Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
4/15/20168:26 AMBotnia Exploration: Årsredovisning 2015Se årsredovisning  - Botnia Exploration
3/21/201610:01 AMBotnia Exploration: Botnia Exploration samordnar miljöansökan och planerar bygga eget anrikningsverkSe pressmeddelandet  - Botnia Exploration
3/15/20169:57 AMBotnia Exploration: Botnia Exploration kompletterar ansökan om guldbearbetningSe pressmeddelande - Botnia Exploration
2/19/20168:30 AMBotnia Exploration: Bokslutskommuniké januari -- december 2015Se hela bokslutskommunikén - Botnia Exploration
2/10/201612:01 PMBotnia Exploration: Botnia Exploration förstärker med Per-Erik Lindvall som arbetande styrelseordförandeSe nyheten - Botnia Exploration
1/18/20161:40 PMBotnia Exploration: Genomför nytt intensivt prospekteringsprogram under 2016se pressmeddelandet - Botnia Exploration
12/8/20159:42 AMBotnia Exploration: ­­­Norrlandsfonden accepterar erbjudande om konvertibellånSe pressmeddelande - Botnia Exploration
12/4/201512:53 PMBotnia Exploration: FlaggningsmeddelandeSe pressmeddelande - Botnia Exploration
11/25/20158:18 AMBotnia Exploration: ­­­­Botnia genomför kvittningsemissionSe nyheten - Botnia Exploration
11/20/20158:43 AMBotnia Exploration: Delårsrapport januari -- september 2015Se hela rapporten från Botnia Exploration - Botnia Exploration
11/10/20151:54 PMBotnia Exploration: Rans sameby överklagar inte beslut från Mark- och miljödomstolense pressmeddelandet - Botnia Exploration
11/9/20159:42 AMBotnia Exploration: Intensiv prospektering i Vindelgransele ger resultat - från blockfynd till ny mineralisering i fast klyft - Korrigerad versionSe nyheten - Botnia Exploration
11/9/20158:57 AMBotnia Exploration: Intensiv prospektering i Vindelgransele ger resultat - från blockfynd till ny mineralisering i fast klyftSe nyheten - Botnia Exploration
10/27/20151:18 PMBotnia Exploration: Botnia Exploration säkerställer finansiering på 8 mkr genom en riktad emissionSe nyheten - Botnia Exploration
10/19/20158:14 AMBotnia Exploration: Mark- och miljödomstolen avvisar samebys överklagan av Botnia Explorations tillstånd för provbrytningSe pressmeddelande - Botnia Exploration
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se