Publicerade rapporter och nyheter

DatumTidRubrikDokument
12/2/201312:37 PMTransferator: Memorandum tillgängligtSe nyheten från Transferator - Transferator
11/29/20133:55 PMTransferator: Delårsrapport Q3 – 1 juli – 30 september 2013Se hela rapporten från Transferator - Transferator
11/26/20132:19 PMTransferator: Portföljbolaget Social Holdings Ltd. lanserar sitt första spel på FacebookSe nyheten från Transferator - Transferator
11/21/20134:57 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 229/13 - Information om företrädesemissionen i Transferator ABSe marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorgetSee English version - AktieTorget
11/20/20132:33 PMTransferator: Genomför fullt säkerställd nyemission om 8,0 Mkr med företrädesrätt för befintliga ägareSe nyheten från Transferator - Transferator
10/18/20132:12 PMTransferator: Fredrik Vojbacke ny VD i Transferator AB (publ.) Se nyheten från Transferator - Transferator
8/30/20132:13 PMTransferator: Delårsrapport Q2 2013 Transferator AB (publ)Se hela rapporten från Transferator - Transferator
5/31/20132:12 PMTransferator: Delårsrapport första kvartalet 2013Se hela rapporten från Transferator - Transferator
5/31/20138:45 AMTransferator: Jill Aneborn rekryteras till Aqurat Fondkommission ABSe nyheten från Transferator - Transferator
5/6/20134:14 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 89/13 - Transferator AB:s aktier handlas exkl. utdelning av aktier i Mr Green & Co den 8 maj 2013Se marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorgetSee English version - AktieTorget
5/3/20132:33 PMTransferator: Avstämningsdag utdelning av aktier i Mr Green & Co ABSe nyheten från Transferator - Transferator
5/2/201312:16 PMTransferator: Kommuniké årsstämma 2013Se kommunikén från Transferator - Transferator
4/26/20138:51 AMTransferator: Mr Green & Co AB (publ) has reached 51.48% ownership in the fast growing Green Gaming Group PlcRead news item from Transferator - Transferator
4/26/20138:50 AMTransferator: Mr Green & Co AB (publ) har ökat till 51,48% ägande i Green Gaming Group Plc som fortsätter sin kraftiga tillväxtSe nyheten från Transferator - Transferator
4/12/20138:05 AMTransferator: Årsredovisning 2012Se årsredovisningen från Transferator - Transferator
2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se