Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner 2007-07-21 — 2016-07-01

NamnFrånTill
Ann Baron6/3/2015   
Håkan Evefors3/21/2011   
Mikael Havsjö3/21/2011   
Ulrica Karlsson3/21/2011   
Mattias Molin6/28/2012   
Allan Asp3/29/2007   9/19/2008
Thomas Bernsten3/29/2007   5/31/2011
Fredrik Buch4/7/2010   5/31/2011
Agneta Edberg6/18/2010   5/31/2011
Lars Edvinsson3/29/2007   8/15/2013
Per Ersson3/29/2007   10/29/2010
Claes-Göran Fridh3/29/2007   4/16/2010
Anna Friis3/29/2007   1/9/2008
Peter Hagerlid3/29/2007   5/31/2011
Mats Malmqvist3/29/2007   1/30/2009
Magnus Molin3/29/2007   5/31/2011
Anja Peters3/29/2007   6/20/2007
Ingemar Rindstig3/29/2007   6/20/2007
Joakim Skantze3/21/2011   6/28/2012
Jan Sundlöf3/29/2007   9/19/2008

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
1/19/2016ALPHMattias Molin  Minskade innehav-2,605     106,089
9/2/2015ALPHMattias Molin  Ökade innehav6,000     108,694
8/26/2015ALPHMattias Molin  Minskade innehav-12,829     102,694
1/19/2015ALPHNärstående: Mikael Havsjö  Ökade innehav115,000     115,000
1/15/2015ALPHMattias Molin  Ökade innehav50,000     115,523
10/10/2014ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-18,800     27,831,490
10/9/2014ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-66,000     27,850,290
10/7/2014ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-64,000     27,916,290
10/6/2014ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-147,000     27,980,290
10/3/2014ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-20,204     28,127,290
10/1/2014ALPHMattias Molin  Ökade innehav5,000     65,523
8/20/2014ALPHMattias Molin  Ökade innehav6,000     60,523
6/3/2014ALPHMattias Molin  Ökade innehav21,473     54,523
5/13/2014ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-56,000     28,147,494
5/9/2014ALPHMattias Molin  Ökade innehav15,000     33,050
1/27/2014ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-18,269     28,204,005
1/24/2014ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-51,731     28,222,274
1/21/2014ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-36,000     28,274,005
1/20/2014ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-66,000     28,310,005
1/8/2014ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-40,500     28,376,005
1/7/2014ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-56,422     28,416,505
1/2/2014ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-100,000     28,472,927
12/23/2013ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-37,500     28,572,927
12/18/2013ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-500     28,610,427
12/5/2013ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-85,048     28,610,927
12/4/2013ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-78     28,695,975
11/28/2013ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-75,000     28,696,053
11/28/2013ALPHMattias Molin  Ökade innehav3,000     18,050
11/26/2013ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-10,300     28,771,053
11/22/2013ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-34,908     28,781,353
11/22/2013ALPHMattias Molin  Minskade innehav-35,050     15,050
10/22/2013ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-60,000     28,816,261
10/21/2013ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-238,289     28,876,261
10/18/2013ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-6,900     29,114,550
10/17/2013ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-114,000     29,121,450
10/1/2013ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson  Minskade innehav-20,550     29,235,450
9/26/2013ALPHMattias Molin  Ökade innehav24,000     50,100
9/25/2013ALPHMattias Molin  Minskade innehav-23,900     26,100
9/20/2013ALPHMattias Molin  Ökade innehav15,000     50,000
9/18/2013ALPHMattias Molin  Ökade innehav35,000     35,000
4/15/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-698,000     1,045,134
4/14/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-92,000     1,743,134
4/14/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Ökade innehav1,096     1,383
4/13/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-343,408     1,835,134
4/12/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-3,900     2,178,542
4/9/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-83,000     2,182,442
4/8/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-63,428     2,265,442
4/7/2010ALPHLars Edvinsson  Konvertering16,000     16,000
4/7/2010ALPHMagnus Molin  Konvertering16,000     16,000
4/7/2010ALPHPer Ersson  Konvertering16,581     17,162
4/7/2010ALPHThomas Bernsten  Konvertering16,000     16,000
4/7/2010ALPH TRLars Edvinsson  Konvertering-16,000     0
4/7/2010ALPH TRMagnus Molin  Konvertering-16,000     0
4/7/2010ALPH TRPer Ersson  Konvertering-16,581     0
4/7/2010ALPH TRThomas Bernsten  Konvertering-16,000     0
4/6/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-1,700     2,328,870
4/1/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-50,000     2,330,570
4/1/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Konvertering600,000     2,380,570
