Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner 2007-07-21 — 2016-07-01

NamnFrånTill
Hans Åkerblom5/28/2009   
Inger Andersson5/19/2015   
Finn Björklund3/25/2010   
Ulf Boberg6/2/2014   
Elin Hallén10/1/2014   
Lina Jonsson10/1/2014   
Ingemar Kihlström5/21/2008   
Ola Magnusson5/16/2016   
Kristina Medin10/1/2014   
Pernilla Rosenberg7/15/2015   
Anette Margareta Wängelin11/12/2012   
Anneli Back2/23/2014   10/27/2015
Jenny Ceder3/29/2007   6/30/2007
Magnus Claesson12/13/2011   2/23/2014
Fatimah Dabo Pettersson5/19/2015   5/16/2016
Gunilla Fallenius2/1/2011   2/23/2014
Martin Gessbo3/29/2007   6/30/2007
Karl Sylve Gustafsson3/29/2007   8/19/2010
Nils Thomas Halvorsen3/29/2007   4/28/2011
Abdul Kader10/1/2014   11/30/2015
Dan Lindqvist3/29/2007   5/28/2009
Tony Malmström3/29/2007   9/1/2014
Tomas Matsson5/21/2008   4/10/2014
Mikael Nyström3/29/2007   3/17/2008
Budhdeo Sharma12/13/2011   2/23/2014
Lars-Ove Sjaunja3/29/2007   8/8/2013
Christer Sjölin5/21/2008   5/16/2016
Kerstin Svennersten-Sjaunja3/29/2007   8/8/2013
Christina Tham3/29/2007   2/1/2011

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
3/4/2015MIRNärstående: Hans Åkerblom Sen rapportering
3 dagar
Handlat: 3/4/2015
Rapporterat: 3/16/2015  
Ökade innehav4,483,550     4,483,550
3/4/2015MIRNärstående: Hans Åkerblom Sen rapportering
3 dagar
Handlat: 3/4/2015
Rapporterat: 3/16/2015  
Minskade innehav-4,483,550     715,488
12/12/2014MIRNärstående: Hans Åkerblom Sen rapportering
60 dagar
Handlat: 12/12/2014
Rapporterat: 3/23/2015  
Ökade innehav4,483,550     5,199,038
12/12/2014MIRHans Åkerblom  Företrädesemission67,398,133     91,191,062
8/20/2013MIRHans Åkerblom  Företrädesemission19,500,000     23,792,929
6/13/2013MIR TO styrHans Åkerblom Sen rapportering
710 dagar
Handlat: 6/13/2013
Rapporterat: 4/21/2016  
Option tilldelad500,000     932,625
11/5/2012MIRNärstående: Hans Åkerblom  Minskade innehav-4,292,929     715,488
11/5/2012MIRHans Åkerblom  Ökade innehav4,292,929     4,292,929
9/28/2012MIRNärstående: Hans Åkerblom  Företrädesemission715,488     5,008,417
9/28/2012MIR TO 1Närstående: Hans Åkerblom  Optionslösen-715,488     0
4/4/2012MIR TO styrHans Åkerblom Sen rapportering
1005 dagar
Handlat: 4/4/2012
Rapporterat: 4/21/2016  
Option tilldelad166,666     432,625
9/2/2011MIRNärstående: Hans Åkerblom Sen rapportering
87 dagar
Handlat: 9/2/2011
Rapporterat: 1/12/2012  
Företrädesemission2,146,464     4,292,929
9/2/2011MIR TO 1Närstående: Hans Åkerblom Sen rapportering
87 dagar
Handlat: 9/2/2011
Rapporterat: 1/12/2012  
Företrädesemission715,488     715,488
5/13/2011MIR TO styrHans Åkerblom Sen rapportering
1233 dagar
Handlat: 5/13/2011
Rapporterat: 4/21/2016  
Option tilldelad125,000     265,959
3/25/2010MIR TO styrHans Åkerblom Sen rapportering
1520 dagar
Handlat: 3/25/2010
Rapporterat: 4/21/2016  
Option tilldelad100,000     140,959
11/2/2009MIRNärstående: Hans Åkerblom  Företrädesemission500,000     2,146,465
