Publicerade rapporter och nyheter

DatumTidRubrikDokument
4/16/20149:34 AMTransferator: Gör nedskrivning av portföljvärdet motsvarande 0,25 kr per aktieSe nyheten från Transferator - Transferator
4/16/20149:34 AMTransferator: Säljer hela ägandet i Social Holdings Ltd. till Green Gaming Group PlcSe nyheten från Transferator - Transferator
3/25/20141:17 PMTransferator: Transferator investerar i låneförmedlaren Akredo Se nyheten från Transferator - Transferator
3/13/201411:52 AMTransferator: C Security Systems AB har genomfört lyckad refinansiering och uttryckt avsikt att lista aktien under åretSe nyheten från Transferator - Transferator
2/28/20142:19 PMTransferator: Bokslutskommuniké 2013 - 1 januari - 31 decemberSe hela rapporten från Transferator - Transferator
1/28/20149:02 AMTransferator: Allmänt råd från Skatteverket avseende utdelningen av Mr Green & Co AB har nu publicerats Se nyheten från Transferator - Transferator
1/24/20142:00 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 17/14 – Information om handeln i Transferator ABs teckningsoptioner (TO 1A och TO 3B)Se marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorgetEnglish version - AktieTorget
1/22/201411:49 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 15/14 – Sista dag för handel med Transferator AB’s BTA 2Se marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorgetSee English version - AktieTorget
1/22/201411:03 AMTransferator: Företrädesemission slutregistrerad på Bolagsverket - Sista dag för handel i BTA 2, och första dag för handel i teckningsoptionerSe nyheten från Transferator - Transferator
1/2/20144:29 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 02/14 - Information om handeln i Transferator ABs betalda tecknade aktier (BTA)Se marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorgetEnglish version - AktieTorget
1/2/20143:48 PMTransferator: Nyemissionen delregistrerad hos BolagsverketSe nyheten från Transferator - Transferator
12/19/20134:56 PMTransferator: Nyemissionen tecknades till 210%Se nyheten från Transferator - Transferator
12/2/201312:37 PMTransferator: Memorandum tillgängligtSe nyheten från Transferator - Transferator
11/29/20133:55 PMTransferator: Delårsrapport Q3 – 1 juli – 30 september 2013Se hela rapporten från Transferator - Transferator
11/26/20132:19 PMTransferator: Portföljbolaget Social Holdings Ltd. lanserar sitt första spel på FacebookSe nyheten från Transferator - Transferator
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se