Nyckeltal för: Lucent Oil

 12/31/20106/30/201112/31/20116/30/201212/31/20126/30/201312/31/20136/30/2014
Antal månader som rapporten avser126126126126
Totala intäkter (Mkr)9.685.4212.706.1416.205.6513.355.56
Rörelseresultat (Mkr)1.180.880.590.43-2.78-0.95-1.45-0.41
Resultat före skatt (Mkr)1.180.850.780.21-3.02-0.96-1.46-0.51
Nettoresultat (Mkr)-0.580.570.38-0.13-3.09-0.97-1.67-0.61
Vinst per aktie (kr)00.260.18-0.06-1.46-0.46-0.79-0.29
Utdelning/aktie kronor (kr)0-0.50-0.50--0.25
Eget kapital (Mkr)17.2417.8414.0312.709.737.797.246.23
Anläggningstillgångar (Mkr)11.8611.746.996.284.253.943.603.35
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)-4.630.000.00----
Omsättningstillgångar (Mkr)8.072.0610.3910.7313.197.417.907.38
Summa tillgångar (Mkr)-20.9917.3717.0117.4411.3511.5010.73
Långfristiga skulder inklusive avsättningar (Mkr)1.080.970.950.950.740.850.560.58
Kortfristiga skulder (Mkr)1.602.192.403.366.892.713.593.76
Aktiens kvotvärde (kr)0.061.201.21.201.21.201.201.20
Periodens kassaflöde (Mkr)--0.24--4.88-0.96-
Antal aktier (st)-2 118 6902 118 6902 542 4282 118 6902 118 7002 118 7002 118 700
Genomsnittligt antal anställda (st)88899887

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se