10/1/2009MIRNärstående: Hans Åkerblom  Ökade innehav375,000     1,646,465
10/1/2009MIRNärstående: Hans Åkerblom  Ökade innehav375,000     1,271,465
10/1/2009MIRNärstående: Hans Åkerblom  Ökade innehav375,000     896,465
10/1/2009MIRNärstående: Hans Åkerblom  Ökade innehav375,000     521,465
6/27/2009MIRNärstående: Hans Åkerblom  Kvittningsemission101,465     146,465
5/28/2009MIRNärstående: Hans Åkerblom  Förstagångsanmälan45,000     45,000
5/28/2009MIR TO styrHans Åkerblom Sen rapportering
1730 dagar
Handlat: 5/28/2009
Rapporterat: 4/21/2016  
Option tilldelad40,959     40,959
4/14/2016MIRNärstående: Finn Björklund  Företrädesemission1,415,013     4,245,039
12/30/2014MIRNärstående: Finn Björklund  Företrädesemission1,307,541     2,830,026
12/5/2014MIRNärstående: Finn Björklund Sen rapportering
10 dagar
Handlat: 12/5/2014
Rapporterat: 1/2/2015  
Företrädesemission1,116,489     1,522,485
8/21/2013MIRNärstående: Finn Björklund   Korrigering av felaktig anmälan-50,000     0
6/20/2013MIRNärstående: Finn Björklund Sen rapportering
38 dagar
Handlat: 6/20/2013
Rapporterat: 8/21/2013  
Företrädesemission202,998     405,996
6/13/2013MIR TO styrFinn Björklund Sen rapportering
710 dagar
Handlat: 6/13/2013
Rapporterat: 4/21/2016  
Option tilldelad500,000     891,666
5/14/2013MIRFinn Björklund Sen rapportering
64 dagar
Handlat: 5/14/2013
Rapporterat: 8/21/2013  
Minskade innehav-102,998     0
5/14/2013MIRNärstående: Finn Björklund Sen rapportering
64 dagar
Handlat: 5/14/2013
Rapporterat: 8/21/2013  
Ökade innehav102,998     202,998
3/20/2013MIRFinn Björklund Sen rapportering
99 dagar
Handlat: 3/20/2013
Rapporterat: 8/21/2013  
Minskade innehav-16,666     102,998
12/30/2012MIRFinn Björklund  Ökade innehav119,664     119,664
6/26/2012MIRFinn Björklund Sen rapportering
285 dagar
Handlat: 6/26/2012
Rapporterat: 8/21/2013  
Korrigering av felaktig anmälan-100,000     0
6/26/2012MIRFinn Björklund  Ökade innehav100,000     100,000
6/26/2012MIRNärstående: Finn Björklund Sen rapportering
285 dagar
Handlat: 6/26/2012
Rapporterat: 8/21/2013  
Ökade innehav25,000     100,000
6/26/2012MIRNärstående: Finn Björklund Sen rapportering
285 dagar
Handlat: 6/26/2012
Rapporterat: 8/21/2013  
Ökade innehav25,000     75,000
6/25/2012MIRNärstående: Finn Björklund Sen rapportering
286 dagar
Handlat: 6/25/2012
Rapporterat: 8/21/2013  
Ökade innehav25,000     50,000
6/21/2012MIRNärstående: Finn Björklund Sen rapportering
287 dagar
Handlat: 6/21/2012
Rapporterat: 8/21/2013  
Ökade innehav25,000     25,000
4/4/2012MIR TO styrFinn Björklund Sen rapportering
1005 dagar
Handlat: 4/4/2012
Rapporterat: 4/21/2016  
Option tilldelad166,666     391,666
1/30/2012MIR TO 1Finn Björklund  Outnyttjad-17,167     0
9/2/2011MIRFinn Björklund Sen rapportering
489 dagar
Handlat: 9/2/2011
Rapporterat: 8/21/2013  
Korrigering av felaktig anmälan-103,000     0
9/2/2011MIRFinn Björklund Sen rapportering
87 dagar
Handlat: 9/2/2011
Rapporterat: 1/12/2012  
Företrädesemission101,500     103,000
