Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 träder Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphör därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Tidigare rapporterade transaktioner kommer att visas på AktieTorgets hemsida under en övergångsperiod.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner i AlphaHelix

NamnFrånTill
Ann Baron6/3/2015   
Håkan Evefors3/21/2011   
Mikael Havsjö3/21/2011   
Ulrica Karlsson3/21/2011   
Mattias Molin6/28/2012   
Allan Asp3/29/2007   9/19/2008
Thomas Bernsten3/29/2007   5/31/2011
Fredrik Buch4/7/2010   5/31/2011
Agneta Edberg6/18/2010   5/31/2011
Lars Edvinsson3/29/2007   8/15/2013
Per Ersson3/29/2007   10/29/2010
Claes-Göran Fridh3/29/2007   4/16/2010
Anna Friis3/29/2007   1/9/2008
Peter Hagerlid3/29/2007   5/31/2011
Mats Malmqvist3/29/2007   1/30/2009
Magnus Molin3/29/2007   5/31/2011
Anja Peters3/29/2007   6/20/2007
Ingemar Rindstig3/29/2007   6/20/2007
Joakim Skantze3/21/2011   6/28/2012
Jan Sundlöf3/29/2007   9/19/2008

Transaktioner i AlphaHelix

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
1/19/2016ALPHMattias Molin  Minskade innehav-2,605     106,089
9/2/2015ALPHMattias Molin  Ökade innehav6,000     108,694
8/26/2015ALPHMattias Molin  Minskade innehav-12,829     102,694
1/19/2015ALPHNärstående: Mikael Havsjö  Ökade innehav115,000     115,000
1/15/2015ALPHMattias Molin  Ökade innehav50,000     115,523
10/10/2014ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-18,800     27,831,490
10/9/2014ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-66,000     27,850,290
10/7/2014ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-64,000     27,916,290
10/6/2014ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-147,000     27,980,290
10/3/2014ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-20,204     28,127,290
10/1/2014ALPHMattias Molin  Ökade innehav5,000     65,523
8/20/2014ALPHMattias Molin  Ökade innehav6,000     60,523
6/3/2014ALPHMattias Molin  Ökade innehav21,473     54,523
5/13/2014ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-56,000     28,147,494
5/9/2014ALPHMattias Molin  Ökade innehav15,000     33,050
1/27/2014ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-18,269     28,204,005
1/24/2014ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-51,731     28,222,274
1/21/2014ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-36,000     28,274,005
1/20/2014ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-66,000     28,310,005
1/8/2014ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-40,500     28,376,005
1/7/2014ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-56,422     28,416,505
1/2/2014ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-100,000     28,472,927
12/23/2013ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-37,500     28,572,927
12/18/2013ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-500     28,610,427
12/5/2013ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-85,048     28,610,927
12/4/2013ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-78     28,695,975
11/28/2013ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-75,000     28,696,053
11/28/2013ALPHMattias Molin  Ökade innehav3,000     18,050
11/26/2013ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-10,300     28,771,053
11/22/2013ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-34,908     28,781,353
11/22/2013ALPHMattias Molin  Minskade innehav-35,050     15,050
10/22/2013ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-60,000     28,816,261
10/21/2013ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-238,289     28,876,261
10/18/2013ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-6,900     29,114,550
10/17/2013ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-114,000     29,121,450
10/1/2013ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors  Minskade innehav-20,550     29,235,450
9/26/2013ALPHMattias Molin  Ökade innehav24,000     50,100
9/25/2013ALPHMattias Molin  Minskade innehav-23,900     26,100
9/20/2013ALPHMattias Molin  Ökade innehav15,000     50,000
9/18/2013ALPHMattias Molin  Ökade innehav35,000     35,000
4/15/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-698,000     1,045,134
4/14/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-92,000     1,743,134
4/14/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Ökade innehav1,096     1,383
4/13/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-343,408     1,835,134
4/12/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-3,900     2,178,542
4/9/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-83,000     2,182,442
4/8/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-63,428     2,265,442
4/7/2010ALPHLars Edvinsson  Konvertering16,000     16,000
4/7/2010ALPHMagnus Molin  Konvertering16,000     16,000
4/7/2010ALPHPer Ersson  Konvertering16,581     17,162
4/7/2010ALPHThomas Bernsten  Konvertering16,000     16,000
4/7/2010ALPH TRLars Edvinsson  Konvertering-16,000     0
4/7/2010ALPH TRMagnus Molin  Konvertering-16,000     0
4/7/2010ALPH TRPer Ersson  Konvertering-16,581     0
4/7/2010ALPH TRThomas Bernsten  Konvertering-16,000     0
4/6/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-1,700     2,328,870
