Nyckeltal för: Wonderful Times Group

 6/30/201012/31/20106/30/201112/31/20116/30/201212/31/20126/30/201312/31/2013
Antal månader som rapporten avser612512612612
Totala intäkter (Mkr)19.5884.3143.14111.8054.70121.1455.72115.37
Rörelseresultat (Mkr)-4.48-8.05-11.01-10.23-5.50-7.28-11.02-35.00
Resultat före skatt (Mkr)-5.70-8.05-10.06-12.06-6.57-9.62-13.02-38.94
Nettoresultat (Mkr)-6.23-11.10-11.01-9.97-6.57-8.54-13.02-41.74
Vinst per aktie (kr)-0.56-0.86-0.64-0.53-0.29-0.36-0.53-1.22
Utdelning/aktie kronor (kr)-0------
Eget kapital (Mkr)16.2130.9539.4840.6541.8139.8025.8430.03
Anläggningstillgångar (Mkr)20.0335.6050.5549.0540.0938.3435.2428.48
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)--41.8136.5834.3332.5330.3224.56
Omsättningstillgångar (Mkr)18.8651.7455.0055.5959.2753.4360.0453.99
Summa tillgångar (Mkr)--105.55104.6499.3691.7695.2882.47
Långfristiga skulder inklusive avsättningar (Mkr)6.0811.4622.5612.233.784.8916.689.28
Kortfristiga skulder (Mkr)16.6044.9244.5251.7653.7747.0752.7643.16
Aktiens kvotvärde (kr)0.010.200.200.20.20.20.200.20
Periodens kassaflöde (Mkr)---0.98-0.90-5.08-4.79-0.330.26
Antal aktier (st)--20 648 67820 648 67824 648 67824 648 67824 648 67857 748 678
Genomsnittligt antal anställda (st)-304037444244-

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se