Nyckeltal för: Conpharm

 6/30/201012/31/20106/30/201112/31/20116/30/201212/31/20126/30/201312/31/2013
Antal månader som rapporten avser612612612612
Totala intäkter (Mkr)0.741.600.231.080.150.810.202.71
Rörelseresultat (Mkr)0.000.17-0.41-0.24-0.66-0.73-0.89-0.37
Resultat före skatt (Mkr)0.001.420.22-0.12-0.60-0.65-0.93-1.52
Nettoresultat (Mkr)0.000.19-0.41-0.12-0.60-0.65-0.94-1.54
Vinst per aktie (kr)0.000.02-0.04-0.01-0.06-0.06-0.09-0.07
Utdelning/aktie kronor (kr)--------
Eget kapital (Mkr)7.097.286.867.166.566.51-22.92
Anläggningstillgångar (Mkr)-000.000.00-8.6896.06
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)----0.00---
Omsättningstillgångar (Mkr)7.247.516.997.526.736.941.892.22
Summa tillgångar (Mkr)--7.517.526.736.9410.5798.28
Långfristiga skulder inklusive avsättningar (Mkr)--0---4.2568.94
Kortfristiga skulder (Mkr)0.150.240.130.360.180.430.7563.90
Aktiens kvotvärde (kr)0.100.100.100.10.10.10.100.05
Periodens kassaflöde (Mkr)--- 1.711.82-1.481.45-4.61-5.02
Antal aktier (st)--11 285 00011 285 00011 285 00011 284 97011 284 97022 569 940
Genomsnittligt antal anställda (st)11111---

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se