Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
7/20/20155:11 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 128/15 - Uppdatering av marknadsmeddelande 123/15, namnändring av Vindico Security AB (publ)Se marknadsmeddelandet - AktieTorget See market notice - AktieTorget
7/16/20155:08 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 123/15 - Namnändring av Vindico Security AB (publ) till Vindico Group AB (publ)Se marknadsmeddelandet - AktieTorgetSee market notice - AktieTorget
7/16/20154:58 PMVindico Security: Namnändring av Vindico Security AB (publ) till Vindico Group AB (publ)Se nyheten - Vindico Group
6/22/20154:06 PMVindico Security: Tecknar samarbetsavtal med SeniorbolagetSe pressmeddelande - Vindico Group
5/6/20152:05 PMVindico Security: Kommuniké från årsstämma 2015Se nyheten - Vindico Group
5/6/20151:58 PMVindico Security: Årsredovisning 2014Se årsredovisningen - Vindico Group
5/6/201510:25 AMVindico Security: Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-03-31Se delårsrapporten - Vindico Group
4/8/20159:02 AMVindico Security: Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367Se nyheten från Vindico Security - Vindico Group
3/13/20152:17 PMVindico Security: Vindico Securitys norska intressebolag erhåller strategiska beställningar på märksatser och rånskyddsspray med Märk-DNA för den norska marknadenSe nyheten från Vindico Security - Vindico Group
3/4/20159:57 AMVindico Security: Vindico Security avvaktar med förvärv av Nokas Solutions AB och ställer in den Extra bolagsstämman den 11 mars 2015Se nyheten från Vindico Security - Vindico Group
2/11/20158:14 AMVindico Security: Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367Se kallelsen från Vindico Security - Vindico Group
2/9/201512:17 PMVindico Security: Bokslutskommuniké 2014Se hela rapporten från Vindico Security - Vindico Group
2/5/20152:26 PMVindico Security: Vindico Security har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av Nokas Solutions ABSe nyheten från Vindico Security - Vindico Group
11/10/20142:40 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 202/14 – Sista dag för handel Vindico Security BTASe marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorgetRead entire market message from AktieTorget - AktieTorget
11/10/201411:50 AMVindico Security: Sista dag för handel med BTA samt ägarförändringarSe nyheten från Vindico Security - Vindico Group
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se