ISIN-kod (InstrumentID) gavs, men något värdepapper kunde inte hittas.
Antingen har du angivit en felaktig ISIN-kod, eller så är värdepapperet inte längre aktuellt.
Detta sker vanligen när en teckningsrätt eller liknande löper ut, eller när när ett bolag avnoteras.
Om det är ett nytt värdepapper kan det hända att det inte ännu börjat handlas, och därför ännu inte aktiverats.

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se