Nyckeltal för: SwitchCore

 6/30/201012/31/20106/30/201112/31/20116/30/201212/31/20126/30/201312/31/2013
Antal månader som rapporten avser612612612612
Totala intäkter (Mkr)4.5134.560.320.050.140.19--
Rörelseresultat (Mkr)2.7373.14-0.94-1.57-1.09-1.70-0.75-1.15
Resultat före skatt (Mkr)2.0141.07-0.940.65-0.185.01-7.71-11.76
Nettoresultat (Mkr)2.7373.141.740.65-0.185.01-7.71-11.76
Vinst per aktie (kr)00-0.000.000.14-0.18-0.32
Utdelning/aktie kronor (kr)0-------
Eget kapital (Mkr)65.88766.3068.2066.9566.7671.9664.2560.22
Anläggningstillgångar (Mkr)34.0050------
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)--------
Omsättningstillgångar (Mkr)32.2461.4766.0468.6467.7674.3164.5359.26
Summa tillgångar (Mkr)--68.2068.6467.7674.3164.5360.40
Långfristiga skulder inklusive avsättningar (Mkr)00------
Kortfristiga skulder (Mkr)0.3640.250.171.691.002.350.280.18
Aktiens kvotvärde (kr)0.010.010.010.010.011.001.001.00
Periodens kassaflöde (Mkr)--0.992.341.895.39-18.69-11.66
Antal aktier (st)--619 400 1963 716 401 1763 716 401 17637 164 01237 164 01237 164 012
Genomsnittligt antal anställda (st)0.40.37------

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se