Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 träder Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphör därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Tidigare rapporterade transaktioner kommer att visas på AktieTorgets hemsida under en övergångsperiod.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner i AroCell

NamnFrånTill
Carl Blomqvist9/12/2014   
Jan Brundell5/25/2011   
Håkan Englund3/5/2012   
Staffan Eriksson5/25/2011   
Filip Fogdestam5/7/2014   
Kiran Jagarlamudi10/23/2015   
Alf Malmberg3/9/2015   
Jan Mellberg5/25/2011   
Olle Nilsson3/1/2013   
Lotta Nordin1/26/2015   
Bengt Norvik6/6/2011   
Martin Shaw5/9/2016   
Jan Stålemark5/2/2014   
Christine Tadgell5/18/2016   
Erik Walldén5/7/2014   
Helena Wensman12/10/2015   
Anne-Charlotte Aronsson5/25/2011   7/25/2014
Arne Ferstad5/25/2011   5/7/2014
Hans Johansson5/25/2011   6/12/2012
Per Matsson5/25/2011   3/6/2012
Håkan Randahl6/15/2011   9/6/2012
Per Venge5/25/2011   4/18/2012

Transaktioner i AroCell

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
12/8/2015AROCBengt Norvik  Företrädesemission12,460     68,537
12/8/2015AROCErik Walldén  Företrädesemission11,111     61,111
12/8/2015AROCHåkan Englund  Företrädesemission29,920     164,562
12/8/2015AROCJan Mellberg  Företrädesemission20,003     243,476
12/8/2015AROCJan Stålemark  Företrädesemission23,000     53,000
12/8/2015AROCLotta Nordin  Företrädesemission11,596     63,796
12/8/2015AROCNärstående: Lotta Nordin  Företrädesemission1,664     31,664
12/8/2015AROCStaffan Eriksson  Företrädesemission20,000     391,682
12/3/2015AROCNärstående: Lotta Nordin Sen rapportering
2 dagar
Handlat: 12/3/2015
Rapporterat: 12/14/2015  
Företrädesemission22,220     209,920
10/3/2014AROCBengt Norvik  Företrädesemission7,000     56,077
10/3/2014AROCErik Walldén  Företrädesemission50,000     50,000
10/3/2014AROCFilip Fogdestam  Företrädesemission13,064     14,815
10/3/2014AROCJan Stålemark  Företrädesemission30,000     30,000
9/24/2014AROCBengt Norvik  Företrädesemission8,922     49,077
9/24/2014AROCFilip Fogdestam  Företrädesemission292     1,751
9/24/2014AROCHåkan Englund  Företrädesemission24,480     134,642
9/24/2014AROCNärstående: Håkan Englund  Företrädesemission32,166     176,916
9/24/2014AROCJan Mellberg  Företrädesemission35,173     193,473
9/24/2014AROCStaffan Eriksson  Företrädesemission40,000     129,342
9/24/2014AROCNärstående: Staffan Eriksson  Företrädesemission37,789     928,520
2/3/2014AROCNärstående: Anne-Charlotte Aronsson  Företrädesemission13,093     130,934
2/3/2014AROCNärstående: Arne Ferstad  Företrädesemission11,429     704,201
2/3/2014AROCBengt Norvik  Företrädesemission7,529     40,155
2/3/2014AROCNärstående: Håkan Englund  Företrädesemission14,475     144,750
2/3/2014AROCJan Mellberg  Företrädesemission15,830     158,300
2/3/2014AROCStaffan Eriksson  Företrädesemission18,654     89,342
2/3/2014AROCNärstående: Staffan Eriksson  Företrädesemission14,838     890,731
2/3/2014AROC TO 2Närstående: Anne-Charlotte Aronsson  Företrädesemission-13,093     0
2/3/2014AROC TO 2Närstående: Arne Ferstad  Företrädesemission-11,429     0
2/3/2014AROC TO 2Bengt Norvik  Företrädesemission-7,529     0
2/3/2014AROC TO 2Närstående: Håkan Englund  Företrädesemission-14,475     0
2/3/2014AROC TO 2Jan Mellberg  Företrädesemission-15,830     0
2/3/2014AROC TO 2Staffan Eriksson  Företrädesemission-18,654     0
2/3/2014AROC TO 2Närstående: Staffan Eriksson  Företrädesemission-14,838     0
11/15/2013AROCArne Ferstad  Företrädesemission2,952     29,521
11/15/2013AROCHåkan Englund  Företrädesemission13,563     110,162
