Nyckeltal för: Slottsviken

 12/31/20106/30/201112/31/20116/30/201212/31/20126/30/201312/31/20136/30/2014
Antal månader som rapporten avser126126126126
Totala intäkter (Mkr)1.600.231.080.150.810.202.713.96
Rörelseresultat (Mkr)0.17-0.41-0.24-0.66-0.73-0.89-0.371.26
Resultat före skatt (Mkr)1.420.22-0.12-0.60-0.65-0.93-1.52-0.39
Nettoresultat (Mkr)0.19-0.41-0.12-0.60-0.65-0.94-1.54-0.40
Vinst per aktie (kr)0.02-0.04-0.01-0.06-0.06-0.09-0.07-0.02
Utdelning/aktie kronor (kr)--------
Eget kapital (Mkr)7.286.867.166.566.51-22.9223.84
Anläggningstillgångar (Mkr)000.000.00-8.6896.0692.06
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)---0.00----
Omsättningstillgångar (Mkr)7.516.997.526.736.941.892.223.75
Summa tillgångar (Mkr)-7.517.526.736.9410.5798.2895.82
Långfristiga skulder inklusive avsättningar (Mkr)-0---4.2568.9462.49
Kortfristiga skulder (Mkr)0.240.130.360.180.430.7563.909.49
Aktiens kvotvärde (kr)0.100.100.10.10.10.100.050.10
Periodens kassaflöde (Mkr)-- 1.711.82-1.481.45-4.61-5.020.90
Antal aktier (st)-11 285 00011 285 00011 285 00011 284 97011 284 97022 569 94022 569 940
Genomsnittligt antal anställda (st)1111----

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se