Nyckeltal för: Lucent Oil

 6/30/201012/31/20106/30/201112/31/20116/30/201212/31/20126/30/201312/31/2013
Antal månader som rapporten avser612612612612
Totala intäkter (Mkr)4.669.685.4212.706.1416.205.6513.35
Rörelseresultat (Mkr)0.301.180.880.590.43-2.78-0.95-1.45
Resultat före skatt (Mkr)0.301.180.850.780.21-3.02-0.96-1.46
Nettoresultat (Mkr)-0.25-0.580.570.38-0.13-3.09-0.97-1.67
Vinst per aktie (kr)-0.0100.260.18-0.06-1.46-0.46-0.79
Utdelning/aktie kronor (kr)-0-0.50-0.50--
Eget kapital (Mkr)16.9817.2417.8414.0312.709.737.797.24
Anläggningstillgångar (Mkr)12.6711.8611.746.996.284.253.943.60
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)--4.630.000.00---
Omsättningstillgångar (Mkr)2.358.072.0610.3910.7313.197.417.90
Summa tillgångar (Mkr)--20.9917.3717.0117.4411.3511.50
Långfristiga skulder inklusive avsättningar (Mkr)1.331.080.970.950.950.740.850.56
Kortfristiga skulder (Mkr)1.291.602.192.403.366.892.713.59
Aktiens kvotvärde (kr)0.060.061.201.21.201.21.201.20
Periodens kassaflöde (Mkr)---0.24--4.88-0.96
Antal aktier (st)--2 118 6902 118 6902 542 4282 118 6902 118 7002 118 700
Genomsnittligt antal anställda (st)88889988

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se