4/1/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-50,000     2,330,570
4/1/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Konvertering600,000     2,380,570
4/1/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Konvertering3,462     6,924
4/1/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Konvertering240     480
4/1/2010ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Konvertering-600,000     0
4/1/2010ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Konvertering-3,462     0
4/1/2010ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Konvertering-240     0
3/31/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-71,600     1,780,570
3/31/2010ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-711,866     600,000
3/30/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-24,277     1,852,170
3/30/2010ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-480,000     1,311,866
3/29/2010ALPH TRPer Ersson  Ökade innehav16,581     16,581
3/29/2010ALPH TRPer Ersson  Minskade innehav-16,581     0
3/26/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-7,000     1,876,447
3/26/2010ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-40,000     1,791,866
3/26/2010ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-16,581     1,831,866
3/23/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-45,000     1,883,447
3/22/2010ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-80,000     1,848,447
3/22/2010ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Företrädesemission1,928,447     1,928,447
3/22/2010ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Företrädesemission3,462     3,462
3/22/2010ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Företrädesemission240     240
3/22/2010ALPH TRLars Edvinsson  Ökade innehav16,000     16,000
3/22/2010ALPH TRMagnus Molin  Ökade innehav16,000     16,000
3/22/2010ALPH TRPer Ersson  Ökade innehav16,000     16,581
3/22/2010ALPH TRPer Ersson  Företrädesemission581     581
3/22/2010ALPH TRThomas Bernsten  Ökade innehav16,000     16,000
3/16/2010ALPH KOLars Edvinsson  Outnyttjad-10,600     0
3/16/2010ALPH KOThomas Bernsten  Outnyttjad-10,600     0
3/16/2010ALPH KO UTFNärstående: Claes-Göran Fridh  Outnyttjad-88,000     0
1/20/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-2,500     1,928,447
1/19/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-3,900     1,930,947
1/8/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-4,500     1,934,847
1/7/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-22,000     1,939,347
1/5/2010ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-8,000     1,961,347
12/30/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-60,101     1,969,347
12/29/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-44,188     2,029,448
12/22/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-17,863     2,073,636
12/21/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Förstagångsanmälan7,299     2,091,499
12/10/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-39,000     2,084,200
12/9/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-2,000     2,123,200
12/4/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-2,000     2,125,200
12/3/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-6,000     2,127,200
12/2/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-15,000     2,133,200
11/20/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-13,500     2,148,200
10/16/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-2,500     2,161,700
10/15/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-10,000     2,164,200
10/14/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-5,000     2,174,200
10/9/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-2,500     2,179,200
10/8/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-5,000     2,181,700
10/7/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-12,500     2,186,700
10/7/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Aktielån återlämnat10,000     2,199,200
10/6/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-24,000     2,189,200
10/5/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-3,000     2,213,200
9/30/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-15,000     2,216,200
9/29/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-40,000     2,231,200
9/22/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-2,500     2,271,200
9/11/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-24,500     2,273,700
9/10/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-77,000     2,298,200
8/28/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-20,000     2,375,200
7/7/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-15,000     2,395,200
7/2/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-9,500     2,410,200
6/30/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-1,000     2,419,700
6/29/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-2,900     2,420,700
6/23/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-14,000     2,423,600
6/22/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-32,100     2,437,600
6/18/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-61,000     2,469,700
