Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
2/26/20159:11 AMSensoDetect: Bokslutskommuniké för SensoDetect Aktiebolag (publ) 2014-01-01 till 2014-12-31Se hela bokslutskommunikén från SensoDetect - SensoDetect
2/24/20159:42 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 32/15 – Sista dag för handel i SensoDetect BTASe marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorgetRead entire market message from AktieTorget - AktieTorget
2/23/20155:21 PMSensoDetect: Sista dag för handel med BTA Se nyheten från SensoDetect - SensoDetect
2/20/20153:51 PMSensoDetect: Ytterligare kommentar med anledning av pressmeddelande den 18 februari 2015Se nyheten från SensoDetect - SensoDetect
2/18/20155:00 PMSensoDetect: SensoDetect kommenterar uppgifter från Sveriges RadioSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
2/9/20153:25 PMSensoDetect: Företrädesemisson fulltecknadSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
1/30/201510:53 AMSensoDetect: Första manuskript avseende ADHD för barn och ungdom submittatSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
1/22/20158:56 AMSensoDetect: Idag inleds nyemissionen Se nyheten från SensoDetect - SensoDetect
1/16/20153:02 PMSensoDetect: Inbjudan till investerarträffarSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
1/12/201510:56 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 05/15 - Information om företrädesemission i SensoDetect ABSe marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorgetRead entire market message from AktieTorget - AktieTorget
1/9/20158:16 AMSensoDetect: Styrelsebeslut om företrädesemissionSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
1/5/201511:57 AMSensoDetect: SensoDetect: Memorandum of Understanding om fördjupad samverkan inom marknad och försäljning med danska EuroCogSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
12/22/201412:05 PMSensoDetect: Signifikanta biomarkörer för depression samt medicinsk respons identifierade efter pilotstudieSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
12/19/20144:18 PMSensoDetect: Specifika avvikelser i hjärnstammen som skiljer demenssjukdom från friskt kontrollmaterial har identifieratsSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
12/2/20146:33 PMSensoDetect: Avtal med Psykiatrimottagningen Mora har ogiltigförklarats på grund av att upphandlingen skett på felaktigt sätt – Ny process påbörjas omgåendeSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se