Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner 2007-07-21 — 2016-07-01

NamnFrånTill
Anders Bergstrand5/7/2013   
Jean Luc Coulbault2/2/2011   
David Eriksson6/18/2014   
Göran Ernstson2/2/2011   
Ulf Hagström2/2/2011   
Hans Karlsson12/2/2014   
Magnus Lagerström2/2/2011   
Eric Norelius2/2/2011   
Martin Ridderheim6/1/2015   
Alexandre Roche2/2/2011   
Lars Sjödin3/25/2011   
Ylva Stavem2/2/2011   
Sten K Johnson2/2/2011   1/16/2013
Christer Jönsson4/19/2013   8/24/2015
Monica Svenner3/23/2011   6/1/2015

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
4/21/2015ECOMNärstående: Anders Bergstrand  Korrigering734,666     2,399,194
4/21/2015ECOM BNärstående: Anders Bergstrand  Korrigering-734,666     0
4/17/2015ECOM TONärstående: Anders Bergstrand  Outnyttjad-367,333     0
6/5/2014ECOM BTUNärstående: Anders Bergstrand  Korrigering-367,333     0
5/2/2014ECOM BNärstående: Anders Bergstrand  Företrädesemission666     734,666
5/2/2014ECOM BTUNärstående: Anders Bergstrand  Företrädesemission333     367,333
5/2/2014ECOM TONärstående: Anders Bergstrand  Företrädesemission333     367,333
4/24/2014ECOM BNärstående: Anders Bergstrand  Företrädesemission266,000     734,000
4/24/2014ECOM BTUNärstående: Anders Bergstrand  Företrädesemission133,000     367,000
4/24/2014ECOM TONärstående: Anders Bergstrand  Företrädesemission133,000     367,000
4/15/2014ECOM BNärstående: Anders Bergstrand  Företrädesemission468,000     468,000
4/15/2014ECOM BTUNärstående: Anders Bergstrand  Företrädesemission234,000     234,000
4/15/2014ECOM TONärstående: Anders Bergstrand  Företrädesemission234,000     234,000
4/15/2014ECOM URNärstående: Anders Bergstrand  Outnyttjad-292,391     0
4/15/2014ECOM URNärstående: Anders Bergstrand  Företrädesemission-1,836,665     292,391
4/8/2014ECOM URNärstående: Anders Bergstrand  Minskade innehav-628,241     2,129,056
4/7/2014ECOM URNärstående: Anders Bergstrand  Minskade innehav-100,200     2,757,297
4/4/2014ECOM URNärstående: Anders Bergstrand Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 4/4/2014
Rapporterat: 4/14/2014  
Minskade innehav-22,560     2,857,497
4/3/2014ECOM URNärstående: Anders Bergstrand Sen rapportering
2 dagar
Handlat: 4/3/2014
Rapporterat: 4/14/2014  
Minskade innehav-448,999     2,880,057
3/26/2014ECOM URNärstående: Anders Bergstrand  Företrädesemission3,329,056     3,329,056
6/20/2011ECOMJean Luc Coulbault  Konvertering35,000     35,000
6/20/2011ECOM BJean Luc Coulbault  Konvertering-35,000     0
2/2/2011ECOM BJean Luc Coulbault  Förstagångsanmälan35,000     35,000
5/28/2015ECOMGöran Ernstson  Optionslösen7,900     43,450
5/28/2015ECOM TOGöran Ernstson  Optionslösen-7,900     0
6/2/2014ECOMGöran Ernstson  Företrädesemission15,800     35,550
6/2/2014ECOM TOGöran Ernstson  Företrädesemission7,900     7,900
6/20/2011ECOMGöran Ernstson  Konvertering19,750     19,750
6/20/2011ECOM BGöran Ernstson  Konvertering-19,750     0
2/2/2011ECOM BGöran Ernstson  Förstagångsanmälan19,750     19,750