11/15/2013AROC TO 2Arne Ferstad  Företrädesemission-2,952     0
11/15/2013AROC TO 2Håkan Englund  Företrädesemission-13,563     0
7/11/2013AROCNärstående: Anne-Charlotte Aronsson  Företrädesemission26,189     117,841
7/11/2013AROCNärstående: Arne Ferstad  Företrädesemission22,858     692,772
7/11/2013AROCArne Ferstad  Företrädesemission5,904     26,569
7/11/2013AROCBengt Norvik  Företrädesemission15,058     32,626
7/11/2013AROCHåkan Englund  Företrädesemission19,848     89,321
7/11/2013AROCNärstående: Håkan Englund  Företrädesemission28,950     130,275
7/11/2013AROCJan Mellberg  Företrädesemission31,660     142,470
7/11/2013AROCStaffan Eriksson  Företrädesemission40,908     70,688
7/11/2013AROCNärstående: Staffan Eriksson  Företrädesemission29,676     875,893
7/11/2013AROC BTUNärstående: Arne Ferstad  Företrädesemission-11,429     0
7/11/2013AROC TO 2Närstående: Anne-Charlotte Aronsson  Företrädesemission13,093     13,093
7/11/2013AROC TO 2Närstående: Arne Ferstad  Företrädesemission11,429     11,429
7/11/2013AROC TO 2Arne Ferstad  Företrädesemission2,952     2,952
7/11/2013AROC TO 2Bengt Norvik  Företrädesemission7,529     7,529
7/11/2013AROC TO 2Håkan Englund  Företrädesemission9,924     9,924
7/11/2013AROC TO 2Närstående: Håkan Englund  Företrädesemission14,475     14,475
7/11/2013AROC TO 2Jan Mellberg  Företrädesemission15,830     15,830
7/11/2013AROC TO 2Staffan Eriksson  Företrädesemission20,454     20,454
7/11/2013AROC TO 2Närstående: Staffan Eriksson  Företrädesemission14,838     14,838
6/11/2013AROC BTUNärstående: Anne-Charlotte Aronsson  Företrädesemission13,093     13,093
6/11/2013AROC BTUNärstående: Arne Ferstad  Företrädesemission11,429     11,429
6/11/2013AROC BTUArne Ferstad  Företrädesemission2,952     2,952
6/11/2013AROC BTUBengt Norvik  Företrädesemission7,529     7,529
6/11/2013AROC BTUHåkan Englund  Företrädesemission9,924     9,924
6/11/2013AROC BTUNärstående: Håkan Englund  Företrädesemission14,475     14,475
6/11/2013AROC BTUJan Mellberg  Företrädesemission15,830     15,830
6/11/2013AROC BTUStaffan Eriksson  Företrädesemission20,454     20,454
6/11/2013AROC BTUNärstående: Staffan Eriksson  Företrädesemission14,838     14,838
9/5/2012AROCNärstående: Anne-Charlotte Aronsson  Företrädesemission9,444     91,652
9/5/2012AROC TO 1Närstående: Anne-Charlotte Aronsson  Företrädesemission-9,444     0
8/24/2012AROCNärstående: Arne Ferstad  Företrädesemission18,518     669,914
8/24/2012AROCArne Ferstad  Företrädesemission2,952     20,665
8/24/2012AROC TO 1Närstående: Arne Ferstad  Företrädesemission-18,518     0
8/24/2012AROC TO 1Arne Ferstad  Företrädesemission-2,952     0
8/23/2012AROCHåkan Englund  Företrädesemission2,500     17,500
8/23/2012AROCNärstående: Håkan Englund  Företrädesemission14,475     101,325
8/23/2012AROC TO 1Håkan Englund  Företrädesemission-2,500     0
8/23/2012AROC TO 1Närstående: Håkan Englund  Företrädesemission-14,475     0
5/15/2012AROCNärstående: Anne-Charlotte Aronsson  Företrädesemission18,888     82,208
5/15/2012AROCNärstående: Arne Ferstad  Företrädesemission37,036     651,396
5/15/2012AROCArne Ferstad  Företrädesemission5,904     17,713
5/15/2012AROCHåkan Englund  Företrädesemission5,000     15,000
5/15/2012AROCNärstående: Håkan Englund  Företrädesemission28,950     86,850
5/15/2012AROCJan Mellberg  Företrädesemission31,660     94,980
5/15/2012AROCStaffan Eriksson  Företrädesemission18,520     20,520
5/15/2012AROCNärstående: Staffan Eriksson  Företrädesemission18,520     836,957
5/15/2012AROC TO 1Närstående: Anne-Charlotte Aronsson  Företrädesemission9,444     9,444
