Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 träder Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphör därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Tidigare rapporterade transaktioner kommer att visas på AktieTorgets hemsida under en övergångsperiod.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner i Lovisagruvan

NamnFrånTill
Curt Arenvang11/15/2007   
Jan-Erik Björklund11/14/2007   
Torsten Börjemalm11/14/2007   
Göran Nordenhök11/14/2007   
Stefan Sädbom4/16/2009   
Ingemar Skaret11/14/2007   
John Berge11/14/2007   6/26/2008

Transaktioner i Lovisagruvan

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
5/16/2014LOVI TOCurt Arenvang  Outnyttjad-2,000     0
9/5/2013LOVICurt Arenvang  Riktad emission2,000     2,100
9/5/2013LOVI KOCurt Arenvang  Riktad emission-2,000     0
11/17/2009LOVI TOCurt Arenvang Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 11/17/2009
Rapporterat: 11/25/2009  
Ökade innehav2,000     2,000
12/3/2007LOVICurt Arenvang  Förstagångsanmälan100     100
12/3/2007LOVI KOCurt Arenvang  Förstagångsanmälan2,000     2,000
2/17/2015LOVIJan-Erik Björklund  Minskade innehav-2,000     23,000
5/16/2014LOVI TOJan-Erik Björklund  Outnyttjad-25,000     0
9/5/2013LOVIJan-Erik Björklund  Riktad emission25,000     25,000
9/5/2013LOVI KOJan-Erik Björklund  Riktad emission-25,000     0
11/24/2009LOVI TOJan-Erik Björklund  Ökade innehav25,000     25,000
11/14/2007LOVI KOJan-Erik Björklund  Förstagångsanmälan25,000     25,000
5/22/2014LOVI KOTorsten Börjemalm   Korrigering av felaktig anmälan-5,000     0
12/16/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-100     10,100
12/12/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-125     10,200
12/11/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-75     10,325
12/3/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-200     10,400
11/29/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-100     10,600
11/27/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-100     10,700
11/25/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-200     10,800
11/13/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-200     11,000
11/7/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-400     11,200
11/5/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-200     11,600
11/4/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-3,000     11,800
10/31/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-200     14,800
9/5/2013LOVITorsten Börjemalm  Riktad emission15,000     15,000
9/5/2013LOVI KOTorsten Börjemalm  Riktad emission-15,000     5,000
9/5/2013LOVI TOTorsten Börjemalm  Riktad emission-15,000     0
11/23/2009LOVI TOTorsten Börjemalm  Ökade innehav15,000     15,000
11/14/2007LOVI KOTorsten Börjemalm  Förstagångsanmälan20,000     20,000
5/12/2015LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav1,000     311,000
7/1/2014LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav1,000     310,000
6/26/2014LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav1,000     309,000
5/16/2014LOVI TOGöran Nordenhök  Outnyttjad-8,000     0
5/15/2014LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav2,000     308,000
5/7/2014LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav2,000     306,000
2/11/2014LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav1,030     304,000
1/2/2014LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav970     302,970
11/4/2013LOVINärstående: Göran Nordenhök  Ökade innehav3,000     35,300
9/5/2013LOVIGöran Nordenhök  Riktad emission8,000     302,000
12/30/2011LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav2,000     294,000
12/22/2011LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav3,000     292,000
9/6/2011LOVINärstående: Göran Nordenhök  Ökade innehav1,000     32,300
5/16/2011LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav1,000     289,000
12/30/2009LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav1,000     288,000
11/24/2009LOVI TOGöran Nordenhök  Ökade innehav8,000     8,000
11/2/2009LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav1,000     287,000
3/21/2009LOVINärstående: Göran Nordenhök  Ökade innehav2,000     31,300
9/23/2008LOVIGöran Nordenhök  Minskade innehav-25,000     286,000
9/23/2008LOVINärstående: Göran Nordenhök  Ökade innehav25,000     29,300
9/17/2008LOVINärstående: Göran Nordenhök  Ökade innehav3,000     4,300
9/17/2008LOVINärstående: Göran Nordenhök   Korrigering av felaktig anmälan-700     1,300
12/4/2007LOVINärstående: Göran Nordenhök  Förstagångsanmälan2,000     2,000
11/14/2007LOVIGöran Nordenhök  Förstagångsanmälan311,000     311,000
5/16/2014LOVI TOStefan Sädbom  Outnyttjad-8,000     0
9/5/2013LOVIStefan Sädbom  Riktad emission8,000     8,000
12/28/2009LOVI TOStefan Sädbom  Ökade innehav8,000     8,000
8/28/2015LOVIIngemar Skaret  Minskade innehav-176     76,732
8/27/2015LOVIIngemar Skaret  Minskade innehav-1,092     76,908
5/16/2014LOVI TOIngemar Skaret  Outnyttjad-8,000     0
9/5/2013LOVIIngemar Skaret  Riktad emission8,000     78,000
11/19/2010LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav2,500     70,000
11/16/2010LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav2,500     67,500
10/22/2010LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav1,277     65,000
1/11/2010LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav6,333     63,723
1/7/2010LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav1,700     57,390
1/5/2010LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav4,890     55,690
11/24/2009LOVI TOIngemar Skaret  Ökade innehav8,000     8,000
11/11/2009LOVIIngemar Skaret  Minskade innehav-14,200     50,800
11/10/2009LOVINärstående: Ingemar Skaret  Minskade innehav-67,000     200,000
9/17/2009LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav5,000     65,000
8/28/2009LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav4,800     60,000
12/15/2008LOVINärstående: Ingemar Skaret  Minskade innehav-3,000     267,000
9/18/2008LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav1,600     55,200
3/11/2008LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav1,000     53,600
3/3/2008LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav5,000     52,600
2/27/2008LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav2,600     47,600
2/26/2008LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav5,800     45,000
11/29/2007LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav24,200     39,200
11/28/2007LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav15,000     15,000
11/22/2007LOVINärstående: Ingemar Skaret  Förstagångsanmälan270,000     270,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se