Nyckeltal för: EcoRub

 6/30/201012/31/20106/30/201112/31/20116/30/201212/31/20126/30/201312/31/2013
Antal månader som rapporten avser612612612612
Totala intäkter (Mkr)2.165.162.266.202.472.392.324.76
Rörelseresultat (Mkr)-1.12-2.50-0.45-1.500.06-0.530.02-0.45
Resultat före skatt (Mkr)-1.12-2.50-2.71-1.88-0.21-0.95-0.12-0.76
Nettoresultat (Mkr)-1.22-2.98-0.69-1.88-0.21-0.950.12-0.99
Vinst per aktie (kr)-0.26-0.65-0.14-0.33-0.02-0.17-0.02-0.09
Utdelning/aktie kronor (kr)--------
Eget kapital (Mkr)5.593.652.963.233.012.261.705.54
Anläggningstillgångar (Mkr)1.872.131.641.560.950.750.640.39
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)--0.150.610.470.340.270.13
Omsättningstillgångar (Mkr)5.085.676.085.507.763.395.036.33
Summa tillgångar (Mkr)--8.117.068.734.975.676.72
Långfristiga skulder inklusive avsättningar (Mkr)1.381.421.031.391.351.680.940.52
Kortfristiga skulder (Mkr)1.863.154.132.444.371.033.030.66
Aktiens kvotvärde (kr)0.350.350.350.350.350.350.350.35
Periodens kassaflöde (Mkr)----0.06-0.46-0.28
Antal aktier (st)--4 610 7005 662 0955 662 0955 662 0955 662 0955 662 095
Genomsnittligt antal anställda (st)--------

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se