9/2/2011MIR TO 1Finn Björklund Sen rapportering
87 dagar
Handlat: 9/2/2011
Rapporterat: 1/12/2012  
Företrädesemission17,167     17,167
5/13/2011MIR TO styrFinn Björklund Sen rapportering
1233 dagar
Handlat: 5/13/2011
Rapporterat: 4/21/2016  
Option tilldelad125,000     225,000
12/1/2010MIRNärstående: Finn Björklund Sen rapportering
36 dagar
Handlat: 12/1/2010
Rapporterat: 2/1/2011  
Ökade innehav20,000     50,000
6/1/2010MIRNärstående: Finn Björklund Sen rapportering
166 dagar
Handlat: 6/1/2010
Rapporterat: 2/1/2011  
Ökade innehav30,000     30,000
3/25/2010MIRFinn Björklund Sen rapportering
211 dagar
Handlat: 3/25/2010
Rapporterat: 2/1/2011  
Förstagångsanmälan1,500     1,500
3/25/2010MIR TO styrFinn Björklund Sen rapportering
1520 dagar
Handlat: 3/25/2010
Rapporterat: 4/21/2016  
Option tilldelad100,000     100,000
4/14/2016MIRNärstående: Ulf Boberg  Företrädesemission3,583,334     10,250,001
6/16/2015MIR TO persUlf Boberg Sen rapportering
32 dagar
Handlat: 6/16/2015
Rapporterat: 8/7/2015  
Ökade innehav1,350,000     1,350,000
12/30/2014MIRUlf Boberg  Företrädesemission500,000     500,000
12/30/2014MIRNärstående: Ulf Boberg  Företrädesemission50,000     50,000
12/30/2014MIRNärstående: Ulf Boberg  Företrädesemission6,666,667     6,666,667
3/31/2016MIRFatimah Dabo Pettersson  Företrädesemission142,500     427,500
6/15/2015MIRFatimah Dabo Pettersson  Ökade innehav285,000     285,000
6/16/2015MIR TO persElin Hallén Sen rapportering
32 dagar
Handlat: 6/16/2015
Rapporterat: 8/7/2015  
Ökade innehav1,050,000     1,050,000
11/2/2009MIRNils Thomas Halvorsen  Företrädesemission35,850     200,000
4/17/2009MIRNils Thomas Halvorsen Observerat av AktieTorget
Handlat: 4/17/2009
Rapporterat: 4/17/2009  
Aktielån återlämnat20,000     164,150
6/16/2015MIR TO persLina Jonsson Sen rapportering
32 dagar
Handlat: 6/16/2015
Rapporterat: 8/7/2015  
Ökade innehav1,100,000     1,100,000
12/30/2014MIRLina Jonsson Sen rapportering
24 dagar
Handlat: 12/30/2014
Rapporterat: 2/12/2015  
Företrädesemission193,000     238,000
12/12/2014MIRLina Jonsson Sen rapportering
33 dagar
Handlat: 12/12/2014
Rapporterat: 2/12/2015  
Företrädesemission33,000     45,000
10/1/2014MIRLina Jonsson Sen rapportering
85 dagar
Handlat: 10/1/2014
Rapporterat: 2/12/2015  
Förstagångsanmälan12,000     12,000
12/12/2014MIRAbdul Kader Sen rapportering
33 dagar
Handlat: 12/12/2014
Rapporterat: 2/12/2015  
Företrädesemission873,125     1,633,250
3/31/2016MIRNärstående: Ingemar KihlströmIngemar Kihlström  Företrädesemission2,500,000     12,683,710
3/31/2016MIRIngemar Kihlström  Företrädesemission14,210,340     42,631,021
1/8/2015MIRNärstående: Ingemar KihlströmIngemar Kihlström  Företrädesemission1,666,670     10,183,710
12/22/2014MIRNärstående: Ingemar KihlströmIngemar Kihlström  Förstagångsanmälan8,517,040     8,517,040
12/18/2014MIRIngemar Kihlström  Nyemission16,225,830     28,420,681
12/12/2014MIRIngemar Kihlström  Företrädesemission8,942,890     12,194,851
