Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
2/25/20139:02 AMSensoDetect: Kallelse till extra bolagsstämma i SensoDetect Aktiebolag (publ)Se kallelsen från SensoDetect - SensoDetect
2/25/20139:02 AMSensoDetect: Styrelsebeslut om företrädesemissionSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
1/28/20138:26 AMSensoDetect: Bokslutskommuniké för 2012-01-01 till 2012-12-31Se rapporten från SensoDetect - SensoDetect
1/28/20138:12 AMSensoDetect: Planerad kapitalisering samt ändrat datum för årsstämma och delårsrapportSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
1/25/20138:12 AMSensoDetect: Positiva studieresultat för SensoDetect® -metoden i NorgeSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
1/23/20139:38 AMSensoDetect: Nytt datum för publicering av bokslutskommunikéSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
12/17/20124:24 PMSensoDetect: Prövarinitierad blindstudie omfattande ADHD och schizofreni avslutad med specificitet och sensitivitet överstigande 80 %Se nyheten från SensoDetect - SensoDetect
11/22/20128:52 AMSensoDetect: Delårsrapport för SensoDetect 2012-01-01 till 2012-09-30Se rapporten från SensoDetect - SensoDetect
10/31/20129:13 AMSensoDetect: Framgångsrik forskning skapar förutsättningar för marknadsgenombrott under 2013Se hela forskningsrapporten från SensoDetect - SensoDetect
10/29/20129:02 AMSensoDetect: Specifika avvikelser i hjärnstammen har identifierats för flera neurodegenerativa sjukdomarSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
10/24/201210:01 AMSensoDetect: SensoDetect effektiviserar organisationen - rockad av VD och vice VDSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
10/2/20123:55 PMSensoDetect: Patent godkänt i USASe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
10/1/20129:07 AMSensoDetect: ADHD-studie i Berlin avslutad - resultat sammanfaller med svenska dataSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
9/5/20125:22 PMSensoDetect: Senareläggning av slutrapport för UppsalastudieSe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
9/3/20128:48 AMSensoDetect: Positivt utfall i pilotstudie - specifika hjärnstamsmönster hos barn och ungdomar med ADHD identifierade med SensoDetect®-BERASe nyheten från SensoDetect - SensoDetect
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se