5/15/2012AROC TO 1Närstående: Arne Ferstad  Företrädesemission18,518     18,518
5/15/2012AROC TO 1Arne Ferstad  Företrädesemission2,952     2,952
5/15/2012AROC TO 1Håkan Englund  Företrädesemission2,500     2,500
5/15/2012AROC TO 1Jan Mellberg  Företrädesemission15,830     15,830
5/15/2012AROC TO 1Staffan Eriksson  Företrädesemission9,260     9,260
5/14/2012AROC BTUNärstående: Anne-Charlotte Aronsson  Företrädesemission-9,444     0
5/14/2012AROC BTUNärstående: Arne Ferstad  Företrädesemission-18,518     0
5/14/2012AROC BTUArne Ferstad  Företrädesemission-2,952     0
5/14/2012AROC BTUBengt Norvik  Företrädesemission-3,856     0
5/14/2012AROC BTUHåkan Englund  Företrädesemission-2,500     0
5/14/2012AROC BTUNärstående: Håkan Englund  Företrädesemission-14,475     0
5/14/2012AROC BTUHåkan Randahl  Företrädesemission-500     0
5/14/2012AROC BTUJan Mellberg  Företrädesemission-15,830     0
5/14/2012AROC BTUStaffan Eriksson  Företrädesemission-9,260     0
5/14/2012AROC BTUNärstående: Staffan Eriksson  Företrädesemission-9,260     0
5/10/2012AROCBengt Norvik  Företrädesemission7,712     13,712
5/10/2012AROCHåkan Randahl  Företrädesemission1,000     3,000
5/10/2012AROC TO 1Bengt Norvik  Företrädesemission3,856     3,856
5/10/2012AROC TO 1Håkan Randahl  Företrädesemission500     500
5/8/2012AROC TO 1Närstående: Håkan Englund  Företrädesemission14,475     14,475
5/8/2012AROC TO 1Närstående: Staffan Eriksson  Företrädesemission9,260     9,260
4/12/2012AROC BTUNärstående: Anne-Charlotte Aronsson  Företrädesemission9,444     9,444
4/12/2012AROC BTUNärstående: Arne Ferstad  Företrädesemission18,518     18,518
4/12/2012AROC BTUArne Ferstad  Företrädesemission2,952     2,952
4/12/2012AROC BTUBengt Norvik  Företrädesemission1,500     1,500
4/12/2012AROC BTUHåkan Englund  Företrädesemission2,500     2,500
4/12/2012AROC BTUNärstående: Håkan Englund  Företrädesemission14,475     14,475
4/12/2012AROC BTUHåkan Randahl  Företrädesemission500     500
4/12/2012AROC BTUJan Mellberg  Företrädesemission15,830     15,830
4/12/2012AROC BTUStaffan Eriksson  Företrädesemission9,260     9,260
4/12/2012AROC BTUNärstående: Staffan Eriksson  Företrädesemission9,260     9,260
12/10/2015AROCNärstående: Helena Wensman  Förstagångsanmälan110     110
3/12/2015AROCAlf Malmberg  Förstagångsanmälan4,000     4,000
1/26/2015AROCNärstående: Lotta Nordin  Förstagångsanmälan188,890     188,890
1/26/2015AROCLotta Nordin  Förstagångsanmälan43,229     43,229
1/26/2015AROCNärstående: Lotta Nordin  Förstagångsanmälan31,201     31,201
1/26/2015AROCNärstående: Lotta Nordin  Förstagångsanmälan29,456     29,456
5/7/2014AROCFilip Fogdestam  Förstagångsanmälan1,459     1,459
3/8/2012AROCHåkan Englund  Förstagångsanmälan10,000     10,000
7/15/2011AROCHåkan Randahl  Förstagångsanmälan2,000     2,000
5/25/2011AROCNärstående: Anne-Charlotte Aronsson  Förstagångsanmälan63,320     63,320
5/25/2011AROCNärstående: Arne Ferstad  Förstagångsanmälan602,060     602,060
5/25/2011AROCJan Mellberg  Förstagångsanmälan63,320     63,320
5/25/2011AROCNärstående: Staffan Eriksson  Förstagångsanmälan809,840     809,840
7/11/2013AROCHåkan Englund Sen rapportering
91 dagar
Handlat: 7/11/2013
Rapporterat: 11/22/2013  
Korrigering av felaktig anmälan7,278     96,599
7/11/2013AROC BTUHåkan Englund Sen rapportering
91 dagar
Handlat: 7/11/2013
Rapporterat: 11/22/2013  
Korrigering av felaktig anmälan-3,639     9,924
7/11/2013AROC TO 2Håkan Englund Sen rapportering
91 dagar
Handlat: 7/11/2013
Rapporterat: 11/22/2013  
Korrigering av felaktig anmälan3,639     13,563
6/11/2013AROC BTUHåkan Englund Sen rapportering
112 dagar
Handlat: 6/11/2013
Rapporterat: 11/22/2013  
