Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
5/18/20168:35 AMSensoDetect: Kallelse till årsstämma i SensoDetect Aktiebolag (publ)se kallelse - SensoDetect
5/18/20168:25 AMSensoDetect: Styrelsen för SensoDetect AB föreslår att årsstämman beslutar om emissioner för tillförsel av kapital, kompetens och vitalitetse pressmeddelande - SensoDetect
5/2/20164:28 PMSensoDetect: Europeiska Patentverket godkänner patentansökanSe pressmeddelandet - SensoDetect
4/22/20164:12 PMSensoDetect: Nedskrivning av immateriella tillgångarSe pressmeddelande - SensoDetect
4/8/20168:57 AMSensoDetect: Artikeln "Gender specific differences in auditory brain stem response in young patients with ADHD" publiceradSe nyheten - SensoDetect
3/22/201610:54 AMSensoDetect: Ändrad tidpunkt för delårsrapport 1Se pressmeddelande - SensoDetect
3/16/201610:34 AMSensoDetect: Tecknar avtal med privat klinik i LondonSe pressmeddelandet  - SensoDetect
2/25/20169:38 AMSensoDetect: Tecknar avtal för etablering i UKse pressmeddelande - SensoDetect
2/22/20169:45 AMSensoDetect: Bokslutskommuniké för 2015-01-01 till 2015-12-31se bokslutskommunikén - SensoDetect
2/22/20169:31 AMSensoDetect: Uppdatering kring målsättning rörande kassaflödese pressmeddelandet - SensoDetect
2/15/201611:16 AMSensoDetect: Positiva resultat i pilotstudie för SensoDetect®-metoden avseende barn och ungdomar med autismSe pressmeddelande - SensoDetect
1/8/20162:44 PMSensoDetect: Statusuppdatering angående Tromsö-studienSe pressmeddelande - SensoDetect
11/16/201510:10 AMSensoDetect: Delårsrapport för 2015-01-01 till 2015-09-30Se delårsrapport - SensoDetect
11/12/201512:51 PMSensoDetect: Utbetalning av tillväxtlån från Almi FöretagspartnerSe nyheten - SensoDetect
11/5/20159:27 AMSensoDetect: Sista dag för handel med BTA i SensoDetect AktiebolagSe nyheten - SensoDetect
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se