Nyckeltal för: True Heading

 12/31/20106/30/201112/31/20116/30/201212/31/20126/30/201312/31/20136/30/2014
Antal månader som rapporten avser66126126126
Totala intäkter (Mkr)7.6511.9617.016.9313.458.7212.709.57
Rörelseresultat (Mkr)-0.94-0.33-1.590.500.18-0.363.66-4.09
Resultat före skatt (Mkr)-0.94-0.28-1.700.440.10-0.393.64-4.33
Nettoresultat (Mkr)-1.03--1.700.440.10-0.393.64-4.33
Vinst per aktie (kr)-0.12--0.200.000.01-0.04-0.06-0.17
Utdelning/aktie kronor (kr)0-------
Eget kapital (Mkr)6.225.894.524.966.305.9110.1229.22
Anläggningstillgångar (Mkr)2.341.171.301.371.521.3814.433.23
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)-------9.69
Omsättningstillgångar (Mkr)5.0611.179.659.7010.7512.687.5531.52
Summa tillgångar (Mkr)-12.3410.9511.0712.2614.0621.9744.43
Långfristiga skulder inklusive avsättningar (Mkr)1.000------
Kortfristiga skulder (Mkr)4.984.492.136.115.978.151.7115.21
Aktiens kvotvärde (kr)0.100.100.100.10.10.100.100.07
Periodens kassaflöde (Mkr)---0.98-1.08--1.18-
Antal aktier (st)-8 500 0008 500 0008 500 00010 978 23110 978 23113 388 08726 099 304
Genomsnittligt antal anställda (st)-------6

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se