Nyckeltal för: EcoRub

 12/31/20106/30/201112/31/20116/30/201212/31/20126/30/201312/31/20136/30/2014
Antal månader som rapporten avser126126126126
Totala intäkter (Mkr)5.162.266.202.472.392.324.762.18
Rörelseresultat (Mkr)-2.50-0.45-1.500.06-0.530.02-0.45-2.32
Resultat före skatt (Mkr)-2.50-2.71-1.88-0.21-0.95-0.12-0.76-2.47
Nettoresultat (Mkr)-2.98-0.69-1.88-0.21-0.950.12-0.99-2.47
Vinst per aktie (kr)-0.65-0.14-0.33-0.02-0.17-0.02-0.09-0.14
Utdelning/aktie kronor (kr)--------
Eget kapital (Mkr)3.652.963.233.012.261.705.547.97
Anläggningstillgångar (Mkr)2.131.641.560.950.750.640.390.70
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)-0.150.610.470.340.270.130.15
Omsättningstillgångar (Mkr)5.676.085.507.763.395.036.333.84
Summa tillgångar (Mkr)-8.117.068.734.975.676.7211.69
Långfristiga skulder inklusive avsättningar (Mkr)1.421.031.391.351.680.940.520.48
Kortfristiga skulder (Mkr)3.154.132.444.371.033.030.661.95
Aktiens kvotvärde (kr)0.350.350.350.350.350.350.350.20
Periodens kassaflöde (Mkr)---0.06-0.46-0.28-
Antal aktier (st)-4 610 7005 662 0955 662 0955 662 0955 662 0955 662 09517 529 762
Genomsnittligt antal anställda (st)-------2

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se