Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner 2007-07-21 — 2016-07-01

NamnFrånTill
Annika Corneliusson3/29/2007   
Eigil Jakobsen3/29/2007   
Martin Jakobsen6/2/2016   
Alf Lindqvist3/29/2007   
Maria Nord Loft3/29/2007   
Niels Techen4/13/2016   
Henrik Billger4/3/2008   4/13/2010
Ulf Karlsson3/29/2007   4/4/2008
Mats Koffner3/29/2007   4/7/2008
Rune Ljung3/29/2007   4/13/2010
Donald Persson3/29/2007   4/3/2008
Anders Wengholm4/16/2009   6/1/2016

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
4/7/2008AMH2 BHenrik Billger  Förstagångsanmälan3,000     3,000
12/1/2014AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Minskade innehav-10,263     100,000
11/28/2014AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Minskade innehav-13,210     110,263
11/14/2014AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Minskade innehav-893     123,473
10/24/2014AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Minskade innehav-2,220     124,366
10/23/2014AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Minskade innehav-3,764     126,586
10/30/2013AMH2 BNärstående: Eigil Jakobsen  Nyemission3,400     8,400
10/30/2013AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Nyemission43,850     130,350
10/30/2013AMH2 BNärstående: Eigil Jakobsen  Nyemission71,489     679,489
5/23/2013AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Ökade innehav3,000     86,500
9/9/2010AMH2 BNärstående: Eigil Jakobsen  Minskade innehav-16,800     608,000
9/9/2010AMH2 BNärstående: Eigil Jakobsen  Ökade innehav16,800     624,800
11/26/2009AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Ökade innehav1,000     83,500
12/3/2008AMH2 BNärstående: Eigil Jakobsen  Minskade innehav-300     608,000
11/27/2008AMH2 BNärstående: Eigil Jakobsen  Minskade innehav-1,000     608,300
11/24/2008AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Ökade innehav1,000     82,500
8/29/2008AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Ökade innehav200     81,500
6/18/2008AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Ökade innehav400     81,300
5/16/2008AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Ökade innehav200     80,900
5/8/2008AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Ökade innehav400     80,700
2/13/2008AMH2 BNärstående: Eigil Jakobsen  Minskade innehav-10,000     609,300
2/13/2008AMH2 BNärstående: Eigil Jakobsen  Minskade innehav-4,000     619,300
2/11/2008AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Ökade innehav200     80,300
2/8/2008AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Minskade innehav-8,000     80,100
12/11/2007AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Ökade innehav200     88,100
12/10/2007AMH2 BNärstående: Eigil Jakobsen  Minskade innehav-8,000     623,300
12/7/2007AMH2 BNärstående: Eigil Jakobsen  Minskade innehav-1,400     631,300
11/12/2007AMH2 BNärstående: Eigil Jakobsen  Minskade innehav-5,000     632,700
11/9/2007AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Ökade innehav2,000     87,900
11/9/2007AMH2 BNärstående: Eigil Jakobsen  Minskade innehav-20,000     637,700
9/26/2007AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Minskade innehav-800     85,900
9/19/2007AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Ökade innehav200     86,700
9/18/2007AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Minskade innehav-2,000     86,500
8/29/2007AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Ökade innehav200     88,500
6/20/2007AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Minskade innehav-1,000     88,300
6/20/2007AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Minskade innehav-1,000     89,300
6/19/2007AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Minskade innehav-1,000     90,300
6/12/2007AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Ökade innehav200     91,300
6/1/2007AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Ökade innehav200     91,100
5/21/2007AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Ökade innehav10,000     90,900