6/25/2014MIRIngemar Kihlström  Ökade innehav2,629,477     3,251,961
6/20/2013MIRIngemar Kihlström  Företrädesemission311,242     622,484
6/13/2013MIR TO styrIngemar Kihlström Sen rapportering
710 dagar
Handlat: 6/13/2013
Rapporterat: 4/21/2016  
Option tilldelad500,000     912,146
9/28/2012MIRIngemar Kihlström  Företrädesemission57,320     311,242
9/28/2012MIR TO 1Ingemar Kihlström  Optionslösen-57,320     0
4/4/2012MIR TO styrIngemar Kihlström Sen rapportering
1005 dagar
Handlat: 4/4/2012
Rapporterat: 4/21/2016  
Option tilldelad166,666     412,146
9/2/2011MIRIngemar Kihlström Sen rapportering
87 dagar
Handlat: 9/2/2011
Rapporterat: 1/12/2012  
Företrädesemission171,960     253,922
9/2/2011MIR TO 1Ingemar Kihlström Sen rapportering
87 dagar
Handlat: 9/2/2011
Rapporterat: 1/12/2012  
Företrädesemission57,320     57,320
5/13/2011MIR TO styrIngemar Kihlström Sen rapportering
1233 dagar
Handlat: 5/13/2011
Rapporterat: 4/21/2016  
Option tilldelad125,000     245,480
3/25/2010MIR TO styrIngemar Kihlström Sen rapportering
1520 dagar
Handlat: 3/25/2010
Rapporterat: 4/21/2016  
Option tilldelad100,000     120,480
11/2/2009MIRIngemar Kihlström  Företrädesemission40,981     81,962
6/27/2009MIRIngemar Kihlström  Kvittningsemission40,981     40,981
5/28/2009MIR TO styrIngemar Kihlström Sen rapportering
1730 dagar
Handlat: 5/28/2009
Rapporterat: 4/21/2016  
Option tilldelad20,480     20,480
4/17/2009MIRNärstående: Dan Lindqvist Observerat av AktieTorget
Handlat: 4/17/2009
Rapporterat: 4/17/2009  
Ökade innehav5,000     5,000
7/23/2014MIRNärstående: Tony Malmström  Minskade innehav-9,328     0
7/23/2014MIRNärstående: Tony Malmström  Minskade innehav-9,328     0
7/21/2014MIRNärstående: Tony Malmström  Minskade innehav-9,328     0
7/21/2014MIRNärstående: Tony Malmström  Minskade innehav-9,328     0
6/25/2014MIRTony Malmström  Minskade innehav-2,629,477     0
8/6/2013MIRTony Malmström  Företrädesemission750,000     2,629,477
8/6/2013MIRNärstående: Tony Malmström  Företrädesemission4,664     9,328
8/6/2013MIRNärstående: Tony Malmström  Företrädesemission4,664     9,328
8/6/2013MIRNärstående: Tony Malmström  Företrädesemission4,664     9,328
8/6/2013MIRNärstående: Tony Malmström  Företrädesemission4,664     9,328
9/28/2012MIRTony Malmström  Företrädesemission200,000     1,879,477
9/28/2012MIRNärstående: Tony Malmström  Företrädesemission666     4,664
9/28/2012MIRNärstående: Tony Malmström  Företrädesemission666     4,664
9/28/2012MIRNärstående: Tony Malmström  Företrädesemission666     4,664
9/28/2012MIRNärstående: Tony Malmström  Företrädesemission666     4,664
9/28/2012MIR TO 1Tony Malmström  Optionslösen-200,000     0
9/28/2012MIR TO 1Närstående: Tony Malmström  Optionslösen-666     0
9/28/2012MIR TO 1Närstående: Tony Malmström  Optionslösen-666     0
9/28/2012MIR TO 1Närstående: Tony Malmström  Optionslösen-666     0
9/28/2012MIR TO 1Närstående: Tony Malmström  Optionslösen-666     0
