Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
2/18/20134:56 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 30/13 - Information gällande kvittningsemission i Wiking Mineral ABSe marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorget See English version in MS Word - AktieTorget
2/18/20132:30 PMWiking Mineral: Wiking Mineral genomför en kvittningsemission i syfte att stärka bolagets balansräkning och bereda väg för kommande kapitalanskaffningar med målsättningen att bl.a. starta en gruva i Vindfallfyndigheten 2017Se nyheten från Wiking Mineral - Wiking Mineral
2/11/20133:57 PMWiking Mineral: Wiking Mineral AB bokslutskommuniké januari - december 2012Se rapporten från Wiking Mineral - Wiking Mineral
1/29/201311:37 AMWiking Mineral: Nytt datum för bokslutskommuniké januari-december 2012Se nyheten från Wiking Mineral - Wiking Mineral
1/29/201311:37 AMWiking Mineral: Rättelse till kallelse till extra bolagsstämma i Wiking Mineral AB (publ)Se nyheten från Wiking Mineral - Wiking Mineral
1/28/201312:43 PMWiking Mineral: FlaggningsmeddelandeSe flaggningen från Wiking Mineral - Wiking Mineral
1/25/20135:25 PMWiking Mineral: Aktiemarknadsnämnden ger dispens från budplikt till WIKING MINERAL AB (publ) på vissa villkor med anledning av styrelsens förslag om en riktad nyemission till bolagets konvertibelinnehavareSe nyheten från Wiking Mineral - Wiking Mineral
1/24/20139:00 AMWiking Mineral: Kallelse till extra bolagsstämma i Wiking Mineral AB (publ)Se kallelsen från Wiking Mineral - Wiking Mineral
11/22/20123:59 PMWiking Mineral: Delårsrapport januari-september 2012Se rapporten från Wiking Mineral - Wiking Mineral
11/21/20123:11 PMWiking Mineral: Wiking Mineral får bearbetningskoncession för guldfyndigheten i GladhammarSe nyheten från Wiking Mineral - Wiking Mineral
8/30/20124:00 PMWiking Mineral: Delårsrapport januari-juni 2012Se rapporten från Wiking Mineral - Wiking Mineral
8/28/20129:00 AMWiking Mineral: Wiking Mineral ansöker om bearbetningskoncessioner för fyndigheterna Vindfall och SörtärnanSe nyheten från Wiking Mineral - Wiking Mineral
7/6/20128:54 AMWiking Mineral: Lednings- och personalförändringar i Wiking Mineral ABSe nyheten från Wiking Mineral - Wiking Mineral
6/27/20128:19 AMWiking Mineral: Ny verkställande direktör i Wiking Mineral ABSe nyheten från Wiking Mineral - Wiking Mineral
6/26/20125:31 PMWiking Mineral: Kommuniké från extra bolagsstämma i Wiking Mineral AB: ny styrelse och ledningSe kommunikén från Wiking Mineral - Wiking Mineral
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se