Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
8/18/20178:30 AMBotnia Exploration: Delårsrapport januari -- juni 2017Se hela rapporten - Botnia Exploration
8/7/20178:30 AMBotnia Exploration: Provbrytningen i Fäbodtjärn i full svingSe pressmeddelade - Botnia ExplorationFäbodtjärn block modell och provbrytning 2017 detalj
7/24/20178:07 AMBotnia Exploration: FlaggningsmeddelandeSe pressmeddelande - Botnia Exploration
7/11/20178:30 AMBotnia Exploration: Botnia Exploration tecknar avtal med Boliden om fortsatta tester vid RönnskärSe pressmeddelande - Botnia Exploration
7/6/20173:10 PMBotnia Exploration: Rättelse konvertibel NorrlandsfondenLäs som pdf - Botnia Exploration
6/29/20174:48 PMBotnia Exploration: Botnia Exploration tillförs ytterligare 1,9 MSEKSe pressmeddelande - Botnia Exploration
6/26/201711:45 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 182/17 - Sista dag för handel med BTA i Botnia Exploration Holding ABSe marknadsmeddelande - AktieTorgetSee market notice  - AktieTorget
6/26/201711:24 AMBotnia Exploration: Botnia Exploration Holding AB - Omvandling av BTA till aktier - Botnia Exploration
6/9/20178:30 AMBotnia Exploration: Botnia Explorations företrädesemission fulltecknades med 47,5 MSEKSe pressmeddelande - Botnia Exploration
5/18/20174:25 PMBotnia Exploration: Offentliggörande av prospektSe pressmeddelande - Botnia Exploration
5/8/201711:56 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 114/17 - Information om företrädesemission i Botnia Exploration Holding ABLäs som pdf - AktieTorgetSee market notice - AktieTorget
5/8/20179:52 AMBotnia Exploration: StämmokommunikéSe pressmeddelande - Botnia Exploration
5/4/20178:30 AMBotnia Exploration: Delårsrapport januari -- mars 2017Se hela rapporten - Botnia Exploration
4/27/201711:25 AMBotnia Exploration: Tidigareläggning av kvartalsrapport för Q1Läs som pdf - Botnia Exploration
4/19/20179:30 AMBotnia Exploration: Botnia Exploration säkerställer finansiering på 38,9 MSEK genom företrädesemission och riktad emissionLäs som pdf - Botnia Exploration
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se