6/11/2014ECOMUlf Hagström  Företrädesemission100,000     601,875
6/11/2014ECOM TO 1Ulf Hagström  Företrädesemission50,000     50,000
4/24/2014ECOM URUlf Hagström  Outnyttjad-764,114     0
4/10/2014ECOM URUlf Hagström Sen rapportering
3 dagar
Handlat: 4/10/2014
Rapporterat: 4/24/2014  
Minskade innehav-239,636     764,114
3/28/2014ECOM URUlf Hagström  Företrädesemission1,003,750     1,003,750
3/22/2013ECOMUlf Hagström  Ökade innehav5,000     501,875
6/20/2011ECOMUlf Hagström  Konvertering246,875     496,875
6/20/2011ECOMUlf Hagström  Konvertering250,000     250,000
6/20/2011ECOM AUlf Hagström  Konvertering-250,000     0
6/20/2011ECOM BUlf Hagström  Konvertering-246,875     0
2/2/2011ECOM AUlf Hagström  Förstagångsanmälan250,000     250,000
2/2/2011ECOM BUlf Hagström  Förstagångsanmälan246,875     246,875
6/20/2011ECOMNärstående: Sten K Johnson  Konvertering1,494,074     1,664,528
6/20/2011ECOMNärstående: Sten K Johnson  Konvertering170,454     170,454
6/20/2011ECOM ANärstående: Sten K Johnson  Konvertering-170,454     0
6/20/2011ECOM BNärstående: Sten K Johnson  Konvertering-1,494,074     0
2/2/2011ECOM ANärstående: Sten K Johnson  Förstagångsanmälan170,454     170,454
2/2/2011ECOM BNärstående: Sten K Johnson  Förstagångsanmälan1,494,074     1,494,074
7/13/2015ECOMKapitalförsäkring: Christer Jönsson  Ökade innehav2,300     10,000
4/15/2015ECOMKapitalförsäkring: Christer Jönsson  Nyemission1,400     7,700
4/15/2015ECOMChrister Jönsson  Nyemission225,360     225,540
4/15/2015ECOM TO 1Kapitalförsäkring: Christer Jönsson  Optionslösen-1,400     0
4/15/2015ECOM TO 1Christer Jönsson  Optionslösen-225,360     0
1/21/2015ECOMChrister Jönsson  Minskade innehav-115,024     180
1/15/2015ECOM TO 1Christer Jönsson  Ökade innehav92,000     225,360
1/15/2015ECOM TO 1Närstående: Christer Jönsson  Minskade innehav-92,000     0
1/14/2015ECOM TO 1Christer Jönsson  Ökade innehav10,162     133,360
9/1/2014ECOM TO 1Christer Jönsson  Ökade innehav1,150     123,198
7/24/2014ECOM TO 1Christer Jönsson  Ökade innehav42,196     122,048
7/10/2014ECOM TO 1Christer Jönsson  Ökade innehav19,800     79,852
6/23/2014ECOMChrister Jönsson  Minskade innehav-5,000     115,204
6/18/2014ECOMNärstående: Christer Jönsson  Minskade innehav-1,546     135,254
6/17/2014ECOMNärstående: Christer Jönsson  Minskade innehav-38,150     136,800
6/13/2014ECOMNärstående: Christer Jönsson  Minskade innehav-9,050     174,950
6/11/2014ECOMKapitalförsäkring: Christer Jönsson  Företrädesemission2,800     6,300
6/11/2014ECOMChrister Jönsson  Företrädesemission120,104     120,204
6/11/2014ECOMNärstående: Christer Jönsson  Företrädesemission184,000     184,000
6/11/2014ECOM BTUKapitalförsäkring: Christer Jönsson  Företrädesemission-1,400     0
6/11/2014ECOM BTUChrister Jönsson  Företrädesemission-60,052     0
6/11/2014ECOM BTUNärstående: Christer Jönsson  Företrädesemission-92,000     0
6/11/2014ECOM TO 1Kapitalförsäkring: Christer Jönsson  Företrädesemission1,400     1,400
6/11/2014ECOM TO 1Christer Jönsson  Företrädesemission60,052     60,052