Korrigering av felaktig anmälan3,639     13,563
8/30/2012AROCHåkan Englund   Korrigering av felaktig anmälan-50,000     17,500
12/4/2015AROCNärstående: Lotta Nordin Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 12/4/2015
Rapporterat: 12/14/2015  
Minskade innehav-6,000     203,920
12/3/2015AROCNärstående: Lotta Nordin Sen rapportering
2 dagar
Handlat: 12/3/2015
Rapporterat: 12/14/2015  
Minskade innehav-12,300     187,700
9/24/2014AROCNärstående: Staffan Eriksson  Minskade innehav-242,340     686,180
3/22/2014AROCNärstående: Arne Ferstad  Minskade innehav-704,201     0
1/25/2014AROC TO 2Staffan Eriksson  Minskade innehav-1,800     18,654
7/11/2013AROC BTUNärstående: Anne-Charlotte Aronsson  Minskade innehav-13,093     0
7/11/2013AROC BTUArne Ferstad  Minskade innehav-2,952     0
7/11/2013AROC BTUBengt Norvik  Minskade innehav-7,529     0
7/11/2013AROC BTUHåkan Englund  Minskade innehav-9,924     0
7/11/2013AROC BTUNärstående: Håkan Englund  Minskade innehav-14,475     0
7/11/2013AROC BTUJan Mellberg  Minskade innehav-15,830     0
7/11/2013AROC BTUStaffan Eriksson  Minskade innehav-20,454     0
7/11/2013AROC BTUNärstående: Staffan Eriksson  Minskade innehav-14,838     0
11/28/2012AROC TO 1Håkan Englund  Minskade innehav-25,000     0
8/31/2012AROC TO 1Bengt Norvik  Minskade innehav-3,856     0
8/31/2012AROC TO 1Jan Mellberg  Minskade innehav-15,830     0
8/29/2012AROC TO 1Staffan Eriksson  Minskade innehav-9,260     0
8/29/2012AROC TO 1Närstående: Staffan Eriksson  Minskade innehav-9,260     0
11/11/2015AROCLotta Nordin  Ökade innehav2,200     52,200
7/27/2015AROCNärstående: Lotta Nordin  Ökade innehav3,000     38,000
7/24/2015AROCNärstående: Lotta Nordin  Ökade innehav1,575     35,000
7/23/2015AROCNärstående: Lotta Nordin  Ökade innehav425     33,425
7/17/2015AROCLotta Nordin  Ökade innehav2,000     50,000
5/28/2015AROCNärstående: Alf Malmberg  Ökade innehav5,000     5,000
4/24/2015AROCJan Mellberg  Ökade innehav30,000     223,473
3/19/2015AROCLotta Nordin  Ökade innehav2,151     48,000
3/17/2015AROCNärstående: Lotta Nordin  Ökade innehav11,110     200,000
3/17/2015AROCNärstående: Lotta Nordin  Ökade innehav544     30,000
3/16/2015AROCLotta Nordin  Ökade innehav2,620     45,849
2/18/2015AROCFilip Fogdestam  Ökade innehav4,800     19,615
2/2/2015AROCNärstående: Lotta Nordin  Ökade innehav1,799     33,000
9/24/2014AROCStaffan Eriksson  Ökade innehav242,340     371,682
3/22/2014AROCArne Ferstad  Ökade innehav704,201     733,722
11/28/2012AROCHåkan Englund  Ökade innehav25,000     69,473
11/21/2012AROC TO 1Håkan Englund  Ökade innehav25,000     25,000
8/31/2012AROCBengt Norvik  Ökade innehav3,856     17,568
8/31/2012AROCJan Mellberg  Ökade innehav15,830     110,810
8/30/2012AROCHåkan Englund  Ökade innehav26,973     44,473
8/30/2012AROCHåkan Englund  Ökade innehav50,000     67,500
8/29/2012AROCStaffan Eriksson  Ökade innehav9,260     29,780
8/29/2012AROCNärstående: Staffan Eriksson  Ökade innehav9,260     846,217
3/8/2012AROCNärstående: Håkan Englund  Ökade innehav57,900     57,900
2/10/2012AROCStaffan Eriksson Sen rapportering
6 dagar
Handlat: 2/10/2012
Rapporterat: 2/27/2012  
Ökade innehav2,000     2,000
9/6/2011AROCNärstående: Staffan Eriksson  Ökade innehav4,297     818,437
6/23/2011AROCBengt Norvik  Ökade innehav6,000     6,000
6/22/2011AROCArne Ferstad  Ökade innehav2,209     11,809
6/10/2011AROCNärstående: Arne Ferstad  Ökade innehav12,300     614,360
6/10/2011AROCNärstående: Staffan Eriksson  Ökade innehav4,300     814,140
4/24/2012AROC BTUBengt Norvik  Öppen emission2,356     3,856
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se