6/30/2016   
Marcus Axelryd3/22/2012   
Pierre Dahlborg6/30/2016   
Helena Dandenell3/22/2012   
Oskar Foborg6/30/2016   
Joakim Lindén9/12/2012   
Christer Sandberg6/17/2011   
Caroline Wennerstein6/30/2016   
Johan Wiklund6/17/2011   
Peter Zonabend7/2/2012   
Mattias Arnelund11/29/2010   1/4/2011
Josefin Backman9/24/2012   4/10/2015
Gösta Bergman5/24/2011   6/17/2011
Richard Berlin11/29/2010   1/3/2011
Per Björkman5/24/2011   6/17/2011
Stefan Dahlbo11/29/2010   12/31/2010
Matts Ekman11/29/2010   5/24/2011
Björn Fernström11/29/2010   6/17/2011
Lars-Erik Forsgårdh11/29/2010   6/17/2011
Sven Hagströmer11/29/2010   2/28/2011
Claes Holmberg5/24/2011   6/17/2011
Åsa Lidefelt3/22/2012   4/10/2015
Leif Ljungholm11/29/2010   5/24/2011
Claes Lundblad6/17/2011   4/10/2015
Gösta Lundgren11/29/2010   4/10/2015
Viktor Magnell3/22/2012   4/10/2015
Oskar Meidal3/22/2012   4/10/2015
Oskar Öhrner3/22/2012   4/10/2015
J. Alexander Stensrud6/17/2011   4/10/2015
Lennart Svensson1/1/2011   6/17/2011
Johan Thorell11/29/2010   6/17/2011
Svante Wadman6/17/2011   9/12/2012

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
6/28/2016HQNärstående: Christer Sandberg  Företrädesemission12,584,289     62,921,449
6/18/2015HQKapitalförsäkring: Peter Zonabend  Ökade innehav50,000     1,537,398
6/8/2015HQKapitalförsäkring: Peter Zonabend  Ökade innehav87,109     1,487,398
6/5/2015HQKapitalförsäkring: Peter Zonabend  Ökade innehav57,151     1,400,289
6/4/2015HQKapitalförsäkring: Peter Zonabend  Ökade innehav9,415     1,343,138
6/2/2015HQKapitalförsäkring: Peter Zonabend  Ökade innehav157     1,333,723
4/1/2015HQNärstående: Christer Sandberg  Minskade innehav-1,514,067     50,337,160
3/30/2015HQNärstående: Christer Sandberg  Ökade innehav1,514,067     51,851,227
3/27/2015HQKapitalförsäkring: Peter Zonabend  Företrädesemission38,940     1,333,566
3/26/2015HQNärstående: J. Alexander Stensrud  Företrädesemission700,881     24,002,639
3/20/2015HQNärstående: Christer Sandberg  Företrädesemission14,382,046     50,337,160
3/19/2015HQNärstående: J. Alexander Stensrud  Företrädesemission6,657,644     23,301,758
3/19/2015HQKapitalförsäkring: Peter Zonabend  Företrädesemission369,892     1,294,626
7/11/2014HQNärstående: Christer Sandberg  Ökade innehav500,000     35,955,114
7/10/2014HQNärstående: Christer Sandberg  Ökade innehav300,000     35,455,114
7/3/2014HQNärstående: Christer Sandberg  Ökade innehav1,387,065     35,155,114
6/27/2014HQKapitalförsäkring: Peter Zonabend  Ökade innehav89,734     924,734
6/16/2014HQKapitalförsäkring: Peter Zonabend  Ökade innehav40,000     835,000
6/12/2014HQKapitalförsäkring: Peter Zonabend  Ökade innehav275,000     795,000
3/27/2014HQNärstående: Christer Sandberg  Företrädesemission8,336,632     33,768,049
3/25/2014HQKapitalförsäkring: Peter Zonabend  Företrädesemission120,000     520,000
3/25/2014HQ TRKapitalförsäkring: Peter Zonabend  Företrädesemission-120,000     0
3/25/2014HQ TRKapitalförsäkring: Peter Zonabend  Företrädesemission120,000     120,000
3/19/2014HQNärstående: J. Alexander Stensrud Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 3/19/2014
Rapporterat: 3/27/2014  
Fondemission3,840,948     16,644,114
11/14/2013HQKapitalförsäkring: Peter Zonabend  Ökade innehav400,000     400,000
4/3/2013HQNärstående: Christer Sandberg  Företrädesemission16,954,278     25,431,417
4/3/2013HQNärstående: J. Alexander Stensrud  Företrädesemission8,535,444     12,803,166
1/25/2012HQNärstående: J. Alexander Stensrud  Företrädesemission2,560,633     4,267,722