6/11/2014ECOM TO 1Närstående: Christer Jönsson  Företrädesemission92,000     92,000
6/5/2014ECOMNärstående: Christer Jönsson  Minskade innehav-5,000     0
4/24/2014ECOM BTUKapitalförsäkring: Christer Jönsson  Företrädesemission1,400     1,400
4/24/2014ECOM BTUChrister Jönsson  Företrädesemission60,052     60,052
4/24/2014ECOM BTUNärstående: Christer Jönsson  Företrädesemission92,000     92,000
4/29/2013ECOMKapitalförsäkring: Christer Jönsson  Korrigering3,500     3,500
4/29/2013ECOMChrister Jönsson  Korrigering-3,500     100
4/19/2013ECOMNärstående: Christer Jönsson  Förstagångsanmälan5,000     5,000
6/11/2014ECOMMagnus Lagerström  Företrädesemission3,200     7,200
6/11/2014ECOM TO 1Magnus Lagerström  Företrädesemission1,600     1,600
6/20/2011ECOMMagnus Lagerström  Konvertering4,000     4,000
6/20/2011ECOM BMagnus Lagerström  Konvertering-4,000     0
2/2/2011ECOM BMagnus Lagerström  Förstagångsanmälan4,000     4,000
6/11/2014ECOMEric Norelius  Företrädesemission20,160     421,060
6/11/2014ECOM BTUEric Norelius  Företrädesemission-10,080     0
6/11/2014ECOM TO 1Eric Norelius  Företrädesemission10,080     10,080
5/30/2014ECOMEric Norelius  Minskade innehav-8,550     400,900
5/30/2014ECOM BTUEric Norelius  Minskade innehav-4,500     10,080
4/22/2014ECOMEric Norelius Sen rapportering
2 dagar
Handlat: 4/22/2014
Rapporterat: 5/2/2014  
Minskade innehav-26,000     409,450
4/15/2014ECOM BTUEric Norelius Sen rapportering
5 dagar
Handlat: 4/15/2014
Rapporterat: 5/2/2014  
Företrädesemission14,580     14,580
9/9/2011ECOMEric Norelius  Ökade innehav1,000     435,450
6/20/2011ECOMEric Norelius  Konvertering250,000     434,450
6/20/2011ECOMEric Norelius  Konvertering184,450     184,450
6/20/2011ECOM AEric Norelius  Konvertering-250,000     0
6/20/2011ECOM BEric Norelius  Konvertering-184,450     0
5/28/2011ECOM BEric Norelius  Minskade innehav-18,000     184,450
4/1/2011ECOM BEric Norelius  Minskade innehav-10,000     202,450
3/30/2011ECOM BEric Norelius  Minskade innehav-9,050     212,450
3/29/2011ECOM BEric Norelius  Minskade innehav-13,000     221,500
3/11/2011ECOM BEric Norelius  Minskade innehav-1,500     234,500
3/9/2011ECOM BEric Norelius  Minskade innehav-3,000     236,000
2/2/2011ECOM AEric Norelius  Förstagångsanmälan250,000     250,000
2/2/2011ECOM BEric Norelius  Förstagångsanmälan239,000     239,000
6/20/2011ECOMAlexandre Roche  Konvertering15,000     15,000
6/20/2011ECOM BAlexandre Roche  Konvertering-15,000     0
2/2/2011ECOM BAlexandre Roche  Förstagångsanmälan15,000     15,000
6/11/2014ECOMLars Sjödin  Företrädesemission11,112     11,612
6/11/2014ECOM TO 1Lars Sjödin  Företrädesemission5,556     5,556
6/20/2011ECOMLars Sjödin  Konvertering500     500
6/20/2011ECOM BLars Sjödin  Konvertering-500     0
3/25/2011ECOM BLars Sjödin  Förstagångsanmälan500     500
12/28/2012ECOMNärstående: Ylva Stavem  Förstagångsanmälan400     400
6/2/2014ECOMMonica Svenner  Ökade innehav11,112     11,112
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se