9/2/2011MIRTony Malmström Sen rapportering
87 dagar
Handlat: 9/2/2011
Rapporterat: 1/12/2012  
Företrädesemission600,000     1,679,477
9/2/2011MIRNärstående: Tony Malmström Sen rapportering
87 dagar
Handlat: 9/2/2011
Rapporterat: 1/12/2012  
Företrädesemission1,998     3,998
9/2/2011MIRNärstående: Tony Malmström Sen rapportering
87 dagar
Handlat: 9/2/2011
Rapporterat: 1/12/2012  
Företrädesemission1,998     3,998
9/2/2011MIRNärstående: Tony Malmström Sen rapportering
87 dagar
Handlat: 9/2/2011
Rapporterat: 1/12/2012  
Företrädesemission1,998     3,998
9/2/2011MIRNärstående: Tony Malmström Sen rapportering
87 dagar
Handlat: 9/2/2011
Rapporterat: 1/12/2012  
Företrädesemission1,998     3,998
9/2/2011MIR TO 1Tony Malmström Sen rapportering
87 dagar
Handlat: 9/2/2011
Rapporterat: 1/12/2012  
Företrädesemission200,000     200,000
9/2/2011MIR TO 1Närstående: Tony Malmström Sen rapportering
87 dagar
Handlat: 9/2/2011
Rapporterat: 1/12/2012  
Företrädesemission666     666
9/2/2011MIR TO 1Närstående: Tony Malmström Sen rapportering
87 dagar
Handlat: 9/2/2011
Rapporterat: 1/12/2012  
Företrädesemission666     666
9/2/2011MIR TO 1Närstående: Tony Malmström Sen rapportering
87 dagar
Handlat: 9/2/2011
Rapporterat: 1/12/2012  
Företrädesemission666     666
9/2/2011MIR TO 1Närstående: Tony Malmström Sen rapportering
87 dagar
Handlat: 9/2/2011
Rapporterat: 1/12/2012  
Företrädesemission666     666
11/2/2009MIRTony Malmström  Företrädesemission375,000     1,079,477
11/2/2009MIRNärstående: Tony Malmström  Företrädesemission1,000     2,000
11/2/2009MIRNärstående: Tony Malmström  Företrädesemission1,000     2,000
11/2/2009MIRNärstående: Tony Malmström  Företrädesemission1,000     2,000
11/2/2009MIRNärstående: Tony Malmström  Företrädesemission1,000     2,000
10/1/2009MIRTony Malmström  Minskade innehav-375,000     704,477
6/27/2009MIRTony Malmström  Kvittningsemission61,549     1,079,477
4/17/2009MIRNärstående: Tony Malmström Observerat av AktieTorget
Handlat: 4/17/2009
Rapporterat: 4/17/2009  
Ökade innehav1,000     1,000
4/17/2009MIRNärstående: Tony Malmström Observerat av AktieTorget
Handlat: 4/17/2009
Rapporterat: 4/17/2009  
Ökade innehav1,000     1,000
4/17/2009MIRNärstående: Tony Malmström Observerat av AktieTorget
Handlat: 4/17/2009
Rapporterat: 4/17/2009  
Ökade innehav1,000     1,000
4/17/2009MIRNärstående: Tony Malmström Observerat av AktieTorget
Handlat: 4/17/2009
Rapporterat: 4/17/2009  
Ökade innehav1,000     1,000
2/27/2009MIRTony Malmström  Ökade innehav1,000     1,017,928
6/3/2013MIRNärstående: Tomas Matsson Sen rapportering
38 dagar
Handlat: 6/3/2013
Rapporterat: 8/5/2013  
Ökade innehav500,000     2,212,153
1/11/2013MIRNärstående: Tomas Matsson  Ökade innehav151,698     1,712,153
9/28/2012MIRNärstående: Tomas Matsson  Företrädesemission140,000     1,560,455
9/28/2012MIR TO 1Närstående: Tomas Matsson  Optionslösen-140,000     0
9/2/2011MIRNärstående: Tomas Matsson Sen rapportering
87 dagar
Handlat: 9/2/2011
Rapporterat: 1/12/2012  