5/9/2007AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Ökade innehav200     80,900
5/4/2007AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Ökade innehav200     80,700
5/4/2007AMH2 BNärstående: Eigil Jakobsen  Minskade innehav-2,000     657,700
5/4/2007AMH2 BNärstående: Eigil Jakobsen  Minskade innehav-15,000     659,700
4/2/2007AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Ökade innehav200     80,500
3/29/2007AMH2 ANärstående: Eigil Jakobsen  Förstagångsanmälan2,025,000     2,025,000
3/29/2007AMH2 BNärstående: Eigil Jakobsen  Förstagångsanmälan5,000     5,000
3/29/2007AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Ökade innehav200     80,300
3/29/2007AMH2 BNärstående: Alf LindqvistEigil Jakobsen  Förstagångsanmälan80,100     80,100
3/29/2007AMH2 BNärstående: Eigil Jakobsen  Förstagångsanmälan674,700     674,700
6/2/2016AMH2 BMartin Jakobsen  Förstagångsanmälan1,000     1,000
5/23/2013AMH2 BMaria Nord Loft  Minskade innehav-3,000     0
3/29/2007AMH2 BMaria Nord Loft  Förstagångsanmälan3,000     3,000
4/25/2016AMH2 BNiels Techen  Förstagångsanmälan5,000     5,000
9/30/2014AMH2 BAnders Wengholm  Minskade innehav-3,000     0
7/9/2014AMH2 BNärstående: Anders Wengholm  Ökade innehav8,754     119,972
5/26/2014AMH2 BNärstående: Anders Wengholm  Ökade innehav36,218     111,218
5/23/2014AMH2 BNärstående: Anders Wengholm  Ökade innehav14,787     75,000
5/22/2014AMH2 BNärstående: Anders Wengholm  Ökade innehav5,213     60,213
4/1/2014AMH2 BAnders Wengholm  Ökade innehav3,000     3,000
11/12/2013AMH2 BNärstående: Anders Wengholm Sen rapportering
119 dagar
Handlat: 11/12/2013
Rapporterat: 5/17/2014  
Nyemission5,000     55,000
10/30/2013AMH2 BNärstående: Anders Wengholm  Nyemission2,000     6,000
6/19/2012AMH2 BNärstående: Anders Wengholm Sen rapportering
168 dagar
Handlat: 6/19/2012
Rapporterat: 2/25/2013  
Ökade innehav1,800     4,000
12/13/2011AMH2 BNärstående: Anders Wengholm Sen rapportering
600 dagar
Handlat: 12/13/2011
Rapporterat: 5/17/2014  
Minskade innehav-8,719     50,000
12/12/2011AMH2 BNärstående: Anders Wengholm Sen rapportering
601 dagar
Handlat: 12/12/2011
Rapporterat: 5/17/2014  
Minskade innehav-4,361     58,719
12/5/2011AMH2 BNärstående: Anders Wengholm Sen rapportering
606 dagar
Handlat: 12/5/2011
Rapporterat: 5/17/2014  
Minskade innehav-2,000     63,080
12/1/2011AMH2 BNärstående: Anders Wengholm Sen rapportering
608 dagar
Handlat: 12/1/2011
Rapporterat: 5/17/2014  
Minskade innehav-920     65,080
11/30/2011AMH2 BNärstående: Anders Wengholm Sen rapportering
609 dagar
Handlat: 11/30/2011
Rapporterat: 5/17/2014  
Minskade innehav-5,900     66,000
11/25/2011AMH2 BNärstående: Anders Wengholm Sen rapportering
612 dagar
Handlat: 11/25/2011
Rapporterat: 5/17/2014  
Minskade innehav-1,100     71,900
11/24/2011AMH2 BNärstående: Anders Wengholm Sen rapportering
613 dagar
Handlat: 11/24/2011
Rapporterat: 5/17/2014  
Minskade innehav-2,000     73,000
1/26/2010AMH2 BNärstående: Anders Wengholm Sen rapportering
774 dagar
Handlat: 1/26/2010
Rapporterat: 2/25/2013  
Ökade innehav1,200     2,200
1/21/2010AMH2 BNärstående: Anders Wengholm Sen rapportering
1081 dagar
Handlat: 1/21/2010
Rapporterat: 5/17/2014  
Ökade innehav10,000     75,000
11/12/2009AMH2 BNärstående: Anders Wengholm Sen rapportering
823 dagar
Handlat: 11/12/2009
Rapporterat: 2/25/2013  
Ökade innehav1,000     1,000
7/21/2009AMH2 BNärstående: Anders Wengholm Sen rapportering
1209 dagar
Handlat: 7/21/2009
Rapporterat: 5/17/2014  
Ökade innehav10,000     65,000
6/2/2009AMH2 BNärstående: Anders Wengholm Sen rapportering
1243 dagar
Handlat: 6/2/2009
Rapporterat: 5/17/2014  
Ökade innehav5,000     55,000
5/26/2009AMH2 BNärstående: Anders Wengholm Sen rapportering
1248 dagar
Handlat: 5/26/2009
Rapporterat: 5/17/2014  
Ökade innehav20,000     50,000
4/16/2009AMH2 BNärstående: Anders Wengholm Sen rapportering
1274 dagar
Handlat: 4/16/2009
Rapporterat: 5/17/2014  
Förstagångsanmälan30,000     30,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se