Nyckeltal för: True Heading

 6/30/201012/31/20106/30/201112/31/20116/30/201212/31/20126/30/201312/31/2013
Antal månader som rapporten avser126612612612
Totala intäkter (Mkr)12.877.6511.9617.016.9313.458.7212.70
Rörelseresultat (Mkr)-1.12-0.94-0.33-1.590.500.18-0.363.66
Resultat före skatt (Mkr)-1.39-0.94-0.28-1.700.440.10-0.393.64
Nettoresultat (Mkr)-1.43-1.03--1.700.440.10-0.393.64
Vinst per aktie (kr)-0.17-0.12--0.200.000.01-0.04-0.06
Utdelning/aktie kronor (kr)-0------
Eget kapital (Mkr)7.256.225.894.524.966.305.9110.12
Anläggningstillgångar (Mkr)2.392.341.171.301.371.521.3814.43
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)--------
Omsättningstillgångar (Mkr)11.685.0611.179.659.7010.7512.687.55
Summa tillgångar (Mkr)--12.3410.9511.0712.2614.0621.97
Långfristiga skulder inklusive avsättningar (Mkr)-1.000-----
Kortfristiga skulder (Mkr)6.814.984.492.136.115.978.151.71
Aktiens kvotvärde (kr)0.100.100.100.100.10.10.100.10
Periodens kassaflöde (Mkr)----0.98-1.08--1.18
Antal aktier (st)--8 500 0008 500 0008 500 00010 978 23110 978 23113 388 087
Genomsnittligt antal anställda (st)--------

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se