Företrädesemission420,000     1,420,455
9/2/2011MIR TO 1Närstående: Tomas Matsson Sen rapportering
87 dagar
Handlat: 9/2/2011
Rapporterat: 1/12/2012  
Företrädesemission140,000     140,000
1/13/2010MIRNärstående: Tomas Matsson  Ökade innehav500,455     1,000,455
12/17/2009MIRNärstående: Tomas Matsson  Ökade innehav13,492     500,000
12/11/2009MIRNärstående: Tomas Matsson  Ökade innehav50,800     486,508
12/4/2009MIRNärstående: Tomas Matsson  Ökade innehav50,000     435,708
11/24/2009MIRNärstående: Tomas Matsson  Företrädesemission29,000     385,708
11/2/2009MIRNärstående: Tomas Matsson  Företrädesemission178,354     356,708
6/27/2009MIRNärstående: Tomas Matsson  Kvittningsemission163,354     178,354
5/21/2008MIRNärstående: Tomas Matsson  Förstagångsanmälan15,000     15,000
4/1/2016MIRKristina Medin Sen rapportering
8 dagar
Handlat: 4/1/2016
Rapporterat: 4/20/2016  
Företrädesemission62,500     187,500
6/16/2015MIR TO persKristina Medin Sen rapportering
32 dagar
Handlat: 6/16/2015
Rapporterat: 8/7/2015  
Ökade innehav1,100,000     1,100,000
12/30/2014MIRKristina Medin Sen rapportering
24 dagar
Handlat: 12/30/2014
Rapporterat: 2/12/2015  
Företrädesemission125,000     125,000
3/6/2008MIRMikael Nyström  Minskade innehav-7,500     454,931
3/4/2008MIRMikael Nyström  Minskade innehav-6,000     462,431
3/4/2008MIRMikael Nyström  Minskade innehav-1,000     468,431
2/29/2008MIRMikael Nyström  Minskade innehav-1,000     469,431
2/28/2008MIRMikael Nyström  Minskade innehav-1,000     470,431
2/26/2008MIRMikael Nyström  Minskade innehav-1,000     471,431
7/15/2015MIR TO persPernilla Rosenberg Sen rapportering
12 dagar
Handlat: 7/15/2015
Rapporterat: 8/7/2015  
Förstagångsanmälan500,000     500,000
4/16/2012MIRBudhdeo Sharma Sen rapportering
8 dagar
Handlat: 4/16/2012
Rapporterat: 5/5/2012  
Ökade innehav143,000     998,493
3/14/2012MIRBudhdeo Sharma Sen rapportering
13 dagar
Handlat: 3/14/2012
Rapporterat: 4/11/2012  
Ökade innehav38,997     855,493
2/27/2012MIRBudhdeo Sharma Sen rapportering
25 dagar
Handlat: 2/27/2012
Rapporterat: 4/11/2012  
Ökade innehav116,496     816,496
2/23/2012MIRBudhdeo Sharma Sen rapportering
27 dagar
Handlat: 2/23/2012
Rapporterat: 4/11/2012  
Ökade innehav200,000     700,000
12/19/2011MIRBudhdeo Sharma  Ökade innehav100,000     500,000
12/14/2011MIRBudhdeo Sharma  Förstagångsanmälan400,000     400,000
9/28/2012MIRLars-Ove Sjaunja  Öppen emission81,300     1,259,751
9/28/2012MIR TO 1Lars-Ove Sjaunja  Minskade innehav-81,300     0
1/7/2012MIRKapitalförsäkring: Lars-Ove Sjaunja  Ökade innehav1,711,712     1,711,712
1/7/2012MIRNärstående: Lars-Ove SjaunjaKerstin Svennersten-Sjaunja  Minskade innehav-1,711,712     0
9/2/2011MIR TO 1Lars-Ove Sjaunja Sen rapportering
87 dagar
Handlat: 9/2/2011
Rapporterat: 1/12/2012  
Företrädesemission81,300     81,300
6/30/2010MIRLars-Ove Sjaunja  Ökade innehav14,000     1,178,451
6/21/2010MIRLars-Ove Sjaunja  Ökade innehav10,000     1,164,451