1/4/2012HQNärstående: Christer Sandberg  Företrädesemission6,605,472     8,477,139
9/5/2011HQNärstående: Christer Sandberg  Ökade innehav92,198     1,871,667
7/19/2011HQNärstående: Christer Sandberg  Ökade innehav10,347     1,779,469
7/18/2011HQNärstående: Christer Sandberg  Ökade innehav24,385     1,769,122
7/15/2011HQNärstående: Christer Sandberg  Ökade innehav5,144     1,744,737
7/14/2011HQNärstående: Christer Sandberg  Ökade innehav12,390     1,739,593
7/13/2011HQNärstående: Christer Sandberg  Ökade innehav4,155     1,727,203
7/12/2011HQNärstående: Christer Sandberg  Ökade innehav14,549     1,723,048
7/1/2011HQNärstående: Christer Sandberg  Ökade innehav17,200     1,708,499
6/30/2011HQNärstående: Christer Sandberg  Ökade innehav11,743     1,691,299
6/29/2011HQNärstående: Christer Sandberg  Ökade innehav17,475     1,679,556
6/17/2011HQNärstående: Christer Sandberg  Förstagångsanmälan1,662,081     1,662,081
6/17/2011HQNärstående: J. Alexander Stensrud  Förstagångsanmälan1,707,089     1,707,089
6/1/2011HQNärstående: Johan Thorell  Ökade innehav24,000     112,976
5/31/2011HQNärstående: Johan Thorell  Ökade innehav48,976     88,976
5/30/2011HQNärstående: Johan Thorell  Ökade innehav40,000     40,000
5/6/2011HQMatts Ekman  Ökade innehav7,385     11,385
2/18/2011HQ KO UTF120531Närstående: Sven Hagströmer  Minskade innehav-12,000     508,500
2/9/2011HQ KO UTF120531Närstående: Sven Hagströmer  Minskade innehav-10,000     520,500
2/8/2011HQ KO UTF120531Närstående: Sven Hagströmer  Minskade innehav-1,000     530,500
2/7/2011HQ KO UTF120531Närstående: Sven Hagströmer  Minskade innehav-15,000     531,500
1/10/2011HQ KO UTF120531Närstående: Sven Hagströmer  Minskade innehav-2,500     546,500
1/5/2011HQ KO UTF120531Närstående: Sven Hagströmer  Minskade innehav-4,000     549,000
12/28/2010HQ KO UTF120531Närstående: Sven Hagströmer  Minskade innehav-7,400     553,000
12/27/2010HQ KO UTF120531Närstående: Sven Hagströmer  Minskade innehav-7,000     560,400
12/22/2010HQ KO UTF120531Närstående: Sven Hagströmer  Minskade innehav-3,000     567,400
12/21/2010HQ KO UTF120531Närstående: Sven Hagströmer  Minskade innehav-12,600     570,400
12/20/2010HQ KO UTF120531Närstående: Sven Hagströmer  Minskade innehav-4,000     583,000
12/14/2010HQStefan Dahlbo  Minskade innehav-20,000     0
12/14/2010HQNärstående: Stefan Dahlbo  Minskade innehav-4,212     0
12/10/2010HQStefan Dahlbo  Minskade innehav-30,000     20,000
12/7/2010HQ KO UTF120531Närstående: Sven Hagströmer  Minskade innehav-13,000     587,000
11/29/2010HQNärstående: Sven Hagströmer  Förstagångsanmälan7,175,156     7,175,156
11/29/2010HQNärstående: Sven Hagströmer  Förstagångsanmälan6,320     6,320
11/29/2010HQNärstående: Stefan Dahlbo  Förstagångsanmälan496     496
11/29/2010HQNärstående: Stefan Dahlbo  Förstagångsanmälan496     496
11/29/2010HQNärstående: Stefan Dahlbo  Förstagångsanmälan952     952
11/29/2010HQNärstående: Stefan Dahlbo  Förstagångsanmälan1,302     1,302
11/29/2010HQNärstående: Stefan Dahlbo  Förstagångsanmälan4,212     4,212
11/29/2010HQ KO UTF120328Närstående: Sven Hagströmer  Förstagångsanmälan20,000     20,000
11/29/2010HQ KO UTF120531Närstående: Sven Hagströmer  Förstagångsanmälan600,000     600,000
11/29/2010HQ KO UTF12110Närstående: Sven Hagströmer  Förstagångsanmälan69,000     69,000
11/29/2010HQ KO UTF130930Närstående: Sven Hagströmer  Förstagångsanmälan300,000     300,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se