Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
2/9/20153:25 PMSensoDetect: Företrädesemisson fulltecknadSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
1/30/201510:53 AMSensoDetect: Första manuskript avseende ADHD för barn och ungdom submittatSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
1/22/20158:56 AMSensoDetect: Idag inleds nyemissionen Se nyheten från SensoDetect - SensoDetect
1/16/20153:02 PMSensoDetect: Inbjudan till investerarträffarSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
1/12/201510:56 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 05/15 - Information om företrädesemission i SensoDetect ABSe marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorgetRead entire market message from AktieTorget - AktieTorget
1/9/20158:16 AMSensoDetect: Styrelsebeslut om företrädesemissionSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
1/5/201511:57 AMSensoDetect: SensoDetect: Memorandum of Understanding om fördjupad samverkan inom marknad och försäljning med danska EuroCogSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
12/22/201412:05 PMSensoDetect: Signifikanta biomarkörer för depression samt medicinsk respons identifierade efter pilotstudieSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
12/19/20144:18 PMSensoDetect: Specifika avvikelser i hjärnstammen som skiljer demenssjukdom från friskt kontrollmaterial har identifieratsSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
12/2/20146:33 PMSensoDetect: Avtal med Psykiatrimottagningen Mora har ogiltigförklarats på grund av att upphandlingen skett på felaktigt sätt – Ny process påbörjas omgåendeSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
11/7/20149:01 AMSensoDetect: Delårsrapport för SensoDetect Aktiebolag (publ) 2014-01-01 till 2014-09-30Se hela rapporten från SensoDetect - SensoDetect
11/7/20149:00 AMSensoDetect: Nya tidpunkter för målsättningarSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
11/3/20144:32 PMSensoDetect: Nytt kommersiellt avtal tecknat med Psykiatrimottagningen MoraSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
8/28/20149:48 AMSensoDetect: Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30Se hela rapporten från SensoDetect - SensoDetect
8/15/20141:09 PMSensoDetect: SensoDetect meddelar att artikeln ”Thalamocortical abnormalities in auditory brainstem response patterns distinguish DSM-IV bipolar disorder type I from schizophrenia” nu är publicerad.Se nyheten från SensoDetect - SensoDetect
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se