Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 träder Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphör därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Tidigare rapporterade transaktioner kommer att visas på AktieTorgets hemsida under en övergångsperiod.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner i MediRox

NamnFrånTill
Anders Bladh5/19/2015   
Anna Gimlander4/1/2014   
Tomas Lindahl4/28/2011   
Roine Lindeborg2/4/2013   
Robert Löfvenmark12/10/2008   
Martina Nylander2/4/2013   
Linda Östling1/29/2010   
Peter Schmid8/12/2014   
Elvar Theodorsson1/1/2013   
Bill Tunbrant6/27/2014   
Marie Åström4/27/2008   4/21/2016
Elin Bergkvist12/10/2008   3/21/2012
Marie Danielsson4/28/2011   8/12/2014
Tommy Fredriksson4/28/2011   5/3/2012
Kent Gyllenborg4/29/2009   4/29/2011
Gunnar Hörnsten4/28/2011   5/6/2014
Christer Hultman12/10/2008   2/4/2013
Daniel Johansson10/25/2010   4/20/2014
Bertil Lindkvist12/10/2008   3/20/2012
Christina Lönnbäck12/10/2008   1/29/2010
Lars Olsson12/10/2008   6/16/2010
Märit Östling12/10/2008   4/28/2010
Jan Petersen9/6/2010   3/20/2012
Stephane Pleijel12/10/2008   4/29/2009
Gunnar Pohl12/10/2008   4/29/2009
Dan Prytz1/19/2010   4/28/2010
Mats Rånby12/10/2008   8/18/2014
Kristina Soutukorva2/4/2013   8/29/2014
Fredrik Tibell12/10/2008   8/5/2010
Hans Wagenius12/10/2008   4/29/2009

Transaktioner i MediRox

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
4/22/2016MROX ATomas Lindahl  Minskade innehav-1,755     11,045
6/29/2015MROX ANärstående: Anders Bladh  Förstagångsanmälan175,000     175,000
6/27/2014MROX ANärstående: Mats RånbyMarie Danielsson  Minskade innehav-152,800     0
6/27/2014MROX AMats Rånby  Minskade innehav-604,245     0
1/2/2014MROX AElvar Theodorsson  Ökade innehav100,000     101,000
9/9/2013MROX ANärstående: Gunnar Hörnsten  Ökade innehav300     300
8/29/2013MROX AGunnar Hörnsten  Ökade innehav1,000     5,350
4/15/2013MROX AElvar Theodorsson  Ökade innehav1,000     1,000
8/27/2012MROX AGunnar Hörnsten  Ökade innehav1,050     4,350
5/24/2012MROX AGunnar Hörnsten  Ökade innehav2,300     3,300
1/12/2012MROX ABertil Lindkvist  Minskade innehav-5,000     472,178
12/15/2011MROX ABertil Lindkvist  Ökade innehav1,678     477,178
12/14/2011MROX ABertil Lindkvist  Ökade innehav1,000     475,500
12/13/2011MROX ABertil Lindkvist  Ökade innehav1,100     474,500
12/12/2011MROX ABertil Lindkvist  Ökade innehav2,000     473,400
12/9/2011MROX ABertil Lindkvist  Ökade innehav500     471,400
12/1/2011MROX ABertil Lindkvist  Ökade innehav2,000     470,900
4/28/2011MROX ANärstående: Mats RånbyMarie Danielsson  Förstagångsanmälan152,800     152,800
4/28/2011MROX ATomas Lindahl  Förstagångsanmälan12,800     12,800
12/2/2010MROX ABertil Lindkvist  Ökade innehav6,000     468,900
9/6/2010MROX ANärstående: Jan Petersen  Förstagångsanmälan12,400     12,400
6/24/2009MROX AMarie Åström  Ökade innehav200     2,000
6/12/2009MROX AMarie Åström  Ökade innehav1,000     1,800
5/28/2009MROX AMarie Åström  Ökade innehav200     800
5/26/2009MROX AMarie Åström  Ökade innehav200     600
5/18/2009MROX AMarie Åström  Ökade innehav400     400
4/25/2016MROX BTomas Lindahl  Minskade innehav-5,300     0
4/22/2016MROX BTomas Lindahl  Minskade innehav-4,100     5,300
4/21/2016MROX BTomas Lindahl  Minskade innehav-4,400     9,400
6/29/2015MROX BKapitalförsäkring: Anders Bladh  Förstagångsanmälan25,000     25,000
6/29/2015MROX BNärstående: Anders Bladh  Förstagångsanmälan450,000     450,000
6/3/2015MROX BTomas Lindahl  Ökade innehav500     13,800
5/27/2015MROX BTomas Lindahl  Ökade innehav1,500     13,300
3/16/2015MROX BAnna Gimlander Sen rapportering
23 dagar
Handlat: 3/16/2015
Rapporterat: 4/24/2015  
Ökade innehav1,500     1,500
3/3/2015MROX BNärstående: Anna Gimlander Sen rapportering
32 dagar
Handlat: 3/3/2015
Rapporterat: 4/24/2015  
Ökade innehav1,500     1,500
6/30/2014MROX BMarie Åström  Ökade innehav3,000     5,000
6/27/2014MROX BMarie Åström  Ökade innehav2,000     2,000
6/27/2014MROX BNärstående: Mats RånbyMarie Danielsson  Minskade innehav-152,800     0
6/27/2014MROX BMats Rånby  Minskade innehav-372,245     0
6/27/2014MROX BTomas Lindahl Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 6/27/2014
Rapporterat: 7/7/2014  
Minskade innehav-1,000     11,800
3/5/2014MROX BNärstående: Robert Löfvenmark  Ökade innehav10,000     10,000
6/26/2013MROX BMats Rånby  Gåva mottagen-20,000     372,245
3/16/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-1,800     1,134,125
3/15/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-2,000     1,135,925
3/13/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-1,500     1,137,925
3/12/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-4,900     1,139,425
3/9/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-1,109     1,144,325
2/24/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-2,000     1,145,434
2/22/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-100     1,147,434
2/21/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-1,000     1,147,534
2/20/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-2,266     1,148,534
2/17/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-2,000     1,150,800
1/13/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-10,500     1,152,800
1/5/2012MROX BBertil Lindkvist  Minskade innehav-4,200     1,163,300
4/28/2011MROX BNärstående: Mats RånbyMarie Danielsson  Förstagångsanmälan152,800     152,800
4/28/2011MROX BTomas Lindahl  Förstagångsanmälan12,800     12,800
12/22/2010MROX BJan Petersen  Ökade innehav7,700     318,251
12/3/2010MROX BBertil Lindkvist  Ökade innehav10,000     1,167,500
12/2/2010MROX BBertil Lindkvist  Ökade innehav10,000     1,157,500
11/30/2010MROX BBertil Lindkvist  Ökade innehav24,600     1,147,500
9/6/2010MROX BNärstående: Jan Petersen  Förstagångsanmälan12,400     12,400
8/28/2009MROX BMats Rånby  Minskade innehav-212,000     392,245
7/2/2009MROX BLars Olsson Sen rapportering
10 dagar
Handlat: 7/2/2009
Rapporterat: 7/23/2009  
Förstagångsanmälan206,420     206,420
6/26/2009MROX BBertil Lindkvist  Fondemission 1:1462,900     1,122,900
6/26/2009MROX BBertil Lindkvist  Fondemission 1:1330,000     660,000
6/26/2009MROX BMarie Åström  Fondemission2,000     2,000
6/26/2009MROX BMats Rånby  Fondemission 1:1604,245     604,245
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se