6/3/2010MIRLars-Ove Sjaunja  Ökade innehav26,501     1,154,451
11/20/2009MIRNärstående: Lars-Ove SjaunjaKerstin Svennersten-Sjaunja  Förstagångsanmälan1,711,712     1,711,712
11/2/2009MIRNärstående: Lars-Ove Sjaunja  Företrädesemission100,000     305,096
11/2/2009MIRLars-Ove Sjaunja  Företrädesemission450,000     1,127,950
10/1/2009MIRLars-Ove Sjaunja  Minskade innehav-375,000     677,950
7/2/2009MIRNärstående: Lars-Ove Sjaunja  Kvittningsemission205,096     205,096
2/27/2009MIRLars-Ove Sjaunja  Ökade innehav4,000     1,052,950
11/12/2008MIRLars-Ove Sjaunja  Ökade innehav1,000     1,048,950
7/16/2008MIRLars-Ove Sjaunja  Ökade innehav1,000     1,047,950
7/4/2008MIRLars-Ove Sjaunja  Ökade innehav1,000     1,046,950
7/3/2008MIRLars-Ove Sjaunja  Ökade innehav1,000     1,045,950
6/30/2008MIRLars-Ove Sjaunja  Ökade innehav2,000     1,044,950
6/27/2008MIRLars-Ove Sjaunja  Ökade innehav2,000     1,042,950
3/31/2016MIRChrister Sjölin Sen rapportering
4 dagar
Handlat: 3/31/2016
Rapporterat: 4/13/2016  
Företrädesemission1,654,157     4,962,471
1/1/2015MIRChrister Sjölin Sen rapportering
2 dagar
Handlat: 1/1/2015
Rapporterat: 1/14/2015  
Företrädesemission2,647,650     3,308,314
8/6/2013MIRChrister Sjölin  Företrädesemission330,332     660,664
6/13/2013MIR TO styrChrister Sjölin Sen rapportering
710 dagar
Handlat: 6/13/2013
Rapporterat: 4/21/2016  
Option tilldelad500,000     932,625
9/28/2012MIRChrister Sjölin  Företrädesemission47,190     330,332
9/28/2012MIR TO 1Christer Sjölin  Optionslösen-47,190     0
4/4/2012MIR TO styrChrister Sjölin Sen rapportering
1005 dagar
Handlat: 4/4/2012
Rapporterat: 4/21/2016  
Option tilldelad166,666     432,625
9/2/2011MIRChrister Sjölin Sen rapportering
87 dagar
Handlat: 9/2/2011
Rapporterat: 1/12/2012  
Företrädesemission141,570     283,142
9/2/2011MIR TO 1Christer Sjölin Sen rapportering
87 dagar
Handlat: 9/2/2011
Rapporterat: 1/12/2012  
Företrädesemission47,190     47,190
5/13/2011MIR TO styrChrister Sjölin Sen rapportering
1233 dagar
Handlat: 5/13/2011
Rapporterat: 4/21/2016  
Option tilldelad125,000     265,959
3/25/2010MIR TO styrChrister Sjölin Sen rapportering
1520 dagar
Handlat: 3/25/2010
Rapporterat: 4/21/2016  
Option tilldelad100,000     140,959
11/2/2009MIRChrister Sjölin  Företrädesemission70,786     141,572
6/27/2009MIRChrister Sjölin  Kvittningsemission60,786     70,786
5/28/2009MIR TO styrChrister Sjölin Sen rapportering
1730 dagar
Handlat: 5/28/2009
Rapporterat: 4/21/2016  
Option tilldelad40,959     40,959
11/3/2008MIRChrister Sjölin  Ökade innehav10,000     10,000
11/19/2009MIRKerstin Svennersten-Sjaunja  Företrädesemission450,000     1,075,912
10/1/2009MIRKerstin Svennersten-Sjaunja  Minskade innehav-375,000     625,912
8/27/2008MIRChristina Tham  Minskade innehav-1,000     2,000
11/14/2007MIRChristina Tham Sen rapportering
16 dagar
Handlat: 11/14/2007
Rapporterat: 12/13/2007  
Minskade innehav-2,000     3,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se