4/1/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Konvertering3,462     6,924
4/1/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Konvertering240     480
4/1/2010ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Konvertering-600,000     0
4/1/2010ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Konvertering-3,462     0
4/1/2010ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Konvertering-240     0
3/31/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-71,600     1,780,570
3/31/2010ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-711,866     600,000
3/30/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-24,277     1,852,170
3/30/2010ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-480,000     1,311,866
3/29/2010ALPH TRPer Ersson  Ökade innehav16,581     16,581
3/29/2010ALPH TRPer Ersson  Minskade innehav-16,581     0
3/26/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-7,000     1,876,447
3/26/2010ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-40,000     1,791,866
3/26/2010ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-16,581     1,831,866
3/23/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-45,000     1,883,447
3/22/2010ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-80,000     1,848,447
3/22/2010ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Företrädesemission1,928,447     1,928,447
3/22/2010ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Företrädesemission3,462     3,462
3/22/2010ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Företrädesemission240     240
3/22/2010ALPH TRLars Edvinsson  Ökade innehav16,000     16,000
3/22/2010ALPH TRMagnus Molin  Ökade innehav16,000     16,000
3/22/2010ALPH TRPer Ersson  Ökade innehav16,000     16,581
3/22/2010ALPH TRPer Ersson  Företrädesemission581     581
3/22/2010ALPH TRThomas Bernsten  Ökade innehav16,000     16,000
3/16/2010ALPH KOLars Edvinsson  Outnyttjad-10,600     0
3/16/2010ALPH KOThomas Bernsten  Outnyttjad-10,600     0
3/16/2010ALPH KO UTFNärstående: Claes-Göran Fridh  Outnyttjad-88,000     0
1/20/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-2,500     1,928,447
1/19/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-3,900     1,930,947
1/8/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-4,500     1,934,847
1/7/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-22,000     1,939,347
1/5/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-8,000     1,961,347
12/30/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-60,101     1,969,347
12/29/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-44,188     2,029,448
12/22/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-17,863     2,073,636
12/21/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Förstagångsanmälan7,299     2,091,499
12/10/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-39,000     2,084,200
12/9/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-2,000     2,123,200
12/4/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-2,000     2,125,200
12/3/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-6,000     2,127,200
12/2/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-15,000     2,133,200
11/20/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-13,500     2,148,200
10/16/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-2,500     2,161,700
10/15/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-10,000     2,164,200
10/14/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-5,000     2,174,200
10/9/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-2,500     2,179,200
10/8/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-5,000     2,181,700
10/7/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-12,500     2,186,700
10/7/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Aktielån återlämnat10,000     2,199,200
10/6/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-24,000     2,189,200
10/5/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-3,000     2,213,200
9/30/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-15,000     2,216,200
9/29/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-40,000     2,231,200
9/22/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-2,500     2,271,200
9/11/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-24,500     2,273,700
9/10/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-77,000     2,298,200
8/28/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-20,000     2,375,200
7/7/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-15,000     2,395,200
7/2/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-9,500     2,410,200
6/30/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-1,000     2,419,700
6/29/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-2,900     2,420,700
6/23/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-14,000     2,423,600
6/22/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-32,100     2,437,600
6/18/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-61,000     2,469,700
6/17/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-23,500     2,530,700
