Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner 2007-07-21 — 2016-07-01

NamnFrånTill
Anders Bladh5/19/2015   
Anna Gimlander4/1/2014   
Tomas Lindahl4/28/2011   
Roine Lindeborg2/4/2013   
Robert Löfvenmark12/10/2008   
Martina Nylander2/4/2013   
Linda Östling1/29/2010   
Peter Schmid8/12/2014   
Elvar Theodorsson1/1/2013   
Bill Tunbrant6/27/2014   
Marie Åström4/27/2008   4/21/2016
Elin Bergkvist12/10/2008   3/21/2012
Marie Danielsson4/28/2011   8/12/2014
Tommy Fredriksson4/28/2011   5/3/2012
Kent Gyllenborg4/29/2009   4/29/2011
Gunnar Hörnsten4/28/2011   5/6/2014
Christer Hultman12/10/2008   2/4/2013
Daniel Johansson10/25/2010   4/20/2014
Bertil Lindkvist12/10/2008   3/20/2012
Christina Lönnbäck12/10/2008   1/29/2010
Lars Olsson12/10/2008   6/16/2010
Märit Östling12/10/2008   4/28/2010
Jan Petersen9/6/2010   3/20/2012
Stephane Pleijel12/10/2008   4/29/2009
Gunnar Pohl12/10/2008   4/29/2009
Dan Prytz1/19/2010   4/28/2010
Mats Rånby12/10/2008   8/18/2014
Kristina Soutukorva2/4/2013   8/29/2014
Fredrik Tibell12/10/2008   8/5/2010
Hans Wagenius12/10/2008   4/29/2009

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
4/22/2016MROX ATomas Lindahl  Minskade innehav-1,755     11,045
6/29/2015MROX ANärstående: Anders Bladh  Förstagångsanmälan175,000     175,000
6/27/2014MROX ANärstående: Mats RånbyMarie Danielsson  Minskade innehav-152,800     0
6/27/2014MROX AMats Rånby  Minskade innehav-604,245     0
1/2/2014MROX AElvar Theodorsson  Ökade innehav100,000     101,000
9/9/2013MROX ANärstående: Gunnar Hörnsten  Ökade innehav300     300
8/29/2013MROX AGunnar Hörnsten  Ökade innehav1,000     5,350
4/15/2013MROX AElvar Theodorsson  Ökade innehav1,000     1,000
8/27/2012MROX AGunnar Hörnsten  Ökade innehav1,050     4,350
5/24/2012MROX AGunnar Hörnsten  Ökade innehav2,300     3,300
1/12/2012MROX ABertil Lindkvist  Minskade innehav-5,000     472,178
12/15/2011MROX ABertil Lindkvist  Ökade innehav1,678     477,178
12/14/2011MROX ABertil Lindkvist  Ökade innehav1,000     475,500
12/13/2011MROX ABertil Lindkvist  Ökade innehav1,100     474,500
12/12/2011MROX ABertil Lindkvist  Ökade innehav2,000     473,400
12/9/2011MROX ABertil Lindkvist  Ökade innehav500     471,400
12/1/2011MROX ABertil Lindkvist  Ökade innehav2,000     470,900
4/28/2011MROX ANärstående: Mats RånbyMarie Danielsson  Förstagångsanmälan152,800     152,800
4/28/2011MROX ATomas Lindahl  Förstagångsanmälan12,800     12,800
12/2/2010MROX ABertil Lindkvist  Ökade innehav6,000     468,900
9/6/2010MROX ANärstående: Jan Petersen  Förstagångsanmälan12,400     12,400
6/24/2009MROX AMarie Åström  Ökade innehav200     2,000
6/12/2009MROX AMarie Åström  Ökade innehav1,000     1,800
5/28/2009MROX AMarie Åström  Ökade innehav200     800
5/26/2009MROX AMarie Åström  Ökade innehav200     600
5/18/2009MROX AMarie Åström  Ökade innehav400     400
4/25/2016MROX BTomas Lindahl  Minskade innehav-5,300     0
4/22/2016MROX BTomas Lindahl  Minskade innehav-4,100     5,300
4/21/2016MROX BTomas Lindahl  Minskade innehav-4,400     9,400
6/29/2015MROX BKapitalförsäkring: Anders Bladh  Förstagångsanmälan25,000     25,000
6/29/2015MROX BNärstående: Anders Bladh  Förstagångsanmälan450,000     450,000
6/3/2015MROX BTomas Lindahl  Ökade innehav500     13,800
5/27/2015MROX BTomas Lindahl  Ökade innehav1,500     13,300
3/16/2015MROX BAnna Gimlander Sen rapportering
23 dagar
Handlat: 3/16/2015
Rapporterat: 4/24/2015  
Ökade innehav1,500     1,500
3/3/2015MROX BNärstående: Anna Gimlander Sen rapportering
32 dagar
Handlat: 3/3/2015
Rapporterat: 4/24/2015  
Ökade innehav1,500     1,500
6/30/2014MROX BMarie Åström  Ökade innehav3,000     5,000
6/27/2014MROX BMarie Åström  Ökade innehav2,000     2,000
6/27/2014MROX BNärstående: Mats RånbyMarie Danielsson  Minskade innehav-152,800     0
6/27/2014MROX BMats Rånby  Minskade innehav-372,245     0
6/27/2014MROX BTomas Lindahl Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 6/27/2014
Rapporterat: 7/7/2014  
Minskade innehav-1,000     11,800
3/5/2014MROX BNärstående: Robert Löfvenmark  Ökade innehav10,000     10,000
6/26/2013MROX BMats Rånby  Gåva mottagen-20,000     372,245
3/16/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-1,800     1,134,125
3/15/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-2,000     1,135,925
3/13/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-1,500     1,137,925
3/12/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-4,900     1,139,425
3/9/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-1,109     1,144,325
2/24/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-2,000     1,145,434
2/22/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-100     1,147,434
2/21/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-1,000     1,147,534
2/20/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-2,266     1,148,534
2/17/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-2,000     1,150,800
1/13/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-10,500     1,152,800
1/5/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-4,200     1,163,300
4/28/2011MROX BNärstående: Mats RånbyMarie Danielsson  Förstagångsanmälan152,800     152,800
4/28/2011MROX BTomas Lindahl  Förstagångsanmälan12,800     12,800
12/22/2010MROX BJan Petersen  Ökade innehav7,700     318,251
12/3/2010MROX BBertil Lindkvist  Ökade innehav10,000     1,167,500
12/2/2010MROX BBertil Lindkvist  Ökade innehav10,000     1,157,500
11/30/2010MROX BBertil Lindkvist  Ökade innehav24,600     1,147,500
9/6/2010MROX BNärstående: Jan Petersen  Förstagångsanmälan12,400     12,400
8/28/2009MROX BMats Rånby  Minskade innehav-212,000     392,245
7/2/2009MROX BLars Olsson Sen rapportering
10 dagar
Handlat: 7/2/2009
Rapporterat: 7/23/2009  
Förstagångsanmälan206,420     206,420
6/26/2009MROX BBertil Lindkvist  Fondemission 1:1462,900     1,122,900
6/26/2009MROX BBertil Lindkvist  Fondemission 1:1330,000     660,000
6/26/2009MROX BMarie Åström  Fondemission2,000     2,000
6/26/2009MROX BMats Rånby  Fondemission 1:1604,245     604,245
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se