6/17/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-23,500     2,530,700
5/28/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-10,000     2,554,200
5/26/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-2,300     2,564,200
5/25/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-2,000     2,566,500
4/16/2009ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-8,000     2,568,500
11/25/2008ALPHMats Malmqvist  Ökade innehav1,000     620,604
6/18/2008ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-2,000     287
6/18/2008ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-10,000     240
4/2/2008ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Ökade innehav5,000     2,576,500
3/27/2008ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-10,000     2,571,500
12/19/2007ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Ökade innehav31,338     2,581,500
6/15/2007ALPHClaes-Göran Fridh  Minskade innehav-28,600     0
6/11/2007ALPHClaes-Göran Fridh  Minskade innehav-21,400     28,600
6/5/2007ALPHClaes-Göran Fridh  Minskade innehav-30,000     50,000
5/29/2007ALPHClaes-Göran Fridh  Minskade innehav-5,000     80,000
5/24/2007ALPH KO UTFNärstående: Claes-Göran Fridh  Ökade innehav10,600     88,000
5/18/2007ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Ökade innehav21,695     2,550,162
5/18/2007ALPHJan Sundlöf  Ökade innehav50     50
5/16/2007ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-461,572     2,528,467
5/16/2007ALPHClaes-Göran Fridh  Ökade innehav85,000     85,000
5/16/2007ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Ökade innehav2,287     2,287
5/16/2007ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Ökade innehav3,462     3,462
5/16/2007ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Ökade innehav10,240     10,240
5/16/2007ALPHPer Ersson  Ökade innehav56     581
5/8/2007ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Ökade innehav653,300     2,990,039
5/8/2007ALPH BTANärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-653,300     0
5/4/2007ALPHMats Malmqvist  Ökade innehav15,150     619,604
5/4/2007ALPHPer Ersson  Ökade innehav225     525
5/4/2007ALPHPeter Hagerlid  Ökade innehav1,125     2,625
5/4/2007ALPH BTAMats Malmqvist  Minskade innehav-15,150     0
5/4/2007ALPH BTAPer Ersson  Minskade innehav-225     0
5/4/2007ALPH BTAPeter Hagerlid  Minskade innehav-1,125     0
4/24/2007ALPH TRAllan Asp  Minskade innehav-3,900     0
4/23/2007ALPH BTAMats Malmqvist  Ökade innehav15,150     15,150
4/17/2007ALPH TRNärstående: Mats Malmqvist  Minskade innehav-318,462     0
4/17/2007ALPH TRMats Malmqvist  Minskade innehav-227,982     0
4/16/2007ALPH BTANärstående: Claes-Göran Fridh  Ökade innehav653,300     653,300
4/16/2007ALPH BTAPer Ersson  Ökade innehav225     225
4/16/2007ALPH BTAPeter Hagerlid  Ökade innehav1,125     1,125
4/16/2007ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-2,613,200     0
4/16/2007ALPH TRPer Ersson  Minskade innehav-900     0
4/16/2007ALPH TRPeter Hagerlid  Minskade innehav-4,500     0
4/10/2007ALPH TRMats Malmqvist  Minskade innehav-2,100     227,982
4/5/2007ALPH TRMats Malmqvist  Minskade innehav-67,500     230,082
4/4/2007ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-287,513     2,613,200
4/4/2007ALPH TRMats Malmqvist  Minskade innehav-1,515,780     297,582
4/3/2007ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-232,000     2,900,713
4/3/2007ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-3,486,304     3,132,713
4/2/2007ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Minskade innehav-406,200     6,619,017
3/29/2007ALPHNärstående: Claes-Göran Fridh  Förstagångsanmälan2,336,739     2,336,739
3/29/2007ALPHNärstående: Mats Malmqvist  Förstagångsanmälan106,154     106,154
3/29/2007ALPH KO UTFNärstående: Claes-Göran Fridh  Förstagångsanmälan77,400     77,400
3/29/2007ALPH TRNärstående: Claes-Göran Fridh  Förstagångsanmälan7,025,217     7,025,217
3/29/2007ALPH TRNärstående: Mats Malmqvist  Förstagångsanmälan318,462     318,462
3/26/2014ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors Sen rapportering
8 dagar
Handlat: 3/26/2014
Rapporterat: 4/14/2014  
Minskade innehav-511     28,203,494
9/30/2013ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 9/30/2013
Rapporterat: 10/8/2013  
Minskade innehav-22,000     29,256,000
9/26/2013ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors Sen rapportering
3 dagar
Handlat: 9/26/2013
Rapporterat: 10/8/2013  
Minskade innehav-2,000     29,278,000
9/25/2013ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors Sen rapportering
4 dagar
Handlat: 9/25/2013
Rapporterat: 10/8/2013  
Minskade innehav-50,206     29,280,000
9/20/2013ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors Sen rapportering
7 dagar
Handlat: 9/20/2013
Rapporterat: 10/8/2013  
Minskade innehav-26,000     29,330,206
9/18/2013ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors Sen rapportering
9 dagar
Handlat: 9/18/2013
Rapporterat: 10/8/2013  
Minskade innehav-22,000     29,356,206
3/21/2011ALPHNärstående: Mikael HavsjöUlrica KarlssonHåkan Evefors Sen rapportering
26 dagar
Handlat: 3/21/2011
Rapporterat: 5/5/2011  
Förstagångsanmälan29,378,206     29,378,206
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se