Insynspersoner i ECOMB

NamnFrånTill
Anders Bergstrand5/7/2013   
Jean Luc Coulbault2/2/2011   
Göran Ernstson2/2/2011   
Ulf Hagström2/2/2011   
Christer Jönsson4/19/2013   
Magnus Lagerström2/2/2011   
Eric Norelius2/2/2011   
Alexandre Roche2/2/2011   
Lars Sjödin3/25/2011   
Ylva Stavem2/2/2011   
Monica Svenner3/23/2011   
Sten K Johnson2/2/2011   1/16/2013

Transaktioner i ECOMB

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
4/8/2014ECOM URNärstående: Anders Bergstrand  Minskade innehav-628,241     2,129,056
4/7/2014ECOM URNärstående: Anders Bergstrand  Minskade innehav-100,200     2,757,297
4/4/2014ECOM URNärstående: Anders Bergstrand Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 4/4/2014
Rapporterat: 4/14/2014  
Minskade innehav-22,560     2,857,497
4/3/2014ECOM URNärstående: Anders Bergstrand Sen rapportering
2 dagar
Handlat: 4/3/2014
Rapporterat: 4/14/2014  
Minskade innehav-448,999     2,880,057
3/26/2014ECOM URNärstående: Anders Bergstrand  Företrädesemission3,329,056     3,329,056
6/20/2011ECOMJean Luc Coulbault  Konvertering35,000     35,000
6/20/2011ECOM BJean Luc Coulbault  Konvertering-35,000     0
2/2/2011ECOM BJean Luc Coulbault  Förstagångsanmälan35,000     35,000
6/20/2011ECOMGöran Ernstson  Konvertering19,750     19,750
6/20/2011ECOM BGöran Ernstson  Konvertering-19,750     0
2/2/2011ECOM BGöran Ernstson  Förstagångsanmälan19,750     19,750
3/22/2013ECOMUlf Hagström  Ökade innehav5,000     501,875
6/20/2011ECOMUlf Hagström  Konvertering246,875     496,875
6/20/2011ECOMUlf Hagström  Konvertering250,000     250,000
6/20/2011ECOM AUlf Hagström  Konvertering-250,000     0
6/20/2011ECOM BUlf Hagström  Konvertering-246,875     0
2/2/2011ECOM AUlf Hagström  Förstagångsanmälan250,000     250,000
2/2/2011ECOM BUlf Hagström  Förstagångsanmälan246,875     246,875
6/20/2011ECOMNärstående: Sten K Johnson  Konvertering1,494,074     1,664,528
6/20/2011ECOMNärstående: Sten K Johnson  Konvertering170,454     170,454
6/20/2011ECOM ANärstående: Sten K Johnson  Konvertering-170,454     0
6/20/2011ECOM BNärstående: Sten K Johnson  Konvertering-1,494,074     0
2/2/2011ECOM ANärstående: Sten K Johnson  Förstagångsanmälan170,454     170,454
2/2/2011ECOM BNärstående: Sten K Johnson  Förstagångsanmälan1,494,074     1,494,074
4/29/2013ECOMNärstående kapitalförsäkring: Christer Jönsson  Korrigering3,500     3,500
4/29/2013ECOMChrister Jönsson  Korrigering-3,500     100
4/19/2013ECOMChrister Jönsson  Förstagångsanmälan3,600     3,600
4/19/2013ECOMNärstående: Christer Jönsson  Förstagångsanmälan5,000     5,000
6/20/2011ECOMMagnus Lagerström  Konvertering4,000     4,000
6/20/2011ECOM BMagnus Lagerström  Konvertering-4,000     0
2/2/2011ECOM BMagnus Lagerström  Förstagångsanmälan4,000     4,000
9/9/2011ECOMEric Norelius  Ökade innehav1,000     436,450
6/20/2011ECOMEric Norelius  Konvertering250,000     435,450
6/20/2011ECOMEric Norelius  Konvertering184,450     185,450
6/20/2011ECOM AEric Norelius  Konvertering-250,000     0
6/20/2011ECOM BEric Norelius  Konvertering-184,450     0
5/28/2011ECOM BEric Norelius  Minskade innehav-18,000     184,450
4/1/2011ECOM BEric Norelius  Minskade innehav-10,000     202,450
3/30/2011ECOM BEric Norelius  Minskade innehav-9,050     212,450
3/29/2011ECOM BEric Norelius  Minskade innehav-13,000     221,500
3/11/2011ECOM BEric Norelius  Minskade innehav-1,500     234,500
3/9/2011ECOM BEric Norelius  Minskade innehav-3,000     236,000
2/2/2011ECOM AEric Norelius  Förstagångsanmälan250,000     250,000
2/2/2011ECOM BEric Norelius  Förstagångsanmälan239,000     239,000
6/20/2011ECOMAlexandre Roche  Konvertering15,000     15,000
6/20/2011ECOM BAlexandre Roche  Konvertering-15,000     0
2/2/2011ECOM BAlexandre Roche  Förstagångsanmälan15,000     15,000
6/20/2011ECOMLars Sjödin  Konvertering500     500
6/20/2011ECOM BLars Sjödin  Konvertering-500     0
3/25/2011ECOM BLars Sjödin  Förstagångsanmälan500     500
12/28/2012ECOMNärstående: Ylva Stavem  Förstagångsanmälan400     400
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se