Publicerade rapporter och nyheter

DatumTidRubrikDokument
8/27/20149:21 AMTransferator: Ändrar teckningskurs i utgivna teckningsoptioner, TO1A samt TO3BSe nyheten från Transferator - Transferator
8/1/20149:04 AMTransferator: Portföljbolaget C Security Systems AB listas idag på Aktietorget Se nyheten från Transferator - Transferator
6/18/20148:11 AMTransferator: Kommuniké från årsstämma 2014 Se nyheten från Transferator - Transferator
5/30/20144:26 PMTransferator: Delårsrapport Q1 januari -31 mars 2014Se hela rapporten från Transferator - Transferator
5/28/201410:34 AMTransferator: Årsredovisning 2013Se årsredovisningen från Transferator - Transferator
5/20/20149:08 AMTransferator: Portföljbolaget C Security Systems AB godkänt för noteringSe nyheten från Transferator - Transferator
5/20/20149:01 AMTransferator: Kallelse till årsstämma 2014Se nyheten från Transferator - Transferator
4/25/20148:54 AMTransferator: Portföljbolag har tagit strategisk order från ny Australiensk distributörSe nyheten från Transferator - Transferator
4/16/20149:34 AMTransferator: Gör nedskrivning av portföljvärdet motsvarande 0,25 kr per aktieSe nyheten från Transferator - Transferator
4/16/20149:34 AMTransferator: Säljer hela ägandet i Social Holdings Ltd. till Green Gaming Group PlcSe nyheten från Transferator - Transferator
3/25/20141:17 PMTransferator: Transferator investerar i låneförmedlaren Akredo Se nyheten från Transferator - Transferator
3/13/201411:52 AMTransferator: C Security Systems AB har genomfört lyckad refinansiering och uttryckt avsikt att lista aktien under åretSe nyheten från Transferator - Transferator
2/28/20142:19 PMTransferator: Bokslutskommuniké 2013 - 1 januari - 31 decemberSe hela rapporten från Transferator - Transferator
1/28/20149:02 AMTransferator: Allmänt råd från Skatteverket avseende utdelningen av Mr Green & Co AB har nu publicerats Se nyheten från Transferator - Transferator
1/24/20142:00 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 17/14 – Information om handeln i Transferator ABs teckningsoptioner (TO 1A och TO 3B)Se marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorgetEnglish version - AktieTorget
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se