5/28/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-10,000     2,554,200
5/26/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-2,300     2,564,200
5/25/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-2,000     2,566,500
4/16/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-8,000     2,568,500
11/25/2008ALPHMats Malmqvist  Ökade innehav1,000     620,604
6/18/2008ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-2,000     287
6/18/2008ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-10,000     240
4/2/2008ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Ökade innehav5,000     2,576,500
3/27/2008ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-10,000     2,571,500
12/19/2007ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Ökade innehav31,338     2,581,500
6/15/2007ALPHClaes-Göran Fridh  Minskade innehav-28,600     0
6/11/2007ALPHClaes-Göran Fridh  Minskade innehav-21,400     28,600
6/5/2007ALPHClaes-Göran Fridh  Minskade innehav-30,000     50,000
5/29/2007ALPHClaes-Göran Fridh  Minskade innehav-5,000     80,000
5/24/2007ALPH KO UTFNärstående: Claes-Göran Fridh  Ökade innehav10,600     88,000
5/18/2007ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Ökade innehav21,695     2,550,162
5/18/2007ALPHJan Sundlöf  Ökade innehav50     50
5/16/2007ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-461,572     2,528,467
5/16/2007ALPHClaes-Göran Fridh  Ökade innehav85,000     85,000
5/16/2007ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Ökade innehav2,287     2,287
5/16/2007ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Ökade innehav3,462     3,462
5/16/2007ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Ökade innehav10,240     10,240
5/16/2007ALPHPer Ersson  Ökade innehav56     581
5/8/2007ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Ökade innehav653,300     2,990,039
5/8/2007ALPH BTANärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-653,300     0
5/4/2007ALPHMats Malmqvist  Ökade innehav15,150     619,604
5/4/2007ALPHPer Ersson  Ökade innehav225     525
5/4/2007ALPHPeter Hagerlid  Ökade innehav1,125     2,625
5/4/2007ALPH BTAMats Malmqvist  Minskade innehav-15,150     0
5/4/2007ALPH BTAPer Ersson  Minskade innehav-225     0
5/4/2007ALPH BTAPeter Hagerlid  Minskade innehav-1,125     0
4/24/2007ALPH TRAllan Asp  Minskade innehav-3,900     0
4/23/2007ALPH BTAMats Malmqvist  Ökade innehav15,150     15,150
4/17/2007ALPH TRNärstående: Mats Malmqvist  Minskade innehav-318,462     0
4/17/2007ALPH TRMats Malmqvist  Minskade innehav-227,982     0
4/16/2007ALPH BTANärstående: Claes-Göran Fridh  Ökade innehav653,300     653,300
4/16/2007ALPH BTAPer Ersson  Ökade innehav225     225
4/16/2007ALPH BTAPeter Hagerlid  Ökade innehav1,125     1,125
4/16/2007ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-2,613,200     0
4/16/2007ALPH TRPer Ersson  Minskade innehav-900     0
4/16/2007ALPH TRPeter Hagerlid  Minskade innehav-4,500     0
4/10/2007ALPH TRMats Malmqvist  Minskade innehav-2,100     227,982
4/5/2007ALPH TRMats Malmqvist  Minskade innehav-67,500     230,082
4/4/2007ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-287,513     2,613,200
4/4/2007ALPH TRMats Malmqvist  Minskade innehav-1,515,780     297,582
4/3/2007ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-232,000     2,900,713
4/3/2007ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-3,486,304     3,132,713
4/2/2007ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-406,200     6,619,017
3/29/2007ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Förstagångsanmälan2,336,739     2,336,739
3/29/2007ALPHNärstående: Mats Malmqvist  Förstagångsanmälan106,154     106,154
3/29/2007ALPH KO UTFNärstående: Claes-Göran Fridh  Förstagångsanmälan77,400     77,400
3/29/2007ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Förstagångsanmälan7,025,217     7,025,217
3/29/2007ALPH TRNärstående: Mats Malmqvist  Förstagångsanmälan318,462     318,462
3/26/2014ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson Sen rapportering
8 dagar
Handlat: 3/26/2014
Rapporterat: 4/14/2014  
Minskade innehav-511     28,203,494
9/30/2013ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 9/30/2013
Rapporterat: 10/8/2013  
Minskade innehav-22,000     29,256,000
9/26/2013ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson Sen rapportering
3 dagar
Handlat: 9/26/2013
Rapporterat: 10/8/2013  
Minskade innehav-2,000     29,278,000
9/25/2013ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson Sen rapportering
4 dagar
Handlat: 9/25/2013
Rapporterat: 10/8/2013  
Minskade innehav-50,206     29,280,000
9/20/2013ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson Sen rapportering
7 dagar
Handlat: 9/20/2013
Rapporterat: 10/8/2013  
Minskade innehav-26,000     29,330,206
9/18/2013ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson Sen rapportering
9 dagar
Handlat: 9/18/2013
Rapporterat: 10/8/2013  
Minskade innehav-22,000     29,356,206
3/21/2011ALPHNärstående: Håkan EveforsMikael HavsjöUlrica Karlsson Sen rapportering
26 dagar
Handlat: 3/21/2011
Rapporterat: 5/5/2011  
Förstagångsanmälan29,378,206     29,378,206
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se